Sjølaksefiskerne tar halvparten: – Det er for mye

Det bedre for villaksen og mer økonomisk for samfunnet om vi lar mer laks gå opp i elvene, sier Norske Lakseelver.

Sjølaksefisker Øystein Kristiansen med kunde

DELIKATESSE-LEVERANDØR: Sjølaksefisker Øystein Kristiansen i Finnmark ser ikke noe til den krisen som rammer villaksen fra Troms og sørover. For ham er laksen en viktig inntekt.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Omkring 45 prosent av norske laksefangster blir tatt i sjøen, etter at fisketidene er redusert de siste årene.

Sjølaksefiskerne mener de nå har fått mer enn nok innskrenkninger. Særlig etter fjorårets toppsesong i Finnmark kommer det krav om at de vil ha utvidet fisketidene igjen.

– For meg er det en skikkelig god inntektskilde, sier laksefisker Øystein Kristiansen i Nesseby i Finnmark.

– Du må være skolert for å vite at laksen er fisket opp, sier han ironisk, med henvisning til forskernes tall, som viser at innsiget av villaks til kysten er halvert de siste 30 årene. Men nedgangen gjelder ikke Finnmark, der de fleste elver utenom Tana har god bestand.

En av fire elver stengt

Derimot har svært mange elver fra Troms og sørover mindre laks enn det som trengs for å opprettholde en god bestand.

Norske Lakseelver på besøk på Boen Gård Norske Lakseelver på besøk på Boen Gård

Torfinn Evensen

Foto: Kjell Inge Søreide / Kjell Inge Søreide

– Nå er jo en av fire elver stengt for fiske, sier generalsekretær Torfinn Evensen i organisasjonen Norske Lakseelver.

Han mener fisket i sjøen bør kuttes betydelig.

– I fjor ble over halvparten av laksen avlivet i sjø. Det er et fiske på blandede bestander, også på elver som kanskje er fredet eller hvor bestanden er truet. Det gjør at den beskatningen er lite bærekraftig, sier Evensen.

3000 kroner kiloen

Mens Øystein Kristiansen kan selge sin villaks for 100 kroner kiloen, gir fritidsfisket i elvene mye mer verdiskapning, sier Evensen.

– Verdien for en kilo laks fanget i elva er kanskje oppe i 2000–3000 hvis man tar med ringvirkningene. Det er mange som fisker og betaler fiskekort, overnatting, guiding og mat. Det et betydelig bidrag til lokal verdiskapning.

Evensen viser til at 1 prosent av laksefiskerne tar omkring halve totalfangsten, og han vil at flere skal få glede av laksen.

Fangst av villaks

45 prosent av de norske laksen fanges i sjøen. I Finnmark er andelen høyere; der går 60 prosent til sjølaksefiskerne.

Foto: NRK

Men Helge Axel Dyrendal, seniorrådgiver i Miljødirektoratet, sier at det ikke er planlagt noen flere kutt i sjøen.

– Så lenge gytebestandsmålet oppnås med de reguleringene vi har, ligger det ikke i kortene at vi skal kutte mer i fisket, med mindre vi får noen retningslinjer fra overordnet myndighet om å kutte i elv eller sjø.

Får mer nå

Nye kutt vil i alle fall oppleves urettferdig og unødvendig for Øystein Kristiansen.

– Generelt er det blitt bedre og bedre for hvert år. Da jeg begynte å fiske laks i sjøen, startet vi 15. april og fisket fra mandag morgen til lørdag kveld, fram til 4. august. Jeg fikk jo ikke så mye som vi nå får i juni og juli, med fiske bare tre dager i uka, sier Kristiansen.