NRK Meny
Normal

Hyller Sydvaranger-ansatte for frivillig lønnskutt

400 mennesker stiller opp og ofrer egen lønn for å redde Sydvaranger gruve. Det er et veldig sterkt signal å sende til våre kreditorer, sier Antony Beckmand.

Antony Beckmand er CEO i Northern Iron Limited

– Over de siste 18 månedene har vi redusert kostnaden med hvert produsert tonn jernmalm med 44 prosent. Det er forbløffende, sier administrerende direktør Antony Beckmand i Northern Iron.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Sydvaranger gruve står overfor store økonomiske utfordringer, og må finne en løsning med sine kreditorer innen utgangen av juni for å sikre videre drift.

Administrerende direktør Antony Beckmand i morselskapet Northern Iron Limited, som eier Sydvaranger gruve, sier han har «100 prosent» tro på en gruveframtid i Kirkenes.

Må ha avtale på plass innen få dager

De siste ukene har han og resten av gruveledelsen jobbet på spreng med å komme fram til en avtale med Den norske bank, Innovasjon Norge og selskapets største kunde Tata Steel.

Når juni blir juli vil ikke Sydvaranger gruve ha penger til å innfri sine låneforpliktelser.

– Vi fortsetter å jobbe med kreditorer og alle interessentene for å finne en løsning. Og jeg tror at vi vil lykkes, sier Beckmand i et intervju med NRK.

– Tror du på en gruveframtid i Kirkenes?

– Ja, 100 prosent.

– Hvorfor?

– Fordi vi har et veldig godt produkt. Det produktet vil har her oppe er av høy kvalitet, har lav forurensing og er svært ettertraktet. Det gir oss en høyere pris, spesielt i det asiatiske markedet. Sett i det perspektivet tror jeg det er en lys framtid for Sydvaranger gruve, sier Beckmand.

Sydvaranger gruve i Kirkenes

Administrasjonsbygget ved Sydvaranger gruve i Kirkenes.

Foto: Amund Trellevik / NRK

Jernmalmprisen har kollapset

Selv om Sydvaranger gruve aldri har produsert så mye jernmalm som nå, årsrapporten for Northern Iron viser en økning på 18 prosent fra 2013 til 2014, tynges selskapet av en jernmalmpris som nærmest kollapset i fjor.

Jern brukes til å produsere stål, og det er en høy økonomisk vekst i Kina de siste årene som har drevet jernmalmprisene oppover.

I januar 2014 kostet et tonn jernmalm 128 dollar. Prisen er nå nede i rundt 65 dollar, en styrking fra bunnoteringen på 46 dollar i april, men likevel ikke høy nok til å redde nattesøvnen til Antony Beckmand og resten av gruveledelsen.

Det som imidlertid gjør Beckmand optimistisk for framtiden er jerninnholdet i malmen som skipes ut fra kaien i Kirkenes. Jernmalm fra Sydvaranger har en høy prosentdel jern (68,01 prosent i snitt gjennom 2014) og lavere innhold av silika og svovel enn konkurrerende jernmalm.

Har redusert egne kostnader

Dette, kombinert med det han beskriver som 400 helt unike og oppofrende arbeidstakere, gjør Beckmand sikker på at en så liten gruve som Sydvaranger, helt nordøst i Norge, vil overleve.

– Hvor høy må jernmalmprisen være for at selskapet skal overleve?

– Vi har jobbet ekstremt hardt, spesielt det siste året. Dersom du ser på de historiske kostnadene våre har de vært ganske høye. Vi har vært blant de dyreste gruvene å drive i verden. Men vi har satt oss som mål å bli mer konkurransedyktige på pris. Over de siste 18 månedene har vi redusert kostnaden med hvert produsert tonn jernmalm med 44 prosent. Det er forbløffende. Dette laget vi har på Sydvaranger har jobbet ekstremt hardt for å gjøre seg selv konkurransedyktige. Med jernmalmpriser på rundt 60 dollar, og våre operasjonskostnader på 54 dollar, skal vi klare å gå i null.

Sydvaranger Gruve

Bruddet i Bjørnevatn.

Foto: Teknisk Ukeblad

– Sydvaranger gruve er en av de minste gruvene i verden. Hvordan skal den overleve?

– Fordi vi har det største hjertet. Det er det dette arbeidslaget på Sydvaranger har demonstrert. Ja, vi er små, men vi lager et av verdens beste produkter som er etterspurt.

Hyller ansattes lønnsreduksjon

– Hvor viktig er deres største kunde Tata steel for å finne en økonomisk løsning for Sydvaranger?

– Alle interessene er viktige her. Det vi leverte i mars var en kombinert løsning, der alle interessentene samlet seg for å hjelpe til at Sydvaranger kunne fortsette driften. Det inkluderer det finansielle, det inkluderer Tata Steel, det inkluderer våre lokale leverandører, sier Beckmand.

– Og, som du er klar over, alle ansatte som personlig har tatt frivillige lønnsreduksjoner. 400 ansatte stiller seg bak og hjelper til for å få bedriften til å fortsette. Det er et veldig sterkt signal å sende. Det har faktisk vært nøkkelen for å få de andre interessentene i å se verdien av å holde bedriften i gang, sier Beckmand.

Slipper å betale avdrag og renter

Det er Innovasjon Norge og Den norske bank som er Sydvarangers største kreditorer. Samtidig har Tschudi Bulk Terminals, eid av Felix Tschudi, gitt Sydvaranger lov å bruke kaianleggene i Kirkenes vederlagsfritt en periode.

Sydvaranger AS

Felix Tschudi eier aksjer i gruva, men eier også kaier i Kirkenes. Sydvaranger gruve får nå fritak for leasingforpliktelser for bruk av kaiområdet.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Innovasjon Norge og Den norske bank har gitt lettelser på betingelser, som betyr at gruva har sluppet å betale avdrag og lån på lånene.

Uten en videreføring av denne avtalen utover juni er det lite trolig at Sydvaranger vil klare å betjene sin egen gjeld, som ved årsskiftet var på 66 millioner dollar – inkludert en arbeidskreditt på 28 millioner dollar fra Den norske bank.

Samtidig er Sydvaranger er slankere organisasjon nå enn for et år siden. Selskapet har kuttet hoder i toppledelsen, har hentet tilbake tjenester som før var satt ut til eksterne. Vakante stillinger blir ikke besatt.

«I'll have your back»

NRK meldte før helga at Sydvaranger-ansatte en tid har vært frustrert over lite informasjon om selskapets framtid fra ledelsen. Beckmand vedgår at det er en vanskelig balansegang mellom ansattes ønske og selskapets forpliktelser overfor børsen i Australia.

– Informasjonsflyten er en konstant utfordring. Vi ønsker å kommunisere så mye informasjon som mulig. Men vi er et børsnotert selskap, og når vi har kunngjøringer, må vi være sikker på at de blir gitt til alle parter på akkurat samme tidspunkt.

– Hva er din beskjed til de ansatte, som nå er redde for at gruva skal måtte stenge?

– Jeg forstår usikkerheten. Dette er usikre tider og alle vil gjerne ha et svar i går. Det vil ta litt mer tid. Min beskjed er: You've got my back, and I'll have your back, sier Beckmand på bred australskengelsk.