Sivilforsvaret truer med bøter for unnasluntring

Ikke alle møter frem på Sivilforsvarets øvelser. Nå truer de med bøter til dem som ikke møter opp.

Leteaksjon Bugøynes

MØTEPLIKT: Sivilforsvaret er viktig ved leteaksjoner, som her i Bugøynes i august. – Møteplikten er like sentral som i Forsvaret, og unnasluntrere blir meldt til politiet, sier ledelsen i Sivilforsvaret i Hammerfest.

Foto: Tarjei Abelsen

Ved forrige øvelse i Vest-Finnmark var det en rekke personer som ikke dukket opp til avtalt sted. Øvelsen ble arrangert i Hammerfest 24. september.

– Når avdelingen blir veldig redusert går det på bekostning av kvaliteten på øvelsen. I ytterste konsekvens vil det føre til en forringelse av beredskapen, sier Frode Enoksen, distriktsleder ved Sivilforsvarets avdelingskontor i Hammerfest.

Viktige oppgaver

Fra Hammerfest styres all aktivitet i Vest-Finnmark, som inkluderer drøye 200 tjenestepliktige.

Dagens sivilforsvar har en rekke viktige oppgaver, der man blant annet har en landsomfattende tjeneste for varsling av befolkningen ved overhengende fare. Organisasjonen, som er underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), har kompetanse og er organisert for å gi operativ støtte til nød- og beredskapsetater. I tillegg inngår Sivilforsvaret i atomulykkeberedskapen, samt ivaretar viktige oppgaver i tilfelle krig.

Enoksen understreker at møteplikten for personell i Sivilforsvaret rangeres på samme måte som i Forsvaret.

– I utgangspunktet ser vi veldig alvorlig på det. Dette er en tjenesteplikt, og de er satt til å gjøre en pålagt tjeneste. Men det er selvfølgelig mange grunner til at folk ikke stiller til øvelse. Derfor sender vi ut denne forespørselen for å få avdekt om det ligger noen forhold bak som gjør at vi velger å forfølge det, sier han.

Politianmeldt

Forfallene til øvelsen 24. september utgjorde omlag 10 prosent av personellet. Dette er ikke nok til at det går utover beredskapen, men avdelingen har valgt å skjerpe tiltakene mot dem som ikke møter fram.

– Personell som bevisst unnater å møte til tjeneste, enten til akuttinnsats eller øvelser, får en mulighet til å forklare seg. Hvis forklaringen er at de ikke tar det på alvor, kan saken gjerne anmeldes til politiet, sier Enoksen.

Reaksjonen vil i hovedsak vær bøter mellon 5.000 og 15.000 kroner.

Ikke noen trend

Ved DSB understreker utredningsleder Elin Olsen i avdelingen for Sivilforsvar at forfall ikke er en trend på nasjonalt nivå.

– Hvis vi ser hele landet under ett vil jeg si at det kommer færre klagesaker inn til DSB, så jeg tror ikke man kan si det er en trend, sier Olsen.

– Det er viktig å presisere at de aller fleste av våre tjenestepliktige er folk som har et seriøst forhold til tjenesteplikten og møter slik de skal. Det er enkeltpersoner som ikke møter, og dem tar vi tak i, sier Enoksen.