Sivile får ansvar for lagring og forsyning av HV-materiell

Et nytt logistikkonsept til understøttelse av Heimevernet (HV) skal iverksettes, for å gi HV høyere beredskap, raskere reaksjonsevne og større utholdenhet.

Befalselever på Porsangmoen

Heimevernet skal forbedres ved at sivile aktører får ansvar for lagring og forsyning av HV-materiell. Her øver befalselever fra Heimevernet på objektssikring på Porsangmoen.

Foto: Synne Nilsson/Forsvaret

Torsdag 23. juni iverksettes et nytt logistikkonsept til understøttelse av Heimevernet (HV). Sivile aktører får nå ansvaret for lagring og forsyning av HV-materiell i freds- og krisetid. Det gir HV en høyere beredskap, raskere reaksjonsevne og større utholdenhet.

Løsningen fører til at HV-soldatene ikke lenger må møte opp på et lager for utdeling av utstyr før de kan yte innsats i en nasjonal krisehåndtering, skriver Forsvarets logistikkorganisasjon i en pressemelding.

Isteden skal norske NorSea Group, leverandør av base- og logistikktjenester langs hele Norgeskysten, levere forsyningen av ferdigoppsatte containere direkte til hvert enkelt HV-distrikt, samt lagring og rekondisjonering etter bruk.

Dette er en del av en større rammeavtale inngått mellom Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) og selskapet Wilnor Governmental Services, som et ledd i en effektivisering av hele logistikkfunksjonen i Forsvaret.

23. juni arrangeres en åpningsmarkering ved Polarbase i Hammerfest klokken 15.00. Der vil det blant annet bli mulighet for å få omvisning av NorSea Groups ca. 550.000 kvadratmeter store havnebase hvor Forsvarets forsyningscontainerne står lagret.