Sikrer laksebestanden uten konflikt

Mens debatten raser om garnfiske i Tanavassdraget, har det langt mindre konfliktfylte Käpälä-fisket i Neidenelva startet. – Vi må snakke med folk, er oppskriften fra lederen i Neiden fiskefelleskap.

Käpälä

Käpälä-fisket i Neidenelven er blitt redusert, uten at det har gått ut over forholde mellom naboene Norge og Finland.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

De siste dagene har debatten om garnfiskerestriksjoner i Tanavassdraget rast i sosiale medier. Et forslag til en ny avtale utarbeidet av norske og finske myndigheter har som mål å redde bestanden av laks i vassdraget, som i praksis betyr at garnfiske på norsk side og turistfiske på finsk side reduseres kraftig.

Det har skapt misnøye på begge sider av vassdraget.

Neidenelven er i likhet med Tanavassdraget en grenseelv mellom Norge og Finland. Der drives nå garnfisket kalt Käpälä, og er langt mindre konfliktfullt.

Laksefiske

Garnfiske er begrenset, men med mye laks i elven får fiskerne en god fangst.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Vi må prate sammen

I motsetning til i Tana, som også grenser mot Finland, har man i Neiden klart å bli enige om å redusere garnfisket for å ta vare på bestanden.

Kun annenhver time i deler av døgnet kan det fiskes, og i helgene er det full stopp.

– Hva tror du er nøkkelen til suksessen?

– Vi må prate med folk. Det nytter ikke å sitte på hver sin side av elven og være motstander av det de andre gjør. Man må prate sammen, og egentlig starte på null og arbeide seg oppover. Det var det vi gjorde med Finland, sier Karl Magne Arvola, leder i Neiden fiskefellesskap.

Laksefiske i Tanaelva

Regulering i laksefisket har skapt debatt, både på norsk og finsk side.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Tradisjonelt fiske

Käpälä-fisket har man her drevet med i flere hundre år, og fremdeles er det gamle metoder som brukes. Endene på garnet knyttes rundt nevestore steiner, før tre mann kaster det ut i elva. Fire menn trekker så inn nettet. Det er et godt år for laksen i elva i år, og fangsten er nesten garantert.

– Hvis man er her utenom kastetiden i Käpälä så kan man se at det står fullt med laks i kulpen, sier Arvola.

– Nå har kulpen stått og hvilt helt siden fredag, så da er det som oftest bra med laks på mandagens første kast. Så vi satser på at det blir en bra dag, sier kastelagsleder Bjørn Kristiansen.

I tråd med gammel skikk lar man fangsten stå i et kar til dagen etter før den fordeles.