Lærere ved kristne skoler mangler tariffavtaler

Alta Kristne Grunnskole sier nei til tariffavtale for sine ansatte. Nå skal saken til Riksmeklingsmannen. – Tradisjon for at de kristne skolene står utenfor, sier forbundet for friskolene.

Alta Kristne Grunnskole

De fleste av de kristne friskolene velger å ikke tegne tariffavtale med de ansatte. – kan i verste fall ramme kvaliteten i undervisningen, sier leder av Utdanningsforbundet i Finnmark, Kari Lium.

Foto: NRK

Kari Lium er leder av utdanningsforbundet i Finnmark. Hun har fått flere bekymringsmeldinger fra lærere ved skolen.

– De forteller at det ikke er systemer for jevnlige møter, at de ikke får de nødvendige møtene systematisk nok, at man ikke systematisk får referater. De ønsker den sikringen tariffavtalen gir, både i forhold til lønn, arbeidstid og medbestemmelse, sier Lium.

Men, skoleledelsen sier nei. Det var Altaposten som først omtalte saken.

Kari Lium

De ansatte ved Alta Kristne Grunnskole er de eneste lærerne i Finnmark som ikke tilbys tariffavtale. Dersom partene ikke blir enige hos Riksmeklingsmannen kan det bli en sjelden streik i norsk arbeidsliv, sier Kari Lium i Utdanningsforbundet.

Foto: Gyda K. Hesla / NRK

Alta Kristne Grunnskole er den eneste skolen i Finnmark uten en tariffavtale. Blant de 130 kristne friskolene i Norge er det tradisjon å gjøre det samme.

Skolen har fått pålegg fra Arbeidstilsynet og fra Utdanningsdirektoratet. Der pekes det blant annet på brudd på bestemmelsen om medvirkning og mangelfull HMS-opplæring.

Utdanningsforbundet i Finnmark har bedt om at saken tas opp av Riksmeklingsmannen. Dersom partene ikke kommer til enighet kan Utdanningsforbundet ta sine medlemmer ut i det som kan bli en sjelden streik i norsk arbeidslivsammenheng.

– Større frihet uten tariff

Styreformann Odd-Arne Thomassen deler ikke Liums ikke inntrykk av at skolen drives uforsvarlig, men innrømmer at de har utfordringer.

– Det vi må gjøre først er å lukke avvikene på en ordentlig måte. Dermed er det ikke sagt at dette hadde vært løst av en tariffavtale, sier Thomassen.

Han mener skolen har en større frihet uten tariffavtale, samtidig som de ansatte er sikret forsvarlige lønns- og arbeidsforhold gjennom Friskoleloven.

– Det er vanskelig å trekke frem fordeler, men eksempelvis kan skoleturer enklere gjennomføres. Men jeg vil snu på det: Hva er det som gjør at Utdanningsforbundet legger så voldsom vekt på tariffavtalen? spør Thomassen.

Han sier alle ansatte skal være representert i drøftinger gjennom en tillitsvalgt. Når det kommer til lønns- og arbeidsvilkår skal skolen følge offentlige skole, og i lokale forhandlinger samme fordeling som Alta kommune.

– Stiller seg utenfor norsk arbeidsliv

På landsbasis velger nesten samtlige av friskolene tilknyttet Kristne Friskolers Forbund å stå utenfor tariffavtalen. Kanskje så mange som 90%, sier generalsekretær Jan Erik Sundby.

Den historiske bakgrunnen er at lærerne har hatt sine bestemmelser gjennom friskoleloven, som har gitt tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår, forteller han.

– Hva taper skolene på å tegne en tariffavtale?

– På en liten skole er noen ting enklere å håndtere uten. Skoleturer, skoler med internat, leseplikt og tilstedeværelse kan håndteres på en annen måte lokalt når man ikke er bundet, sier Sundby.

Det mener Kari Lium i Utdanningsforbundet i Finnmark er å stille seg utenfor norsk arbeidsliv.

– Ønsket om en tariffavtale handler om demokrati, og skal være til det beste for alle parter. Å stå utenfor er å ikke la sine ansatte nyte godt av goder og sikringer forhandlet frem gjennom tiår. Jeg forstår ikke begrunnelsen for det, sier hun.