Sier nei til reindriftsloven

Sametingsrådet sier nei til forslaget til endringer i reindriftsloven, som blant annet ville gi fylkesmannen adgang til å sette et øvre reintall per reindriftsgruppe. –Vi behøver langsiktige løsninger og ber om at loven løftes og evalueres som helhet i en omfattende prosess, som legger folkeretten til grunn, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.