NRK Meny
Normal

Serielovbryter dømt til tvungent psykisk helsevern

Han har tidligere både sonet fengselsstraff og vært kjent strafferettslig utilregnelig. Men nå er serielovbryteren dømt til tvungent psykisk helsevern.

Mannen som ikke kan straffes - redigert

Mannen i slutten av 20-årene har over 70 lovbrudd av seg, og sonet flere fengselsstraffer. Nå er han dømt til tvunget psykisk helsevern.

Foto: André Bendixen / NRK

Mannen i slutten av 20-årene har en lang rekke vinningsforbrytelser bak seg, blant annet innbrudd og tyveri av verdigjenstander og kredittkort fra eneboliger og postkasser.

Antall lovbrudd var på slutten av fjoråret passert 70.

Men han har i lang tid vært erklært strafferettslig utilregnelig og har dermed ikke kunnet straffes.

En lovendring i fjor endret imidlertid på dette, og Alta tingrett har nå dømt mannen til tvungent psykisk helsevern.

– Åpenbart uhensiktsmessig

I retten forklarte mannen at han syntes han hadde sonet lenge nok i institusjon for de handlinger han har begått og ønsker seg ut derfra.

Men i dommen fra Alta tingrett konkluderes det med at vilkåret om at andre tiltak har vært «åpenbart uhensiktsmessige» er til stede for å idømme tvunget psykisk helsevern. Nødvendigheten av å verne samfunnet eller andre borgere mot slike lovbrudd ligger og til grunn for dommen.

Den konkrete bakgrunnen for at saken igjen kom for retten var at mannen ble pågrepet i forbindelse med lovbrudd i november i fjor. Det medførte tiltale for flere innbrudd i privatboliger, tyveri av verdigjenstander, samt tyveri og bruk av kredittkort både i Alta og Hammerfest.

Mannen har tidligere fått diagnosen paranoid schizofreni, noe som medfører betydelig reduksjon av selvinnsikt og dømmekraft. I tillegg gjør rusmisbruk effekten av medisinering både usikker og vanskelig å vurdere.

Tviler ikke på fortsatt kriminalitet

I dommen går det og fram at retten ikke tviler på at mannens tanker om seg selv vil føre til flere lovbrudd dersom han er på frifot.

Mannen har nemlig gitt uttrykk for at han stjeler for å skaffe penger og ha et spennende liv, og at han har lite å tape fordi han allerede er en etablert kriminell. Han har heller ingen empati for ofre og ingen holdninger som tilsier at det han gjør er galt.

Tingrettens avgjørelsen om tvungent psykisk helsevern er enstemmig. Det slås også fast at både tiltaltes holdning til fortsatt å bruke narkotika og begå nye lovbrudd tilsier at andre tiltak enn tvang ikke vil være til hjelp.