NRK Meny
Normal

Sender kraftsalve til sør: – Sats på Finnmark!

NHO Finnmark sender et kraftig signal til myndighetene om at Finnmark må få stor plass i den neste transportplanen.

Samferdselsløftet III

I første del av den nye perioden, 2018 -2021 foreslår NHO Finnmark at Finnmark må få penger til seks ulike veiprosjekter i fylket.

Foto: NRK

Bedre forbindelser mellom bosted og arbeidsstedene er det NHO Finnmark mener er de viktigste postene når pengesekken neste gang skal fordeles til vei og trafikk rundt over landet.

Skarvbegtunellen

Lokale ordførere har lenge krevd fortgang i arbeidet med å ruste opp Skarvbergtunnelen. De har tidligere sagt at tunnelen ikke holder internasjonal standard verken når det gjelder bredde eller høyde.

Foto: Gyda Hesla

Hovedmålet er å gjøre det lettere for næringslivet i fylket.

Torsdag kom NHO sin anbefaling til Stortinget om prioriteringer innenfor samferdsel til Nasjonal Transportplan for 2018 - 2028, og da satset regionavdelingen i Finnmark hardt.

Ønsker 65 milliarder kroner årlig

Selv om bevilgningene har økt de siste årene er nivået fortsatt for lavt, mener NHO.

Derfor vil de at Stortinget årlig bevilger 65 milliarder kroner til samferdsel.

Det tilsvarer en økning på hele 73 prosent.

Marit Helen Pedersen

Regiondirektør Marit Helene Pedersen i NHO Finnmark.

Foto: NHO

Samlet blir da investeringsrammen til Nasjonal Transportplan 2018-2029 på 780 milliarder kroner nasjonalt.

– Det betyr at vi i Finnmark kan fullføre E6 inn til Alta, starte og fullføre bygging av ny Tana bru på E6 og sluttføre E105 Kirkenes-Storskog samt arbeide på RV 94 Skaidi –Hammerfest før 2018, melder regiondirektør Marit Helene Pedersen i NHO Finnmark.

I første del av den nye perioden, 2018-2021 foreslår NHO Finnmark dette til myndighetene:

  • Ny E6 avlastningsveg Alta
  • RV 94 Skaidi-Hammerfest
  • RV 93, Kløfta
  • Bypakke Hammerfest
  • E 69, Skarvbergtunnellen
  • Ny adkomstveg stamnetthavn Kirkenes

I andre del av perioden, 2022-2028 foreslår de:

  • E6 Alta-Olderfjord
  • E6 Olderfjord-Lakselv
  • RV 93, Alta-Riksgrensen Finland
  • RV 92, Karasjok- Gievdnegoikka