Seks nye leger tas ut i streik i Finnmark

Akademikerne varsler at de vil trappe opp sykehusstreiken ytterligere fra fredag. Syv leger ved Finnmarkssykehuset er allerede i streik, nå tas seks nye ut.

Hammerfest sykehus

Fire leger fra Hammerfest sykehus tas ut i streik om fagforeningen Akademikerne helse og arbeidsgiverforeningen Spekter ikke kommer til enighet før fredag.

Foto: NTB scanpix/Finnmark Dagblad

– Det blir tatt ut to nye leger i Kirkenes og fire i Hammerfest, derav en som har hovedbase på spesialistpoliklinikken i Alta, forteller Andreas Ertesvåg, lokal streikeleder for fagforeningen Akademikerne helse i Sør-Varanger.

– Dette vil først og fremst ramme planlagte behandlinger og noen administrative funksjoner

Forhandlingene mellom Akademikerne og arbeidsgiverforeningen spekter brøt sammen i forrige uke. På sykehuset i Kirkenes ble da syv leger tatt ut i streik. Nå rammes også andre sykehus i fylket.

– Målet er først og fremst å ramme arbeidsgiver, sier Ertesvåg.

– I noen tilfeller vil pasienter bli påvirket der det kan bli utsettelser av timer. Det vil vi helst unngå, men vi håper på forståelse i de tilfellene der det kan skje.

Andreas Ertesvåg

Andreas Ertesvåg, lokal streikeleder for Akademikerne helse i Sør-Varanger, håper på forståelse for at pasienter kan få utsatt sine timer på grunn av streiken.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Ønsker kollektive forhandlinger

Ifølge NTB vil 498 medlemmer ved tolv sykehus være i streik fra fredag. Striden står om hvordan legenes vakter skal organiseres. Akademikerne ønsker kollektivt avtalte vakter, mens Spekter ønsker individuelt planlagte vakter.

Arbeidsgiverne på sin side mener kravene til Legeforeningen vil gjøre det vanskelig for sykehusene å planlegge tilbudet til pasientene i tråd med de nye pasientrettighetene.

– Det er store utfordring for sykehusene som skal gjennomføre ny spesialistutdanning for leger, uttalte Gunnar Larsen, kommunikasjonsdirektør i arbeidsgiverforeningen Spekter til NRK i forrige uke.

Kirkenes sykehus

I forrige uke ble det stilt spørsmål om streiken kan påvirke åpningen av nye Kirkenes sykehus. Foreløpig ser det ikke slik ut, sier Ertesvåg.

Foto: Amund Trellevik/NRK

– Setter ikke liv og helse i fare

Forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse understreker til NTB at opptrappingen ikke vil sette liv og helse i fare. Både akuttbehandling, kreftbehandling, psykisk helse og barn er skjermet fra streiken.

Følgende sykehus vil være berørt av streiken fra fredag morgen: Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Helse Stavanger, Helse Bergen, Finnmarkssykehuset, Vestre Viken, Akershus universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold, St. Olavs Hospital, Sunnaas, Nordlandssykehuset og Helse Nord RHF.