Se video: Slik kan ny avlastningsveg i Alta bli

Animasjonsvideo lagt frem av Statens vegvesen i dag.

Animasjon av plan for ny avlastningvei gjennom Alta.

Se den animerte videoen presentert ev Statens vegvesen i dag.

Videoen ovenfor viser hvordan den nye inngangsporten til Finnmark - gjennom Alta - vil se ut. Her presentert av Statens vegvesen på kommunestyremøtet i dag.

En avlastningsvei for dagens svært trafikkerte E6 har lenge vært planlagt og ønsket av politikerne.

Målet er å avlaste dagens vei som er sterkt trafikkert, og går gjennom flere boligområder. Prisanslaget for veiprosjektet er på nær en milliard kroner.

Altaposten skrev før jul i fjor at nye kostnadsanslag viser kjempesprekk i forhold til tidligere kalkyler. Tidligere har ledelsen i Alta kommune sagt at parsellen Hjemmeluft - Alta sentrum kunne bygges for 180 millioner kroner.

Veiprosjektet må vedtas ved starten sommeren av kommunestyret dersom det skal ha en mulighet til å komme med i Nasjonal transportplan 2018-2027.

Høringsfristen er 18. april, altså førstkommende fredag.