Savner raushet og vilje til samarbeid i forhandlingene om nytt storfylke

Partene i arbeidslivet ønsker fylkespolitikerne i Troms og Finnmark all lykke i forhandlingene om sammenslåing. Men de etterlyser samarbeidsvilje – og en viss raushet fra "storebror" Troms.

Troms og Finnmark

Troms og Finnmark blir Norges største region når fylkene slås sammen om to år.

– Jeg har utfordra fylkespolitikerne i prosessen med regionreformen å involvere bredere: arbeidslivet, partene i arbeidslivet og kommunene. Dette er viktige aktører, fordi regionreformen handler først og fremst ikke om antall arbeidsplasser i fylkeskommunen eller fylkesadministrasjone. Det handler om hvordan man skal bidra til å bli enda bedre tilretteleggere for vekst og utvikling av denne regionen.

Det sier regiondirektøren i NHO Arktis, Målfrid Baik. Sammen med leder i LO Finnmark, Bjørn Johansen, og nytilsatt leder i Øst-Finnmark regionråd, Trond Haukanes, snakka hun nylig til næringslivsaktørene i Kirkenes om utfordringene og mulighetene når Troms og Finnmark nå skal bli ett storfylke.

Målfrid Baik og Bjørn Johansen på Snow Hotel i Sør-Varanger

Direktør i NHO Arktis, Målfrid Baik og leder i LO Finnmark, Bjørn Johansen.

Foto: Arne Egil Tønset / NRK

Vil se mulighetene

De tre har ulike holdninger til regionreformen, men de er enige om at når stortingsvedtaket først er gjort, må fylkene sjøl legge premissene for sammenslutninga, og ikke overlate viktige beslutninger til kommunaldepartementet.

Trond Haukanes, som representerer ni kommuner i Øst-Finnmark, vil se mulighetene, ikke begrensningene, i den nye regionen.

Leder i Øst-Finnmark regionråd, Trond Haukanes

Daglig leder i Øst-Finnmark regionråd, Trond Haukanes.

Foto: Arne Egil Tønset / NRK

– Nå må vi ta inn over oss realiteten i at dette blir en ny, stor region og prøve å lage den så robust som mulig. Og jeg syns det er viktig at forhandlingene som nå pågår gir klare svar til dem som jobber i fylkesadministrasjonen. Å skape usikkerhet er veldig farlig. Og i denne situasjonen syns jeg at de må komme til ei løsning som gjør at arbeidsplassene i regionen beholdes og utvikles.

– Troms må ta storebrorsrollen

LO-leder i Finnmark, Bjørn Johansen, mener at Troms må ta på seg storebrorsrollen og være rundhånda og se helheten.

– Den ene regionen blir ikke sterkere hvis den andre er svakere. Jeg merner at vi har så mye muligheter i lag nå, og jeg håper at politikerne ser den helheten, ikke minst til det beste for næringslivet og for å kunne skape en sterk og robust region.

– Trenger mangfold

Hva som faktisk fins av muligheter framover er et annet spørsmål. Baik, Johansen og Haukanes ser ei framtid både innafor olje og gass, bergverk, reiseliv og sjømat.

– På virkelig lang sikt er nok sjømatnæringa utrolig viktig for Finnmark, sier Trond Haukanes i Øst-Finnmark regionråd. Men han legger vekt på at det ene ikke må utelukke det andre.

Direktør for NHO Arktis, Målfrid Baik, er også opptatt av mangfoldet i næringslivet i nord.

– Den største utfordringa for samfunns- og næringsutviklinga vil være et for ensidig næringsliv. Det er mangfoldet av næringer som vil være viktig å satse på, så vi ikke blir for svake hvis ei næring sliter, sier Baik.