Satsing på skolen gir trivsel og gode faglige resultater i Nesseby

Mens mange grunnskoler i Finnmark sliter med dårlige resultater, har Nesseby langt bedre kvalitet i sin skole enn landsgjennomsnittet.

Klassesituasjon ved Nesseby Oppvekssenter

Nesseby kommune har valgt å satse på elever og lærere. I flere år har den tospråklige skolen i Nesseby ligger over landsgjennomsnittet faglig.

Foto: Sidsel Vik / Nrk

– Vi har over mange år hatt stabile og godt kompetente ansatte. Mange velger å bli og mange velger å komme tilbake, sier virksomhetsleder Heidi Trane Johansen.

Virksomhetsleder , Nesseby Oppvekstsenter

Virksomhetsleder ved Nesseby Oppvekstsenter sier skolen satser på godt utdanna lærere.

Foto: Sidsel Vik / Nrk

Kommunen med bare om lag 1000 innbyggere har i flere år satses på en god skole. Resultatet er at de vel 100 elevene skårer faglig best i Finnmark, og de ligger over landsgjennomsnittet.

Siden perioden 2013–2014 har elevene ligger faglig over landsgjennomsnittet. I perioden 2016–2017 fikk de grunnskolepoeng på 46,6, mens landsgjennomsnittet ligger på 41,4. Tallene går ut fra et gjennomsnitt av standpunktkarakterene elevene får. Gjennomsnittet for hele fylket ligger litt under landsgjennomsnittet.

Jobber med læringsmiljø

Virksomhetsleder ved Nesseby Oppvekstsenter Heidi Trane Johansen, sier skolen har jobbet med skoleutvikling og fagutvikling siden skolemiljøet ble samlet ved oppvekstsenteret i 2012. Mange ansatte har også tatt videreutdanning. Spesielt i matematikk.

– Vi jobber mye med læringsmiljøet, sier Heidi Trane Johansen.

Satser på små klasser

lærer. Nesseby Oppvekstsenter

Kjell Harald Erichsen har vært lærer i Nesseby i nærmere 40 år. Han mener skolen legger til rette for at lærerne få bedre tid til den enkelte elev.

Foto: Sidsel Vik / Nrk

Kjell Harald Erichsen har vært lærer i Nesseby i nærmere 40 år. Han legger vekt på at skolen satser på små klasser.

– Det er stadig snakk om klassestørrelser. Vi har hele tiden hatt små elevgrupper, få elever i klassen. Det betyr at lærerne få bedre tid til den enkelte. Vi ser elevene.

Erichsen legger til at også klasseledelse er noe skolen har jobbet mye med. Ved oppvekstsenteret er også helsesøster og PP-tjenesten en del av fagmiljøet. De er dermed lett tilgjengelig for elever og ansatte, mener han.

elever i Neseby kommune

10-klassingen Tor Nikolai Henriksen trives godt på skolen i Nesseby. Det gjør at han og de andre elevene er Finnmarks beste elever.

Foto: Sidsel Vik / Nrk

Regler om ansvar og respekt på timeplanen

Nesseby er også en såkalt PALS–skole. Det betyr at skolen har noen hovedregler som gjennomsyrer hverdagen. De levereglene følger elevene også i videregående skole. Det handler om omsorg, ansvar og respekt. Det betyr mye for 10-klassingen Tor Nikolai Henriksen.

– Det er godt vennskap mellom elever og lærer her. Jeg synes lærerne er dyktige, de tar vare på oss, sier Tor Nikolai og får forsiktig ja-rop fra medelevene.

– Det at vi er en tospråklig skole, det at vi lærer samisk, er også veldig bra. Det øker forståelsen for det samiske, mener 10-klassingen Tor Nikolai Henriksen.