Satser på nettskole

Fylkespolitikerne vil satse på nettbasert videregående opplæring i Finnmark. Hovedutvalgsleder for kompetanse, Johnny Ingebrigtsen, sier i en pressemelding at det vil gjøre det mulig å gi et bredere utdanningstilbud i landets største fylke med utfordrende avstander. Til høsten går fylkeskommunen igang med tre nye nettbaserte tilbud i Finnmark: Fellesfag for lærlinger, programfag for elever og helsearbeiderfaget for voksne.