Samlet seg i protest mot hurtigbåt

De vil ikke at pengene skal gå til hurtigbåt mellom Alta og Hammerfest. Derfor samlet demonstranter seg i Hammerfest i ettermiddag i protest mot Vargsundekspressen.

Hurtigbåtdemonstrasjon

Reidar Johansen holdt appell under demonstrasjonen mot hurtigbåtforbindelsen mellom Alta og Hammerfest fredag ettermiddag. – Vargsundekspressen er en politisk og økonomisk katastrofe, argumenterte han.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Fylkeskommunen sier denne ruta må beholdes. Samtidig vil de øke takstene for å sende biler med hurtigbåtene. Det er pengebruken vi reagerer på. Og for oss som driver et lite gjestehus på yttersida Sørøya blir det altfor uforutsigbart. Derfor har jeg møtt opp her for å vise hva jeg mener.

– Skal man drive turisme i distriktene trenger vi noe forutsigbart, sier han.

Det er det Einar Røe fra Sandøybotn på yttersida Sørøya som forteller. Han er glad for at så mange flere har møtt opp på hurtigbåtprotesten.

einar Rød

Einar Røe driver turistvirksomhet i Sandøybotn på yttersida Sørøya og mener hurtigbåtforbindelsen til øysamfunnene er altfor uforutsigbart.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Det er Åse-Marie Småvik i Hammerfest som på kort varsel hadde trommet sammen til denne demonstrasjonen.

– En kamp for øysamfunnene

– Vi vil at folk som hittil bare har diskutert denne ruta på Facebook i lang, lang tid fram i lyset. Vi vil fortelle fylkespolitikerne hvor vanvittig det er å opprettholde to rotasjoner på denne forbindelsen, forklarer hun.

Men er det ikke ulogisk å demonstrere mot en god hurtigbåtforbindelse mellom de to byene i Vest-Finnmark?

– Nei, for mellom disse byene finnes det flere andre alternativer. Man kan reise med bil, buss eller fly. Men det er verre med øysamfunnene som har fått et enda dårligere tilbud de siste årene, sier hun.

Småvik registrerer at oppmøtet på kaia denne fredag var rimelig bra og hun tror det hjelper.

– Kanskje politikerne nå leser sakspapirene på en annen måte, sier hun.

Åse-Marie Småvik

Åse-Marie Småvik hadde tatt initiativet til demonstrasjonen og håper politikerne tar protestene på alvor.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Vargsundekspressen har i en prøveperiode gått to rotasjoner per dag. Fylkesrådmannen har foreslått å opprettholde denne frekvensen, og saken skal avgjøres av fylkestinget i Finnmark i neste uke. Protestene har vært mange og en del av den store misnøyen som beboere i flere øysamfunn har gitt uttrykk for.

Fiasko

Kommunestyrerepresentant Reidar Johansen (SV) i Hammerfest holdt appell på kaia.

– Denne båtruta er en luksusrute. Vi skal stå på helt til vi har fått tilbake gode ruter til de som trenger det, sier Johansen.

Han karakteriserte Vargsundekspressen, som er navnet på forbindelsen mellom Alta og Hammerfest som en total fiasko, både økonomisk og politisk.