Samla miljøbevegelse mot nye oppdrettsregler

Fiskeriminister Per Sandbergs nye regler for fiskeoppdrett møter kraftig motbør fra en samla miljø- og friluftsbevegelse. – Vi frykter at konsekvensene kan bli fatale for villaksen, sier de.

Nova Sea på Lovund

En samla miljøbevegelse frykter oppdrettere skal få flytte anlegg til områder som kan medføre luseproblem på villaks.

Foto: Nova Sea

Forslag til et nytt system for regulering av havbruksnæringen ble sendt ut på høring i sommer.

Her var tanken at oppdrettsvekst kun skal komme i soner der miljøsituasjonen tillater det, og at produksjonen skal reduseres der lakselusas effekt på vill laksefisk er uakseptabel.

Men det er et tillegg til de opprinnelige planene som nå skaper harme hos organisasjoner som Norske Lakseelver, Naturvernforbundet, Norges Jeger- og Fiskerforbund, WWF Norge, Redd Villaksen, Natur og Ungdom, Sabima, Norsk Friluftsliv, Norges Bondelag og Greenpeace

– Forutsetningen for at vi i utgangspunktet støtte regjeringens forslag var at en økning av oppdrett ikke skulle skje i miljømessig sårbare områder, sier fiskekonsulent Øyvind Fjeldseth i NJFF.

Laks som er angrepet av lakselus

Laks angrepet av lakselus.

Foto: Mattilsynet

– Uthuler hele forvaltninga

Men nå legges det ifølge miljøorganisasjonene opp til at oppdretterne kan flytte produksjonen mellom områder uavhengig av områdets miljøstatus.

– Resultatet kan bli at produksjonen øker i områder der lakselussituasjonen er så alvorlig at produksjonen burde vært redusert, sier biolog og fagsjef i Norske Lakseelver, Erik Sterud.

Han mener fiskeriminister Per Sandbergs forslag går direkte på tvers av faglige råd som tidligere er gitt fra både Fiskeridirektoratet og Mattilsynet.

– Fram til nå har vi støttet det foreslåtte forvaltningsregimet. Men når vi nå ser at det ikke blir slik det er lovet og at det kan bli oppdrett i områder det slett ikke burde være oppdrett, så må vi si fra, sier Sterud.

Han mener det nye forslaget vil bety at oppdrettere kan flytte anleggene uten å tenke på hvordan den samla miljøbelastningen øker.

– Og dette er stikk i strid med de opprinnelige intensjonene med den nye forvaltninga. Konsekvensene er at i de områder der lakselusa er en trussel så kan den trusselen øke, sier Sterud.

Karoline Andaur i WWF Norge mener det er viktig at regjeringen tar inn over seg de bekymringene de ti organisasjonene målbærer, og at rådene fra blant andre Mattilsynet blir lyttet til.

Fiskeridepartementet har i dag ikke hatt anledning til å kommentere utspillet fra miljøorganisasjonene.

Kommunikasjonsdirektør Lise Bergan i oppdrettsselskapet Cermaq sier de vil gi sitt svar innen høringsfristen, og før den tid vil de ikke kommentere saken. Høringsfristen er forøvrig i dag, 10. januar.