NRK Meny

Samiske representanter i Helse Nord

Sametinget ber Helse Nord revurdere vedtaket om å ikke ha samiske representanter i helseforetakets ulike styrer. De mener Helse Nord med dette ikke følger internasjonale konvensjoner som Norge har forpliktet seg til. Sametinget har foreslått styrerepresentanter, men har altså ikke blitt hørt, ifølge et brev til Helse Nord.