NRK Meny
Normal

Samisk musikkikon engasjerer seg i «laksestriden» rundt Tanaelva

Mari Boine lar seg inspirere av aktivistene på protestøya Čearretsuolu og ønsker å følge med på hva som skjer videre med konflikten rundt fisket i Tanavassdraget.

Mari Boine

Engasjementet for den samiske kulturen har stått sterkt i Mari Boines kunst og karriere. Nå har den prisbelønnede musikeren besøkt opprørerne på øya Čearretsuolu.

Foto: Linda Tammela / Yle Sápmi

– Hvorfor forventes det at vi samer skal være enige i alt alltid? Nordmenn er ikke bestandig enige. I Tana-saken finnes det mange meninger og man må tåle diskusjon, mener Mari Boine.

Diskusjon blir det trolig også på folkemøtet som arrangeres i Karasjok i dag. På folkemøtet skal det nemlig informeres mer om Tana-avtalen som ble inngått mellom Norge og Finland i fjor og trådte i kraft denne fiskesesongen. Til stede på møtet er også Mari Boine, Norges internasjonale verdensmusikkstjerne som kommer fra byen.

Ellos Deatnu-demonstrantene har erklært at de nye fiskereglene i Tanavassdraget er ugyldige i en viss sone rundt øya de gjør krav på.

Slik ser protestleiren til gruppa som krever selvbestemmelse i Tanadalen ut fra lufta.

Kontroversiell avtale

Den mellomstatlige fiskeavtalen har fått mye oppmerksomhet fordi lokalbefolkningen rundt Tanaelva mener deres synspunkter ble oversett i forhandlingene. Ellos Deatnu-bevegelsen som består av flere titalls norske og finske samer, samt lokale folk fra Tanadalen, har erklært at den nye avtalen ikke gjelder rundt en øy de har inntatt i Tanaelva.

Nå har Mari Boine besøkt demonstrantene.

– Jeg velger å støtte denne saken fordi jeg forstår den slik at det ble gjort en lovendring uten respekt for meningene og rettighetene til befolkningen i Tanadalen, sier Boine.

Gruppen Ellos deatnu har erklært moratorium

Tre uker har gått siden Ellos Deatnu erklærte at Tana-avtalen ikke gjelder i området rundt øya Čearretsuolu.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Delte meninger

Formålet med Tana-avtalen er å redusere fisket i elva som skiller Finland og Norge. Overfiske har nemlig ført til at det stadig blir mindre laks i Europas viktigste laksevassdrag. Mange har derfor liten forståelse for Ellos Deatnus sak, spesielt her.

Morten Falkegård

Morten Falkegård er forsker og mannen som sparket Tana-forhandlingene i gang igjen i 2006, da han var Fylkesmannens fiskeforvalter i Finnmark.

Foto: THOMAS BOHN

Mengden av laks i Tanas sideelver, blant annet i Karasjok, har enkelte år vært knapt en tredjedel av normalen.

– Det som skjer nå er en refordeling av fiske i Tana. Laksen får nå en lettere vei inn i Tanas sideelver, sier Morten Falkegård som er forsker for NINA, Norsk institutt for naturforskning.

På folkemøtet i Karasjok ønsker Ellos Deatnu å informere om hvorfor de ser behov for å gjøre opprør mot Tana-avtalen.

– Jeg ser frem til å høre meningsutvekslingen. Jeg kjenner ungdommene i Ellos Deatnu som engasjerte folk som gjør et skikkelig arbeid og står på for sine rettigheter, sier Boine.

Sangerinnen innrømmer at hun for tiden henter inn inspirasjon til nytt album. Opprøret i Tanadalen kan altså legge grunnlaget for fremtidig kunst fra den kjente urfolksmusikeren.

Mari Boine med Niilas Holmberg

Mari Boine med Niilas Holmberg, den finsk-samiske forfatteren som også var på kveldens folkemøte.

Foto: Anders Boine Verstad / NRK