NRK Meny

Samisk delegasjon på klimatoppmøte

Den samiske befolkningen og Sametinget har et spesielt ansvar når klimatoppmøtet i år arrangeres i Europa. –Mange urfolk ser på oss samer som et slags urfolksvertskap. Det vil vi legge til rette for, sier sametingspresident Aili Keskitalo. I tillegg til en stor samisk delegasjon, tar Sametinget også med seg den samiske kunstneren Elle Marja Eira og hennes nye joik «Weather» til klimatoppmøtet i Paris.