NRK Meny
Normal

Sametinget har fortsatt tro på å stoppe Nussir

Sametingsråd mener Nussir lever i en «drømmeverden» når de tror det blir lett å skaffe penger til gruvedrift i Kvalsund.

Øystein Rushfeldt

Sametinget tror det blir vanskelig for direktør Øystein Rushfeldt å hente inn penger til gruvedrifta i Kvalsund.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Nussir og direktør Øystein Rushfeldt vil få store problemer med å hente inn penger til gruvedrifta i Kvalsund. Når han henviser til DNB og Sparebanken Nord-Norge, lurer han folk. Dette prosjektet er ikke lønnsomt, sier Sametingsråd Inger Eline Eriksen Fjellgren.

Direktør Øystein Rushfeldt i gruveselskapet Nussi sier til NRK at det ikke er mangel på kapital som stopper gruvedrift i Kvalsund. Han hevder de har gode samtaler med DNB, Sparebanken Nord-Norge og internasjonale banker.

Utenkelig at de vil finansiere gruvedrift

Inger Eline Eriksen

Sametingsråd Inger Eline Eriksen Fjellgren tror ikke norske banker vil gå inn i prosjekter hvor rettighetene til samiske rettighetshavere brytes.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Sametingsråd Fjellgren sier de har vært i kontakt med toppledelsen i DNB og fått dem til å trekke investeringene i Dakota Access Pipeline, fordi dette er et urfolksområde uten samtykke fra Urfolket.

– Jeg vil tro at når DNB vektlegger urfolk i USA, så vil de i enda større grad vektlegge urfolk i Norge. Jeg kan ikke se for meg at de vil gå inn i et prosjekt der samiske rettighetshavere hevder at deres rettigheter brytes.

Ifølge Fjellgren har Sparebanken Nord-Norge også uttalt at de legger ILO-konvensjonen til grunn for sin virksomhet. Hun ser det derfor som utenkelig at de vil lånefinansiere et sånt urfolksfiendtlig prosjekt som Nussir.

– Vi forholder oss til de klare beskjedene fra disse bankene om at de respekterer menneskerettighetene. Derfor lever Øystein Rushfelt i en drømmeverden når han hevder det blir lett å skaffe penger til gruvedrift, sier Inger Eline Eriksen Fjellgren.

Ikke bare driftstillatelse som gjenstår

Gruveselskapet Nussir har lenge ventet på en godkjenning fra myndighetene for å kunne gå videre med sine gruveplaner i Kvalsund i Finnmark. Ledelsen i gruveselskapet mener at når myndighetene nå har godkjent reguleringsplan og gitt utslippstillatelse, så finnes det ingen mulighet til å få nei til gruvedrift.

Sametingsråden mener imidlertid at driftstillatelse ikke er det eneste som gjenstår.

– Det er tillatelse etter Finnmarksloven også, der vil saken komme til Sametinget og til Justisdepartementet. Her er det mye byråkrati som gjenstår, sier Fjellgren.

Kun Frp sa nei under voteringen om sannhetskommisjon på Sametinget

Sametinget jobber aktivt mot gruvedrift i Kvalsund.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

Rapport viser at gruvedrift ikke er lønnsom

Sametinget har hentet inn en rapport fra Vista Analyse som viser at gruvedrift ikke er bedriftsøkonomiske lønnsomt grunn av varierende priser på mineraler.

Direktør i Nussir, Øystein Rushfeldt sier han ikke er overrasket over uttalelsene fra Sametinget.

– Sametinget har brukt enormt store ressurser på å motarbeide prosjektet. Det må vi bare leve med. Jeg synes det er synd at Sametinget ikke deltar mer konstruktivt for å påvirke prosjektet hvis det likevel kommer, sier Rushfeldt.

– Ingen henvendelse

Kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås i Sparebanken Nord-Norge sier de ikke kan si noe spesifikt om Nussir-saken fordi banken ikke har fått noen henvendelse og har dermed ingen innsikt i saken.

– Men generelt vurderer vi alltid risiko når vi skal inn i prosjekter. Og da handler det både om det finansielle og det som går på bærekraft, miljø, omdømme og andre etiske verdier, sier Loftås.

Stein Vidar Loftås

Kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås i Sparebanken Nord-Norge

Foto: Marius Fiskum