Samer fikk enerett

Svenske reindriftssamer vant i går en tretti år lang kamp for landrettigheter i Gällivare tingrett. Partene i saken er Girjas sameby og den svenske staten, og det var samebyen som vant fram i tingretten, melder NRK Sápmi. Girjas sameby har nå enerett til jakt og fiske innen samebyens område, og staten skal dekke samebyens sakskostnader, ifølge dommen.