Saksøker Finnmarkseiendommen

Finnmarkseiendommen er saksøkt av en gruppe på fire personer som vil ha rettigheter til et 30 kilometer stort område i Gulgofjord i Berlevåg kommune. Saken kommer opp for Utmarksdomstolen.