Så stor vil region Nord-Norge være

Om regjeringen får det slik de ønsker blir landets tre nordligste fylker til èn stor region. Denne regionen vil være 264 ganger så stor som Oslo.

Laster kart, vennligst vent...

Dette er regjeringens førstevalg – at hele Nord-Norge blir en region. Til sammen utgjør de tre nordligste fylkene 112 975 kvadratkilometer, noe som tilsvaret et området som er 264 ganger så stort som Oslo.

Regjeringen vil endre norgeskartet og foreslår at landets 19 fylker bli til 10 regioner.

De ønsker først og fremst at Nord-Norge blir én felles region, men åpner for at det kan bli to. Målet er at flere statlige oppgaver skal flyttes fra hovedstaden og overtas av de nye og større regionene.

Finnmarks areal er alene større enn Danmark. Om de tre nordligste fylkene blir én region vil de til sammen utgjøre et område på størrelse med hele 264 Oslo.

Folk i Finnmark frykter en sammenslåing vil bety at fylket blir en utkant, og videre hvilke konsekvenser dette kan føre med seg.

Frykter konsekvensene

Fra Nordkapp i Finnmark til Brønnøysund i Nordland er det, ifølge Google Maps, 1400 kilometer. Raskeste vei med bil tar 18 timer og da må to av våre naboland krysses.

Kjører man tilsvarende kilometer sørover fra Oslo vil man blant annet kunne komme seg til Praha i Tsjekkia.

Per Ragnvald Dahl i Finnmarks fylkeshovedstad Vadsø er skeptisk til regjeringens forslag og frykter sentralisering.

– Om Finnmark blir slått sammen med Troms vil det være naturlig at et regionsenter havner i Tromsø. Da vil Finnmark bli en utkant.

Per Ragnvald Dahl

– Vi må jo ha tjenester igjen her. Det håper jeg ligger i kortene. Per Ragnvald Dahl setter spørsmålstegn ved hva en eventuell sammenslåing vil føre til.

Foto: Tarjei / Abelsen

Fra Finnmarks fylkeshovedstad er det omtrent 800 kilometer til Tromsø. Christina Hildonen i Vadsø er enig med Dahl. Hun går til kjeveortoped og frykter en sammenslåing kan bety lange reiser for behandling.

– Det er jo en ullempe. Det kan bli store reiseavstander om man trenger behandling ved større sykehus.

Christina Hildonen

– Ved en sammenslåing kan det hende at Vadsø blir nedprioritert når det gjelder utdanning og helse, sier Christina Hildonen

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Regionreformen har gitt grobunn for usikkerhet hos flere, men Tore Hansen i Vadsø er ikke bekymret for framtiden til Finnmark som fylke.

– Nordland og Troms kan gjerne slå seg sammen, men Finnmark skal bestå. Vi skal bestå.

Hva vil skje nå?

Ingen av de tre nordnorske fylkene har blitt enige om å slå seg sammen. Både Finnmark og Nordland har sagt nei, mens Troms har sagt at de kan være villig til å slå seg sammen med Finnmark.

– Nå er vi selvfølgelig nødt til å ta opp tråden og ha en diskusjon i Nord-Norge, sier fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad (Ap).

Men først og fremst mener han regjeringen må være tydeligere på hva de ønsker og videre hvordan de tenker at dette skal gjennomføres.

– Man kan ikke vedta å slå sammen tre fylker til to og videre si at dette må dere ordne selv. Det er ikke slik ting fungerer.