Normal

Så mye tar kommunen din i avgifter

Det er store forskjeller i landet på hvor mye du må betale i kommunale avgifter. Men hvorfor er det egentlig forskjeller i det hele tatt?

Laster kart, vennligst vent...

I kartet over finner du kostnadene for de kommunale avgiftene. Noen av kommunene har ikke levert inn sine tall eller utelatt noen av gebyrene i sin innrapportering.

Denne uken kom KOSTRA-tallene som blant annet viser hva du betaler i gebyr i din kommune for tjenester som avløp, vann, feiing og avfallshåndtering.

En rask titt på tallene viser at de største byene ikke har de største gebyrene.

I Oslo er det for eksempel ganske billig å betale for vannforsyning. Her koster det kun 1678 kroner, mens i en kommune som Nesseby i Finnmark er vanngebyret på hele 6026 kroner.

Hvorfor det er slik skal vil komme tilbake til seinere i artikkelen.

Her er totalkostnadene for gebyrene i noen av de største byene i Norge:

  • Oslo: 8017 kroner.
  • Bergen: 6699 kroner.
  • Trondheim: 9967 kroner.
  • Tromsø: 8994 kroner.
  • Stavanger: 5853 kroner.

Se fullstendig oversikt over din kommune i bunnen av artikkelen.

Gandvik i Nesseby

Nesseby kommune er en av kommuene med høyeste kommunale avgifter. En av årsakene er at kommunen har brukt mye penger på å ruste opp vannanlegg og rør.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Totalrenoverer vannverk og rør

Den nevnte Nesseby kommune har altså noen av landets høyeste gebyrer, mens nabokommunen Sør-Varanger i Finnmark har noen av de laveste.

Forskjellen her er faktisk på hele 6663 kroner i året.

Men det er flere årsaker til at gebyrene varierer sånn. For det første er det stor forskjell på geografien i noen kommuner. I Nesseby kommune bor det i underkant av 1000 innbyggere. Disse må altså dele kostnadene seg imellom, samtidig som de bor ganske spredt rundt i kommunen. Noe som gir høyere kostnader hvis kommunen skal fornye rørene sine.

Og det er nettopp det som har skjedd. Ordfører i Nesseby kommune, Knut-Inge Store, sier at årsaken til deres høye kostnader er at de har gjort noen skippertak i kommunen på vannanlegg og rør.

– Vi har mye utskiftninger av vannrør. Det er det som koster oss. Vi har også spredt bebyggelse og lange avstander, sier han.

Knut Inge Store

Nesseby-ordfører Knut-Inge Store.

Foto: Máret Biret Sárá Oskal / NRK

Flere deler av kommunen av blir rustet opp, men fortsatt gjenstår arbeid.

– Ja, vi har flere rør å strekke. Vi har hatt høye avgifter hele tiden og det kommer det til å være framover også, selv om vi ikke kommer til å øke dem.

Men selv om Nesseby, med i underkant av 1000 innbyggere, skiller seg ut, så må det også legges til at hvis man ser på helheten, så kommer ikke innbyggernes utgifter i kommunen så ille ut. Kommunen har nemlig ikke eiendomsskatt.

Kirkenes

I Sør-Varanger har de rett og slett utsatt noe av prosjektene på grunn av manglende folk til å gjøre arbeidet. Det er en av grunnene til at gebyrene er svært lave.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Har utsatt prosjekt

På andre siden av kommunegrensa, befinner Sør-Varanger kommune seg.

– Det er hyggelig for våre abonnenter med lave kostnader, men det har nok flere sider. Med høy aktivitet i kommunen, hadde vi mangel på folk til å ta oppdrag på vann- og avløpssiden i år, så da måtte vi utsette ett prosjekt, sier Robert Pettersen som er avdelingsleder for vann, avløp og renovasjon.

– Betyr det høyere utgifter i årene som kommer?

– Ja, det gjør det nok, men ikke det helt dramatiske økningen. Men vi skal prøve å holde et trygt nivå på rehabilitering og utskiftning av vann og avløpsnettet. Vann er det viktigste næringsmiddelet, så det er viktig, sier han.

I tabellen under kan du se hvilke gebyr som koster hva, og hvor vi har delt opp kommunens gebyr i avløp, vann, feiing og avfallstjenester.

Moms er heller ikke med i Kostra-tallene, og derfor kan de være annerledes enn gebyrene man mottar fra kommunen.

Kommunetabell over gebyr

Kommune

Gebyr

Kostnad

Halden

Årsgebyr for vannforsyning

2294

Halden

Årsgebyr for avløpstjenesten

4443

Halden

Årsgebyr for avfallstjenesten

2271

Halden

Årsgebyr for feiing og tilsyn

279

Halden

Totalt

9287

Moss

Årsgebyr for vannforsyning

2295

Moss

Årsgebyr for avløpstjenesten

3330

Moss

Årsgebyr for avfallstjenesten

2480

Moss

Årsgebyr for feiing og tilsyn

300

Moss

Totalt

8405

Sarpsborg

Årsgebyr for vannforsyning

2249

Sarpsborg

Årsgebyr for avløpstjenesten

3183

Sarpsborg

Årsgebyr for avfallstjenesten

1652

Sarpsborg

Årsgebyr for feiing og tilsyn

372

Sarpsborg

Totalt

7456

Fredrikstad

Årsgebyr for vannforsyning

1710

Fredrikstad

Årsgebyr for avløpstjenesten

3216

Fredrikstad

Årsgebyr for avfallstjenesten

1959

Fredrikstad

Årsgebyr for feiing og tilsyn

269

Fredrikstad

Totalt

7154

Hvaler

Årsgebyr for vannforsyning

3024

Hvaler

Årsgebyr for avløpstjenesten

4572

Hvaler

Årsgebyr for avfallstjenesten

2352

Hvaler

Årsgebyr for feiing og tilsyn

184

Hvaler

Totalt

10132

Aremark

Årsgebyr for vannforsyning

1800

Aremark

Årsgebyr for avløpstjenesten

3000

Aremark

Årsgebyr for avfallstjenesten

1850

Aremark

Årsgebyr for feiing og tilsyn

550

Aremark

Totalt

7200

Marker

Årsgebyr for vannforsyning

3275

Marker

Årsgebyr for avløpstjenesten

5325

Marker

Årsgebyr for avfallstjenesten

1840

Marker

Årsgebyr for feiing og tilsyn

350

Marker

Totalt

10790

Rømskog

Årsgebyr for vannforsyning

..

Rømskog

Årsgebyr for avløpstjenesten

7017

Rømskog

Årsgebyr for avfallstjenesten

2640

Rømskog

Årsgebyr for feiing og tilsyn

416

Rømskog

Totalt

..

Trøgstad

Årsgebyr for vannforsyning

1800

Trøgstad

Årsgebyr for avløpstjenesten

4779

Trøgstad

Årsgebyr for avfallstjenesten

1800

Trøgstad

Årsgebyr for feiing og tilsyn

300

Trøgstad

Totalt

8679

Spydeberg

Årsgebyr for vannforsyning

2924

Spydeberg

Årsgebyr for avløpstjenesten

3712

Spydeberg

Årsgebyr for avfallstjenesten

1735

Spydeberg

Årsgebyr for feiing og tilsyn

350

Spydeberg

Totalt

8721

Askim

Årsgebyr for vannforsyning

2967

Askim

Årsgebyr for avløpstjenesten

3848

Askim

Årsgebyr for avfallstjenesten

2056

Askim

Årsgebyr for feiing og tilsyn

390

Askim

Totalt

9261

Eidsberg

Årsgebyr for vannforsyning

2675

Eidsberg

Årsgebyr for avløpstjenesten

5400

Eidsberg

Årsgebyr for avfallstjenesten

1946

Eidsberg

Årsgebyr for feiing og tilsyn

333

Eidsberg

Totalt

10354

Skiptvet

Årsgebyr for vannforsyning

2043

Skiptvet

Årsgebyr for avløpstjenesten

5134

Skiptvet

Årsgebyr for avfallstjenesten

1780

Skiptvet

Årsgebyr for feiing og tilsyn

373

Skiptvet

Totalt

9330

Rakkestad

Årsgebyr for vannforsyning

2798

Rakkestad

Årsgebyr for avløpstjenesten

3971

Rakkestad

Årsgebyr for avfallstjenesten

2296

Rakkestad

Årsgebyr for feiing og tilsyn

333

Rakkestad

Totalt

9398

Råde

Årsgebyr for vannforsyning

2459

Råde

Årsgebyr for avløpstjenesten

4365

Råde

Årsgebyr for avfallstjenesten

1238

Råde

Årsgebyr for feiing og tilsyn

427

Råde

Totalt

8489

Rygge

Årsgebyr for vannforsyning

2204

Rygge

Årsgebyr for avløpstjenesten

3385

Rygge

Årsgebyr for avfallstjenesten

2149

Rygge

Årsgebyr for feiing og tilsyn

333

Rygge

Totalt

8071

Våler

Årsgebyr for vannforsyning

3200

Våler

Årsgebyr for avløpstjenesten

5479

Våler

Årsgebyr for avfallstjenesten

2486

Våler

Årsgebyr for feiing og tilsyn

483

Våler

Totalt

11648

Hobøl

Årsgebyr for vannforsyning

8228

Hobøl

Årsgebyr for avløpstjenesten

4324

Hobøl

Årsgebyr for avfallstjenesten

2022

Hobøl

Årsgebyr for feiing og tilsyn

486

Hobøl

Totalt

15060

Vestby

Årsgebyr for vannforsyning

3363

Vestby

Årsgebyr for avløpstjenesten

4619

Vestby

Årsgebyr for avfallstjenesten

2574

Vestby

Årsgebyr for feiing og tilsyn

356

Vestby

Totalt

10912

Ski

Årsgebyr for vannforsyning

4374

Ski

Årsgebyr for avløpstjenesten

4834

Ski

Årsgebyr for avfallstjenesten

1673

Ski

Årsgebyr for feiing og tilsyn

305

Ski

Totalt

11186

Ås

Årsgebyr for vannforsyning

2044

Ås

Årsgebyr for avløpstjenesten

3520

Ås

Årsgebyr for avfallstjenesten

2016

Ås

Årsgebyr for feiing og tilsyn

420

Ås

Totalt

8000

Frogn

Årsgebyr for vannforsyning

1659

Frogn

Årsgebyr for avløpstjenesten

3596

Frogn

Årsgebyr for avfallstjenesten

1552

Frogn

Årsgebyr for feiing og tilsyn

448

Frogn

Totalt

7255

Nesodden

Årsgebyr for vannforsyning

2946

Nesodden

Årsgebyr for avløpstjenesten

3414

Nesodden

Årsgebyr for avfallstjenesten

1854

Nesodden

Årsgebyr for feiing og tilsyn

484

Nesodden

Totalt

8698

Oppegård

Årsgebyr for vannforsyning

3240

Oppegård

Årsgebyr for avløpstjenesten

3924

Oppegård

Årsgebyr for avfallstjenesten

2082

Oppegård

Årsgebyr for feiing og tilsyn

339

Oppegård

Totalt

9585

Bærum

Årsgebyr for vannforsyning

1620

Bærum

Årsgebyr for avløpstjenesten

2340

Bærum

Årsgebyr for avfallstjenesten

2550

Bærum

Årsgebyr for feiing og tilsyn

210

Bærum

Totalt

6720

Asker

Årsgebyr for vannforsyning

2229

Asker

Årsgebyr for avløpstjenesten

2198

Asker

Årsgebyr for avfallstjenesten

2815

Asker

Årsgebyr for feiing og tilsyn

264

Asker

Totalt

7506

Aurskog-Høland

Årsgebyr for vannforsyning

2517

Aurskog-Høland

Årsgebyr for avløpstjenesten

5700

Aurskog-Høland

Årsgebyr for avfallstjenesten

2511

Aurskog-Høland

Årsgebyr for feiing og tilsyn

552

Aurskog-Høland

Totalt

11280

Sørum

Årsgebyr for vannforsyning

3730

Sørum

Årsgebyr for avløpstjenesten

5522

Sørum

Årsgebyr for avfallstjenesten

2491

Sørum

Årsgebyr for feiing og tilsyn

461

Sørum

Totalt

12204

Fet

Årsgebyr for vannforsyning

2890

Fet

Årsgebyr for avløpstjenesten

6225

Fet

Årsgebyr for avfallstjenesten

2595

Fet

Årsgebyr for feiing og tilsyn

385

Fet

Totalt

12095

Rælingen

Årsgebyr for vannforsyning

1965

Rælingen

Årsgebyr for avløpstjenesten

1842

Rælingen

Årsgebyr for avfallstjenesten

2364

Rælingen

Årsgebyr for feiing og tilsyn

..

Rælingen

Totalt

..

Enebakk

Årsgebyr for vannforsyning

..

Enebakk

Årsgebyr for avløpstjenesten

6908

Enebakk

Årsgebyr for avfallstjenesten

2711

Enebakk

Årsgebyr for feiing og tilsyn

300

Enebakk

Totalt

..

Lørenskog

Årsgebyr for vannforsyning

1714

Lørenskog

Årsgebyr for avløpstjenesten

1598

Lørenskog

Årsgebyr for avfallstjenesten

3076

Lørenskog

Årsgebyr for feiing og tilsyn

418

Lørenskog

Totalt

6806

Skedsmo

Årsgebyr for vannforsyning

2117

Skedsmo

Årsgebyr for avløpstjenesten

2557

Skedsmo

Årsgebyr for avfallstjenesten

2891

Skedsmo

Årsgebyr for feiing og tilsyn

378

Skedsmo

Totalt

7943

Nittedal

Årsgebyr for vannforsyning

1704

Nittedal

Årsgebyr for avløpstjenesten

2960

Nittedal

Årsgebyr for avfallstjenesten

2514

Nittedal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

415

Nittedal

Totalt

7593

Gjerdrum

Årsgebyr for vannforsyning

3453

Gjerdrum

Årsgebyr for avløpstjenesten

5494

Gjerdrum

Årsgebyr for avfallstjenesten

2336

Gjerdrum

Årsgebyr for feiing og tilsyn

499

Gjerdrum

Totalt

11782

Ullensaker

Årsgebyr for vannforsyning

1267

Ullensaker

Årsgebyr for avløpstjenesten

2179

Ullensaker

Årsgebyr for avfallstjenesten

2039

Ullensaker

Årsgebyr for feiing og tilsyn

427

Ullensaker

Totalt

5912

Nes

Årsgebyr for vannforsyning

3767

Nes

Årsgebyr for avløpstjenesten

3964

Nes

Årsgebyr for avfallstjenesten

2444

Nes

Årsgebyr for feiing og tilsyn

427

Nes

Totalt

10602

Eidsvoll

Årsgebyr for vannforsyning

2050

Eidsvoll

Årsgebyr for avløpstjenesten

4491

Eidsvoll

Årsgebyr for avfallstjenesten

2190

Eidsvoll

Årsgebyr for feiing og tilsyn

432

Eidsvoll

Totalt

9163

Nannestad

Årsgebyr for vannforsyning

2636

Nannestad

Årsgebyr for avløpstjenesten

5134

Nannestad

Årsgebyr for avfallstjenesten

2028

Nannestad

Årsgebyr for feiing og tilsyn

454

Nannestad

Totalt

10252

Hurdal

Årsgebyr for vannforsyning

4142

Hurdal

Årsgebyr for avløpstjenesten

4945

Hurdal

Årsgebyr for avfallstjenesten

2300

Hurdal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

467

Hurdal

Totalt

11854

Oslo

Årsgebyr for vannforsyning

1678

Oslo

Årsgebyr for avløpstjenesten

2441

Oslo

Årsgebyr for avfallstjenesten

3691

Oslo

Årsgebyr for feiing og tilsyn

207

Oslo

Totalt

8017

Kongsvinger

Årsgebyr for vannforsyning

5945

Kongsvinger

Årsgebyr for avløpstjenesten

6270

Kongsvinger

Årsgebyr for avfallstjenesten

1588

Kongsvinger

Årsgebyr for feiing og tilsyn

500

Kongsvinger

Totalt

14303

Hamar

Årsgebyr for vannforsyning

2256

Hamar

Årsgebyr for avløpstjenesten

3678

Hamar

Årsgebyr for avfallstjenesten

2034

Hamar

Årsgebyr for feiing og tilsyn

587

Hamar

Totalt

8555

Ringsaker

Årsgebyr for vannforsyning

3390

Ringsaker

Årsgebyr for avløpstjenesten

5645

Ringsaker

Årsgebyr for avfallstjenesten

1987

Ringsaker

Årsgebyr for feiing og tilsyn

627

Ringsaker

Totalt

11649

Løten

Årsgebyr for vannforsyning

3111

Løten

Årsgebyr for avløpstjenesten

4011

Løten

Årsgebyr for avfallstjenesten

2617

Løten

Årsgebyr for feiing og tilsyn

780

Løten

Totalt

10519

Stange

Årsgebyr for vannforsyning

3006

Stange

Årsgebyr for avløpstjenesten

3928

Stange

Årsgebyr for avfallstjenesten

2405

Stange

Årsgebyr for feiing og tilsyn

612

Stange

Totalt

9951

Nord-Odal

Årsgebyr for vannforsyning

4625

Nord-Odal

Årsgebyr for avløpstjenesten

5852

Nord-Odal

Årsgebyr for avfallstjenesten

1630

Nord-Odal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

630

Nord-Odal

Totalt

12737

Sør-Odal

Årsgebyr for vannforsyning

3097

Sør-Odal

Årsgebyr for avløpstjenesten

4274

Sør-Odal

Årsgebyr for avfallstjenesten

1667

Sør-Odal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

500

Sør-Odal

Totalt

9538

Eidskog

Årsgebyr for vannforsyning

..

Eidskog

Årsgebyr for avløpstjenesten

..

Eidskog

Årsgebyr for avfallstjenesten

1645

Eidskog

Årsgebyr for feiing og tilsyn

546

Eidskog

Totalt

..

Grue

Årsgebyr for vannforsyning

3420

Grue

Årsgebyr for avløpstjenesten

7105

Grue

Årsgebyr for avfallstjenesten

2394

Grue

Årsgebyr for feiing og tilsyn

400

Grue

Totalt

13319

Åsnes

Årsgebyr for vannforsyning

2286

Åsnes

Årsgebyr for avløpstjenesten

4512

Åsnes

Årsgebyr for avfallstjenesten

2394

Åsnes

Årsgebyr for feiing og tilsyn

416

Åsnes

Totalt

9608

Våler

Årsgebyr for vannforsyning

3836

Våler

Årsgebyr for avløpstjenesten

4311

Våler

Årsgebyr for avfallstjenesten

2537

Våler

Årsgebyr for feiing og tilsyn

422

Våler

Totalt

11106

Elverum

Årsgebyr for vannforsyning

1792

Elverum

Årsgebyr for avløpstjenesten

2703

Elverum

Årsgebyr for avfallstjenesten

2360

Elverum

Årsgebyr for feiing og tilsyn

422

Elverum

Totalt

7277

Trysil

Årsgebyr for vannforsyning

6639

Trysil

Årsgebyr for avløpstjenesten

4834

Trysil

Årsgebyr for avfallstjenesten

2360

Trysil

Årsgebyr for feiing og tilsyn

410

Trysil

Totalt

14243

Åmot

Årsgebyr for vannforsyning

5400

Åmot

Årsgebyr for avløpstjenesten

5500

Åmot

Årsgebyr for avfallstjenesten

1815

Åmot

Årsgebyr for feiing og tilsyn

429

Åmot

Totalt

13144

Stor-Elvdal

Årsgebyr for vannforsyning

3124

Stor-Elvdal

Årsgebyr for avløpstjenesten

3509

Stor-Elvdal

Årsgebyr for avfallstjenesten

2397

Stor-Elvdal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

422

Stor-Elvdal

Totalt

9452

Rendalen

Årsgebyr for vannforsyning

5895

Rendalen

Årsgebyr for avløpstjenesten

4912

Rendalen

Årsgebyr for avfallstjenesten

2885

Rendalen

Årsgebyr for feiing og tilsyn

422

Rendalen

Totalt

14114

Engerdal

Årsgebyr for vannforsyning

5700

Engerdal

Årsgebyr for avløpstjenesten

5700

Engerdal

Årsgebyr for avfallstjenesten

2817

Engerdal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

..

Engerdal

Totalt

..

Tolga

Årsgebyr for vannforsyning

1296

Tolga

Årsgebyr for avløpstjenesten

6806

Tolga

Årsgebyr for avfallstjenesten

3048

Tolga

Årsgebyr for feiing og tilsyn

422

Tolga

Totalt

11572

Tynset

Årsgebyr for vannforsyning

3122

Tynset

Årsgebyr for avløpstjenesten

5911

Tynset

Årsgebyr for avfallstjenesten

2735

Tynset

Årsgebyr for feiing og tilsyn

435

Tynset

Totalt

12203

Alvdal

Årsgebyr for vannforsyning

1392

Alvdal

Årsgebyr for avløpstjenesten

3845

Alvdal

Årsgebyr for avfallstjenesten

2708

Alvdal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

422

Alvdal

Totalt

8367

Folldal

Årsgebyr for vannforsyning

5017

Folldal

Årsgebyr for avløpstjenesten

4174

Folldal

Årsgebyr for avfallstjenesten

2448

Folldal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

422

Folldal

Totalt

12061

Os

Årsgebyr for vannforsyning

3253

Os

Årsgebyr for avløpstjenesten

4053

Os

Årsgebyr for avfallstjenesten

3060

Os

Årsgebyr for feiing og tilsyn

230

Os

Totalt

10596

Lillehammer

Årsgebyr for vannforsyning

2430

Lillehammer

Årsgebyr for avløpstjenesten

2964

Lillehammer

Årsgebyr for avfallstjenesten

2216

Lillehammer

Årsgebyr for feiing og tilsyn

..

Lillehammer

Totalt

..

Gjøvik

Årsgebyr for vannforsyning

2320

Gjøvik

Årsgebyr for avløpstjenesten

2460

Gjøvik

Årsgebyr for avfallstjenesten

2025

Gjøvik

Årsgebyr for feiing og tilsyn

440

Gjøvik

Totalt

7245

Dovre

Årsgebyr for vannforsyning

5640

Dovre

Årsgebyr for avløpstjenesten

7464

Dovre

Årsgebyr for avfallstjenesten

1800

Dovre

Årsgebyr for feiing og tilsyn

710

Dovre

Totalt

15614

Lesja

Årsgebyr for vannforsyning

3950

Lesja

Årsgebyr for avløpstjenesten

3295

Lesja

Årsgebyr for avfallstjenesten

2344

Lesja

Årsgebyr for feiing og tilsyn

683

Lesja

Totalt

10272

Skjåk

Årsgebyr for vannforsyning

2146

Skjåk

Årsgebyr for avløpstjenesten

5662

Skjåk

Årsgebyr for avfallstjenesten

2190

Skjåk

Årsgebyr for feiing og tilsyn

560

Skjåk

Totalt

10558

Lom

Årsgebyr for vannforsyning

3086

Lom

Årsgebyr for avløpstjenesten

3951

Lom

Årsgebyr for avfallstjenesten

2016

Lom

Årsgebyr for feiing og tilsyn

561

Lom

Totalt

9614

Vågå

Årsgebyr for vannforsyning

4461

Vågå

Årsgebyr for avløpstjenesten

3959

Vågå

Årsgebyr for avfallstjenesten

1744

Vågå

Årsgebyr for feiing og tilsyn

405

Vågå

Totalt

10569

Nord-Fron

Årsgebyr for vannforsyning

3846

Nord-Fron

Årsgebyr for avløpstjenesten

5859

Nord-Fron

Årsgebyr for avfallstjenesten

1360

Nord-Fron

Årsgebyr for feiing og tilsyn

415

Nord-Fron

Totalt

11480

Sel

Årsgebyr for vannforsyning

2420

Sel

Årsgebyr for avløpstjenesten

2142

Sel

Årsgebyr for avfallstjenesten

1787

Sel

Årsgebyr for feiing og tilsyn

..

Sel

Totalt

..

Sør-Fron

Årsgebyr for vannforsyning

3355

Sør-Fron

Årsgebyr for avløpstjenesten

3557

Sør-Fron

Årsgebyr for avfallstjenesten

1463

Sør-Fron

Årsgebyr for feiing og tilsyn

415

Sør-Fron

Totalt

8790

Ringebu

Årsgebyr for vannforsyning

3554

Ringebu

Årsgebyr for avløpstjenesten

5132

Ringebu

Årsgebyr for avfallstjenesten

1139

Ringebu

Årsgebyr for feiing og tilsyn

415

Ringebu

Totalt

10240

Øyer

Årsgebyr for vannforsyning

3457

Øyer

Årsgebyr for avløpstjenesten

5096

Øyer

Årsgebyr for avfallstjenesten

2216

Øyer

Årsgebyr for feiing og tilsyn

390

Øyer

Totalt

11159

Gausdal

Årsgebyr for vannforsyning

3525

Gausdal

Årsgebyr for avløpstjenesten

4702

Gausdal

Årsgebyr for avfallstjenesten

2216

Gausdal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

390

Gausdal

Totalt

10833

Østre

Årsgebyr for vannforsyning

4169

Østre

Årsgebyr for avløpstjenesten

5758

Østre

Årsgebyr for avfallstjenesten

2396

Østre

Årsgebyr for feiing og tilsyn

458

Østre

Totalt

12781

Vestre

Årsgebyr for vannforsyning

2800

Vestre

Årsgebyr for avløpstjenesten

5210

Vestre

Årsgebyr for avfallstjenesten

2358

Vestre

Årsgebyr for feiing og tilsyn

450

Vestre

Totalt

10818

Jevnaker

Årsgebyr for vannforsyning

3850

Jevnaker

Årsgebyr for avløpstjenesten

4075

Jevnaker

Årsgebyr for avfallstjenesten

2380

Jevnaker

Årsgebyr for feiing og tilsyn

277

Jevnaker

Totalt

10582

Lunner

Årsgebyr for vannforsyning

950

Lunner

Årsgebyr for avløpstjenesten

1109

Lunner

Årsgebyr for avfallstjenesten

2380

Lunner

Årsgebyr for feiing og tilsyn

0

Lunner

Totalt

4439

Gran

Årsgebyr for vannforsyning

3069

Gran

Årsgebyr for avløpstjenesten

3616

Gran

Årsgebyr for avfallstjenesten

2380

Gran

Årsgebyr for feiing og tilsyn

350

Gran

Totalt

9415

Søndre

Årsgebyr for vannforsyning

6054

Søndre

Årsgebyr for avløpstjenesten

3640

Søndre

Årsgebyr for avfallstjenesten

2167

Søndre

Årsgebyr for feiing og tilsyn

301

Søndre

Totalt

12162

Nordre

Årsgebyr for vannforsyning

4435

Nordre

Årsgebyr for avløpstjenesten

6800

Nordre

Årsgebyr for avfallstjenesten

2187

Nordre

Årsgebyr for feiing og tilsyn

635

Nordre

Totalt

14057

Sør-Aurdal

Årsgebyr for vannforsyning

4234

Sør-Aurdal

Årsgebyr for avløpstjenesten

5374

Sør-Aurdal

Årsgebyr for avfallstjenesten

2167

Sør-Aurdal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

562

Sør-Aurdal

Totalt

12337

Etnedal

Årsgebyr for vannforsyning

5400

Etnedal

Årsgebyr for avløpstjenesten

6840

Etnedal

Årsgebyr for avfallstjenesten

2167

Etnedal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

562

Etnedal

Totalt

14969

Nord-Aurdal

Årsgebyr for vannforsyning

4976

Nord-Aurdal

Årsgebyr for avløpstjenesten

7260

Nord-Aurdal

Årsgebyr for avfallstjenesten

2167

Nord-Aurdal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

396

Nord-Aurdal

Totalt

14799

Vestre

Årsgebyr for vannforsyning

3285

Vestre

Årsgebyr for avløpstjenesten

4879

Vestre

Årsgebyr for avfallstjenesten

2167

Vestre

Årsgebyr for feiing og tilsyn

395

Vestre

Totalt

10726

Øystre

Årsgebyr for vannforsyning

3120

Øystre

Årsgebyr for avløpstjenesten

4960

Øystre

Årsgebyr for avfallstjenesten

2167

Øystre

Årsgebyr for feiing og tilsyn

520

Øystre

Totalt

10767

Vang

Årsgebyr for vannforsyning

4534

Vang

Årsgebyr for avløpstjenesten

5674

Vang

Årsgebyr for avfallstjenesten

2167

Vang

Årsgebyr for feiing og tilsyn

376

Vang

Totalt

12751

Drammen

Årsgebyr for vannforsyning

2764

Drammen

Årsgebyr for avløpstjenesten

4801

Drammen

Årsgebyr for avfallstjenesten

1975

Drammen

Årsgebyr for feiing og tilsyn

418

Drammen

Totalt

9958

Kongsberg

Årsgebyr for vannforsyning

1280

Kongsberg

Årsgebyr for avløpstjenesten

1683

Kongsberg

Årsgebyr for avfallstjenesten

2800

Kongsberg

Årsgebyr for feiing og tilsyn

549

Kongsberg

Totalt

6312

Ringerike

Årsgebyr for vannforsyning

2850

Ringerike

Årsgebyr for avløpstjenesten

4800

Ringerike

Årsgebyr for avfallstjenesten

2975

Ringerike

Årsgebyr for feiing og tilsyn

429

Ringerike

Totalt

11054

Hole

Årsgebyr for vannforsyning

2127

Hole

Årsgebyr for avløpstjenesten

3868

Hole

Årsgebyr for avfallstjenesten

2380

Hole

Årsgebyr for feiing og tilsyn

429

Hole

Totalt

8804

Flå

Årsgebyr for vannforsyning

5423

Flå

Årsgebyr for avløpstjenesten

5254

Flå

Årsgebyr for avfallstjenesten

2248

Flå

Årsgebyr for feiing og tilsyn

933

Flå

Totalt

13858

Nes

Årsgebyr for vannforsyning

2300

Nes

Årsgebyr for avløpstjenesten

3925

Nes

Årsgebyr for avfallstjenesten

2710

Nes

Årsgebyr for feiing og tilsyn

765

Nes

Totalt

9700

Gol

Årsgebyr for vannforsyning

2980

Gol

Årsgebyr for avløpstjenesten

3815

Gol

Årsgebyr for avfallstjenesten

2157

Gol

Årsgebyr for feiing og tilsyn

758

Gol

Totalt

9710

Hemsedal

Årsgebyr for vannforsyning

2000

Hemsedal

Årsgebyr for avløpstjenesten

5074

Hemsedal

Årsgebyr for avfallstjenesten

2426

Hemsedal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

758

Hemsedal

Totalt

10258

Ål

Årsgebyr for vannforsyning

3270

Ål

Årsgebyr for avløpstjenesten

5009

Ål

Årsgebyr for avfallstjenesten

2389

Ål

Årsgebyr for feiing og tilsyn

758

Ål

Totalt

11426

Hol

Årsgebyr for vannforsyning

4764

Hol

Årsgebyr for avløpstjenesten

4720

Hol

Årsgebyr for avfallstjenesten

3075

Hol

Årsgebyr for feiing og tilsyn

287

Hol

Totalt

12846

Sigdal

Årsgebyr for vannforsyning

6869

Sigdal

Årsgebyr for avløpstjenesten

4718

Sigdal

Årsgebyr for avfallstjenesten

791

Sigdal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

418

Sigdal

Totalt

12796

Krødsherad

Årsgebyr for vannforsyning

3730

Krødsherad

Årsgebyr for avløpstjenesten

5151

Krødsherad

Årsgebyr for avfallstjenesten

2701

Krødsherad

Årsgebyr for feiing og tilsyn

418

Krødsherad

Totalt

12000

Modum

Årsgebyr for vannforsyning

2792

Modum

Årsgebyr for avløpstjenesten

5133

Modum

Årsgebyr for avfallstjenesten

2542

Modum

Årsgebyr for feiing og tilsyn

608

Modum

Totalt

11075

Øvre

Årsgebyr for vannforsyning

2822

Øvre

Årsgebyr for avløpstjenesten

3280

Øvre

Årsgebyr for avfallstjenesten

2483

Øvre

Årsgebyr for feiing og tilsyn

418

Øvre

Totalt

9003

Nedre

Årsgebyr for vannforsyning

3083

Nedre

Årsgebyr for avløpstjenesten

4577

Nedre

Årsgebyr for avfallstjenesten

2449

Nedre

Årsgebyr for feiing og tilsyn

418

Nedre

Totalt

10527

Lier

Årsgebyr for vannforsyning

2458

Lier

Årsgebyr for avløpstjenesten

4586

Lier

Årsgebyr for avfallstjenesten

2561

Lier

Årsgebyr for feiing og tilsyn

836

Lier

Totalt

10441

Røyken

Årsgebyr for vannforsyning

2815

Røyken

Årsgebyr for avløpstjenesten

3496

Røyken

Årsgebyr for avfallstjenesten

2200

Røyken

Årsgebyr for feiing og tilsyn

430

Røyken

Totalt

8941

Hurum

Årsgebyr for vannforsyning

4123

Hurum

Årsgebyr for avløpstjenesten

5354

Hurum

Årsgebyr for avfallstjenesten

2307

Hurum

Årsgebyr for feiing og tilsyn

..

Hurum

Totalt

..

Flesberg

Årsgebyr for vannforsyning

..

Flesberg

Årsgebyr for avløpstjenesten

..

Flesberg

Årsgebyr for avfallstjenesten

..

Flesberg

Årsgebyr for feiing og tilsyn

..

Flesberg

Totalt

..

Rollag

Årsgebyr for vannforsyning

3466

Rollag

Årsgebyr for avløpstjenesten

5410

Rollag

Årsgebyr for avfallstjenesten

2935

Rollag

Årsgebyr for feiing og tilsyn

640

Rollag

Totalt

12451

Nore

Årsgebyr for vannforsyning

4748

Nore

Årsgebyr for avløpstjenesten

5128

Nore

Årsgebyr for avfallstjenesten

2184

Nore

Årsgebyr for feiing og tilsyn

792

Nore

Totalt

12852

Horten

Årsgebyr for vannforsyning

2251

Horten

Årsgebyr for avløpstjenesten

3731

Horten

Årsgebyr for avfallstjenesten

1919

Horten

Årsgebyr for feiing og tilsyn

320

Horten

Totalt

8221

Holmestrand

Årsgebyr for vannforsyning

..

Holmestrand

Årsgebyr for avløpstjenesten

..

Holmestrand

Årsgebyr for avfallstjenesten

..

Holmestrand

Årsgebyr for feiing og tilsyn

..

Holmestrand

Totalt

..

Tønsberg

Årsgebyr for vannforsyning

1999

Tønsberg

Årsgebyr for avløpstjenesten

3542

Tønsberg

Årsgebyr for avfallstjenesten

1899

Tønsberg

Årsgebyr for feiing og tilsyn

377

Tønsberg

Totalt

7817

Sandefjord

Årsgebyr for vannforsyning

1714

Sandefjord

Årsgebyr for avløpstjenesten

2578

Sandefjord

Årsgebyr for avfallstjenesten

1766

Sandefjord

Årsgebyr for feiing og tilsyn

234

Sandefjord

Totalt

6292

Larvik

Årsgebyr for vannforsyning

2572

Larvik

Årsgebyr for avløpstjenesten

3061

Larvik

Årsgebyr for avfallstjenesten

1581

Larvik

Årsgebyr for feiing og tilsyn

300

Larvik

Totalt

7514

Svelvik

Årsgebyr for vannforsyning

3000

Svelvik

Årsgebyr for avløpstjenesten

4275

Svelvik

Årsgebyr for avfallstjenesten

2342

Svelvik

Årsgebyr for feiing og tilsyn

418

Svelvik

Totalt

10035

Sande

Årsgebyr for vannforsyning

1191

Sande

Årsgebyr for avløpstjenesten

2887

Sande

Årsgebyr for avfallstjenesten

2379

Sande

Årsgebyr for feiing og tilsyn

418

Sande

Totalt

6875

Hof

Årsgebyr for vannforsyning

3298

Hof

Årsgebyr for avløpstjenesten

4030

Hof

Årsgebyr for avfallstjenesten

2290

Hof

Årsgebyr for feiing og tilsyn

537

Hof

Totalt

10155

Re

Årsgebyr for vannforsyning

2690

Re

Årsgebyr for avløpstjenesten

3878

Re

Årsgebyr for avfallstjenesten

2348

Re

Årsgebyr for feiing og tilsyn

314

Re

Totalt

9230

Andebu

Årsgebyr for vannforsyning

1398

Andebu

Årsgebyr for avløpstjenesten

3023

Andebu

Årsgebyr for avfallstjenesten

1696

Andebu

Årsgebyr for feiing og tilsyn

449

Andebu

Totalt

6566

Stokke

Årsgebyr for vannforsyning

2078

Stokke

Årsgebyr for avløpstjenesten

3285

Stokke

Årsgebyr for avfallstjenesten

1778

Stokke

Årsgebyr for feiing og tilsyn

158

Stokke

Totalt

7299

Nøtterøy

Årsgebyr for vannforsyning

2842

Nøtterøy

Årsgebyr for avløpstjenesten

4700

Nøtterøy

Årsgebyr for avfallstjenesten

1969

Nøtterøy

Årsgebyr for feiing og tilsyn

316

Nøtterøy

Totalt

9827

Tjøme

Årsgebyr for vannforsyning

2640

Tjøme

Årsgebyr for avløpstjenesten

5169

Tjøme

Årsgebyr for avfallstjenesten

1503

Tjøme

Årsgebyr for feiing og tilsyn

288

Tjøme

Totalt

9600

Lardal

Årsgebyr for vannforsyning

6326

Lardal

Årsgebyr for avløpstjenesten

5038

Lardal

Årsgebyr for avfallstjenesten

2855

Lardal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

450

Lardal

Totalt

14669

Porsgrunn

Årsgebyr for vannforsyning

2040

Porsgrunn

Årsgebyr for avløpstjenesten

3380

Porsgrunn

Årsgebyr for avfallstjenesten

2050

Porsgrunn

Årsgebyr for feiing og tilsyn

400

Porsgrunn

Totalt

7870

Skien

Årsgebyr for vannforsyning

1897

Skien

Årsgebyr for avløpstjenesten

2662

Skien

Årsgebyr for avfallstjenesten

2331

Skien

Årsgebyr for feiing og tilsyn

158

Skien

Totalt

7048

Notodden

Årsgebyr for vannforsyning

4328

Notodden

Årsgebyr for avløpstjenesten

4586

Notodden

Årsgebyr for avfallstjenesten

2882

Notodden

Årsgebyr for feiing og tilsyn

479

Notodden

Totalt

12275

Siljan

Årsgebyr for vannforsyning

2999

Siljan

Årsgebyr for avløpstjenesten

3366

Siljan

Årsgebyr for avfallstjenesten

2362

Siljan

Årsgebyr for feiing og tilsyn

332

Siljan

Totalt

9059

Bamble

Årsgebyr for vannforsyning

2820

Bamble

Årsgebyr for avløpstjenesten

3626

Bamble

Årsgebyr for avfallstjenesten

3042

Bamble

Årsgebyr for feiing og tilsyn

440

Bamble

Totalt

9928

Kragerø

Årsgebyr for vannforsyning

1534

Kragerø

Årsgebyr for avløpstjenesten

2722

Kragerø

Årsgebyr for avfallstjenesten

3224

Kragerø

Årsgebyr for feiing og tilsyn

362

Kragerø

Totalt

7842

Drangedal

Årsgebyr for vannforsyning

5273

Drangedal

Årsgebyr for avløpstjenesten

6532

Drangedal

Årsgebyr for avfallstjenesten

2483

Drangedal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

340

Drangedal

Totalt

14628

Nome

Årsgebyr for vannforsyning

4035

Nome

Årsgebyr for avløpstjenesten

6191

Nome

Årsgebyr for avfallstjenesten

2792

Nome

Årsgebyr for feiing og tilsyn

377

Nome

Totalt

13395

Årsgebyr for vannforsyning

2866

Årsgebyr for avløpstjenesten

4629

Årsgebyr for avfallstjenesten

2379

Årsgebyr for feiing og tilsyn

386

Totalt

10260

Sauherad

Årsgebyr for vannforsyning

3584

Sauherad

Årsgebyr for avløpstjenesten

6550

Sauherad

Årsgebyr for avfallstjenesten

2578

Sauherad

Årsgebyr for feiing og tilsyn

362

Sauherad

Totalt

13074

Tinn

Årsgebyr for vannforsyning

5256

Tinn

Årsgebyr for avløpstjenesten

4490

Tinn

Årsgebyr for avfallstjenesten

3932

Tinn

Årsgebyr for feiing og tilsyn

584

Tinn

Totalt

14262

Hjartdal

Årsgebyr for vannforsyning

5622

Hjartdal

Årsgebyr for avløpstjenesten

6330

Hjartdal

Årsgebyr for avfallstjenesten

2915

Hjartdal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

535

Hjartdal

Totalt

15402

Seljord

Årsgebyr for vannforsyning

4214

Seljord

Årsgebyr for avløpstjenesten

4550

Seljord

Årsgebyr for avfallstjenesten

2268

Seljord

Årsgebyr for feiing og tilsyn

792

Seljord

Totalt

11824

Kviteseid

Årsgebyr for vannforsyning

3171

Kviteseid

Årsgebyr for avløpstjenesten

5506

Kviteseid

Årsgebyr for avfallstjenesten

2370

Kviteseid

Årsgebyr for feiing og tilsyn

799

Kviteseid

Totalt

11846

Nissedal

Årsgebyr for vannforsyning

5376

Nissedal

Årsgebyr for avløpstjenesten

4255

Nissedal

Årsgebyr for avfallstjenesten

2234

Nissedal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

677

Nissedal

Totalt

12542

Fyresdal

Årsgebyr for vannforsyning

3308

Fyresdal

Årsgebyr for avløpstjenesten

5621

Fyresdal

Årsgebyr for avfallstjenesten

2397

Fyresdal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

632

Fyresdal

Totalt

11958

Tokke

Årsgebyr for vannforsyning

..

Tokke

Årsgebyr for avløpstjenesten

..

Tokke

Årsgebyr for avfallstjenesten

..

Tokke

Årsgebyr for feiing og tilsyn

..

Tokke

Totalt

..

Vinje

Årsgebyr for vannforsyning

2174

Vinje

Årsgebyr for avløpstjenesten

3458

Vinje

Årsgebyr for avfallstjenesten

2480

Vinje

Årsgebyr for feiing og tilsyn

723

Vinje

Totalt

8835

Risør

Årsgebyr for vannforsyning

2619

Risør

Årsgebyr for avløpstjenesten

3684

Risør

Årsgebyr for avfallstjenesten

2920

Risør

Årsgebyr for feiing og tilsyn

222

Risør

Totalt

9445

Grimstad

Årsgebyr for vannforsyning

1076

Grimstad

Årsgebyr for avløpstjenesten

1701

Grimstad

Årsgebyr for avfallstjenesten

2899

Grimstad

Årsgebyr for feiing og tilsyn

368

Grimstad

Totalt

6044

Arendal

Årsgebyr for vannforsyning

2012

Arendal

Årsgebyr for avløpstjenesten

3264

Arendal

Årsgebyr for avfallstjenesten

3143

Arendal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

240

Arendal

Totalt

8659

Gjerstad

Årsgebyr for vannforsyning

4425

Gjerstad

Årsgebyr for avløpstjenesten

7444

Gjerstad

Årsgebyr for avfallstjenesten

2900

Gjerstad

Årsgebyr for feiing og tilsyn

240

Gjerstad

Totalt

15009

Vegårshei

Årsgebyr for vannforsyning

2161

Vegårshei

Årsgebyr for avløpstjenesten

4719

Vegårshei

Årsgebyr for avfallstjenesten

2900

Vegårshei

Årsgebyr for feiing og tilsyn

500

Vegårshei

Totalt

10280

Tvedestrand

Årsgebyr for vannforsyning

2870

Tvedestrand

Årsgebyr for avløpstjenesten

5280

Tvedestrand

Årsgebyr for avfallstjenesten

2970

Tvedestrand

Årsgebyr for feiing og tilsyn

250

Tvedestrand

Totalt

11370

Froland

Årsgebyr for vannforsyning

3550

Froland

Årsgebyr for avløpstjenesten

4438

Froland

Årsgebyr for avfallstjenesten

2914

Froland

Årsgebyr for feiing og tilsyn

295

Froland

Totalt

11197

Lillesand

Årsgebyr for vannforsyning

3146

Lillesand

Årsgebyr for avløpstjenesten

5545

Lillesand

Årsgebyr for avfallstjenesten

3564

Lillesand

Årsgebyr for feiing og tilsyn

196

Lillesand

Totalt

12451

Birkenes

Årsgebyr for vannforsyning

3129

Birkenes

Årsgebyr for avløpstjenesten

4190

Birkenes

Årsgebyr for avfallstjenesten

3563

Birkenes

Årsgebyr for feiing og tilsyn

318

Birkenes

Totalt

11200

Åmli

Årsgebyr for vannforsyning

4111

Åmli

Årsgebyr for avløpstjenesten

4697

Åmli

Årsgebyr for avfallstjenesten

2237

Åmli

Årsgebyr for feiing og tilsyn

294

Åmli

Totalt

11339

Iveland

Årsgebyr for vannforsyning

3684

Iveland

Årsgebyr for avløpstjenesten

5511

Iveland

Årsgebyr for avfallstjenesten

2813

Iveland

Årsgebyr for feiing og tilsyn

450

Iveland

Totalt

12458

Evje

Årsgebyr for vannforsyning

3726

Evje

Årsgebyr for avløpstjenesten

5136

Evje

Årsgebyr for avfallstjenesten

2604

Evje

Årsgebyr for feiing og tilsyn

448

Evje

Totalt

11914

Bygland

Årsgebyr for vannforsyning

3126

Bygland

Årsgebyr for avløpstjenesten

7800

Bygland

Årsgebyr for avfallstjenesten

3022

Bygland

Årsgebyr for feiing og tilsyn

466

Bygland

Totalt

14414

Valle

Årsgebyr for vannforsyning

3190

Valle

Årsgebyr for avløpstjenesten

3190

Valle

Årsgebyr for avfallstjenesten

3232

Valle

Årsgebyr for feiing og tilsyn

447

Valle

Totalt

10059

Bykle

Årsgebyr for vannforsyning

1270

Bykle

Årsgebyr for avløpstjenesten

3233

Bykle

Årsgebyr for avfallstjenesten

2650

Bykle

Årsgebyr for feiing og tilsyn

476

Bykle

Totalt

7629

Kristiansand

Årsgebyr for vannforsyning

1308

Kristiansand

Årsgebyr for avløpstjenesten

2604

Kristiansand

Årsgebyr for avfallstjenesten

3140

Kristiansand

Årsgebyr for feiing og tilsyn

380

Kristiansand

Totalt

7432

Mandal

Årsgebyr for vannforsyning

1925

Mandal

Årsgebyr for avløpstjenesten

3625

Mandal

Årsgebyr for avfallstjenesten

2316

Mandal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

..

Mandal

Totalt

..

Farsund

Årsgebyr for vannforsyning

2180

Farsund

Årsgebyr for avløpstjenesten

3778

Farsund

Årsgebyr for avfallstjenesten

2100

Farsund

Årsgebyr for feiing og tilsyn

339

Farsund

Totalt

8397

Flekkefjord

Årsgebyr for vannforsyning

1635

Flekkefjord

Årsgebyr for avløpstjenesten

2136

Flekkefjord

Årsgebyr for avfallstjenesten

2483

Flekkefjord

Årsgebyr for feiing og tilsyn

346

Flekkefjord

Totalt

6600

Vennesla

Årsgebyr for vannforsyning

3200

Vennesla

Årsgebyr for avløpstjenesten

4670

Vennesla

Årsgebyr for avfallstjenesten

2304

Vennesla

Årsgebyr for feiing og tilsyn

305

Vennesla

Totalt

10479

Songdalen

Årsgebyr for vannforsyning

2266

Songdalen

Årsgebyr for avløpstjenesten

3034

Songdalen

Årsgebyr for avfallstjenesten

3140

Songdalen

Årsgebyr for feiing og tilsyn

354

Songdalen

Totalt

8794

Tabell over gebyr del 2

Kommune

Gebyr

Kostnad

Søgne

Årsgebyr for vannforsyning

1735

Søgne

Årsgebyr for avløpstjenesten

3830

Søgne

Årsgebyr for avfallstjenesten

3140

Søgne

Årsgebyr for feiing og tilsyn

311

Søgne

Totalt

9016

Marnardal

Årsgebyr for vannforsyning

4173

Marnardal

Årsgebyr for avløpstjenesten

5903

Marnardal

Årsgebyr for avfallstjenesten

2246

Marnardal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

361

Marnardal

Totalt

12683

Åseral

Årsgebyr for vannforsyning

4020

Åseral

Årsgebyr for avløpstjenesten

5162

Åseral

Årsgebyr for avfallstjenesten

3134

Åseral

Årsgebyr for feiing og tilsyn

417

Åseral

Totalt

12733

Audnedal

Årsgebyr for vannforsyning

3834

Audnedal

Årsgebyr for avløpstjenesten

4472

Audnedal

Årsgebyr for avfallstjenesten

2246

Audnedal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

311

Audnedal

Totalt

10863

Lindesnes

Årsgebyr for vannforsyning

1838

Lindesnes

Årsgebyr for avløpstjenesten

4551

Lindesnes

Årsgebyr for avfallstjenesten

2246

Lindesnes

Årsgebyr for feiing og tilsyn

280

Lindesnes

Totalt

8915

Lyngdal

Årsgebyr for vannforsyning

1557

Lyngdal

Årsgebyr for avløpstjenesten

2117

Lyngdal

Årsgebyr for avfallstjenesten

2468

Lyngdal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

353

Lyngdal

Totalt

6495

Hægebostad

Årsgebyr for vannforsyning

1347

Hægebostad

Årsgebyr for avløpstjenesten

4006

Hægebostad

Årsgebyr for avfallstjenesten

3918

Hægebostad

Årsgebyr for feiing og tilsyn

424

Hægebostad

Totalt

9695

Kvinesdal

Årsgebyr for vannforsyning

2937

Kvinesdal

Årsgebyr for avløpstjenesten

4082

Kvinesdal

Årsgebyr for avfallstjenesten

2483

Kvinesdal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

302

Kvinesdal

Totalt

9804

Sirdal

Årsgebyr for vannforsyning

2041

Sirdal

Årsgebyr for avløpstjenesten

4932

Sirdal

Årsgebyr for avfallstjenesten

2483

Sirdal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

309

Sirdal

Totalt

9765

Eigersund

Årsgebyr for vannforsyning

1930

Eigersund

Årsgebyr for avløpstjenesten

3419

Eigersund

Årsgebyr for avfallstjenesten

2630

Eigersund

Årsgebyr for feiing og tilsyn

315

Eigersund

Totalt

8294

Sandnes

Årsgebyr for vannforsyning

1189

Sandnes

Årsgebyr for avløpstjenesten

2120

Sandnes

Årsgebyr for avfallstjenesten

2610

Sandnes

Årsgebyr for feiing og tilsyn

300

Sandnes

Totalt

6219

Stavanger

Årsgebyr for vannforsyning

1128

Stavanger

Årsgebyr for avløpstjenesten

2177

Stavanger

Årsgebyr for avfallstjenesten

2258

Stavanger

Årsgebyr for feiing og tilsyn

290

Stavanger

Totalt

5853

Haugesund

Årsgebyr for vannforsyning

2282

Haugesund

Årsgebyr for avløpstjenesten

3153

Haugesund

Årsgebyr for avfallstjenesten

2250

Haugesund

Årsgebyr for feiing og tilsyn

336

Haugesund

Totalt

8021

Sokndal

Årsgebyr for vannforsyning

..

Sokndal

Årsgebyr for avløpstjenesten

..

Sokndal

Årsgebyr for avfallstjenesten

..

Sokndal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

..

Sokndal

Totalt

..

Lund

Årsgebyr for vannforsyning

2849

Lund

Årsgebyr for avløpstjenesten

3960

Lund

Årsgebyr for avfallstjenesten

2483

Lund

Årsgebyr for feiing og tilsyn

363

Lund

Totalt

9655

Bjerkreim

Årsgebyr for vannforsyning

2300

Bjerkreim

Årsgebyr for avløpstjenesten

4500

Bjerkreim

Årsgebyr for avfallstjenesten

2630

Bjerkreim

Årsgebyr for feiing og tilsyn

210

Bjerkreim

Totalt

9640

Årsgebyr for vannforsyning

1213

Årsgebyr for avløpstjenesten

2887

Årsgebyr for avfallstjenesten

1980

Årsgebyr for feiing og tilsyn

237

Totalt

6317

Klepp

Årsgebyr for vannforsyning

1554

Klepp

Årsgebyr for avløpstjenesten

2406

Klepp

Årsgebyr for avfallstjenesten

2152

Klepp

Årsgebyr for feiing og tilsyn

292

Klepp

Totalt

6404

Time

Årsgebyr for vannforsyning

1800

Time

Årsgebyr for avløpstjenesten

3240

Time

Årsgebyr for avfallstjenesten

1808

Time

Årsgebyr for feiing og tilsyn

232

Time

Totalt

7080

Gjesdal

Årsgebyr for vannforsyning

2225

Gjesdal

Årsgebyr for avløpstjenesten

2195

Gjesdal

Årsgebyr for avfallstjenesten

2610

Gjesdal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

164

Gjesdal

Totalt

7194

Sola

Årsgebyr for vannforsyning

1109

Sola

Årsgebyr for avløpstjenesten

1556

Sola

Årsgebyr for avfallstjenesten

2309

Sola

Årsgebyr for feiing og tilsyn

0

Sola

Totalt

4974

Randaberg

Årsgebyr for vannforsyning

1724

Randaberg

Årsgebyr for avløpstjenesten

2791

Randaberg

Årsgebyr for avfallstjenesten

2289

Randaberg

Årsgebyr for feiing og tilsyn

306

Randaberg

Totalt

7110

Forsand

Årsgebyr for vannforsyning

2150

Forsand

Årsgebyr for avløpstjenesten

1878

Forsand

Årsgebyr for avfallstjenesten

2662

Forsand

Årsgebyr for feiing og tilsyn

262

Forsand

Totalt

6952

Strand

Årsgebyr for vannforsyning

3159

Strand

Årsgebyr for avløpstjenesten

3587

Strand

Årsgebyr for avfallstjenesten

3328

Strand

Årsgebyr for feiing og tilsyn

232

Strand

Totalt

10306

Hjelmeland

Årsgebyr for vannforsyning

..

Hjelmeland

Årsgebyr for avløpstjenesten

..

Hjelmeland

Årsgebyr for avfallstjenesten

..

Hjelmeland

Årsgebyr for feiing og tilsyn

..

Hjelmeland

Totalt

..

Suldal

Årsgebyr for vannforsyning

3456

Suldal

Årsgebyr for avløpstjenesten

3240

Suldal

Årsgebyr for avfallstjenesten

2662

Suldal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

344

Suldal

Totalt

9702

Sauda

Årsgebyr for vannforsyning

3864

Sauda

Årsgebyr for avløpstjenesten

2760

Sauda

Årsgebyr for avfallstjenesten

3216

Sauda

Årsgebyr for feiing og tilsyn

..

Sauda

Totalt

..

Finnøy

Årsgebyr for vannforsyning

4550

Finnøy

Årsgebyr for avløpstjenesten

2625

Finnøy

Årsgebyr for avfallstjenesten

2663

Finnøy

Årsgebyr for feiing og tilsyn

300

Finnøy

Totalt

10138

Rennesøy

Årsgebyr for vannforsyning

2031

Rennesøy

Årsgebyr for avløpstjenesten

2314

Rennesøy

Årsgebyr for avfallstjenesten

1900

Rennesøy

Årsgebyr for feiing og tilsyn

275

Rennesøy

Totalt

6520

Kvitsøy

Årsgebyr for vannforsyning

1509

Kvitsøy

Årsgebyr for avløpstjenesten

4522

Kvitsøy

Årsgebyr for avfallstjenesten

4040

Kvitsøy

Årsgebyr for feiing og tilsyn

298

Kvitsøy

Totalt

10369

Bokn

Årsgebyr for vannforsyning

5459

Bokn

Årsgebyr for avløpstjenesten

3561

Bokn

Årsgebyr for avfallstjenesten

2250

Bokn

Årsgebyr for feiing og tilsyn

..

Bokn

Totalt

..

Tysvær

Årsgebyr for vannforsyning

3078

Tysvær

Årsgebyr for avløpstjenesten

3218

Tysvær

Årsgebyr for avfallstjenesten

2250

Tysvær

Årsgebyr for feiing og tilsyn

596

Tysvær

Totalt

9142

Karmøy

Årsgebyr for vannforsyning

1920

Karmøy

Årsgebyr for avløpstjenesten

2635

Karmøy

Årsgebyr for avfallstjenesten

2113

Karmøy

Årsgebyr for feiing og tilsyn

446

Karmøy

Totalt

7114

Utsira

Årsgebyr for vannforsyning

4799

Utsira

Årsgebyr for avløpstjenesten

2640

Utsira

Årsgebyr for avfallstjenesten

2700

Utsira

Årsgebyr for feiing og tilsyn

227

Utsira

Totalt

10366

Vindafjord

Årsgebyr for vannforsyning

3587

Vindafjord

Årsgebyr for avløpstjenesten

4228

Vindafjord

Årsgebyr for avfallstjenesten

2250

Vindafjord

Årsgebyr for feiing og tilsyn

477

Vindafjord

Totalt

10542

Bergen

Årsgebyr for vannforsyning

1917

Bergen

Årsgebyr for avløpstjenesten

2673

Bergen

Årsgebyr for avfallstjenesten

1804

Bergen

Årsgebyr for feiing og tilsyn

305

Bergen

Totalt

6699

Etne

Årsgebyr for vannforsyning

5805

Etne

Årsgebyr for avløpstjenesten

2265

Etne

Årsgebyr for avfallstjenesten

2250

Etne

Årsgebyr for feiing og tilsyn

477

Etne

Totalt

10797

Sveio

Årsgebyr for vannforsyning

2824

Sveio

Årsgebyr for avløpstjenesten

2696

Sveio

Årsgebyr for avfallstjenesten

1860

Sveio

Årsgebyr for feiing og tilsyn

484

Sveio

Totalt

7864

Bømlo

Årsgebyr for vannforsyning

3165

Bømlo

Årsgebyr for avløpstjenesten

5420

Bømlo

Årsgebyr for avfallstjenesten

1783

Bømlo

Årsgebyr for feiing og tilsyn

..

Bømlo

Totalt

..

Stord

Årsgebyr for vannforsyning

3583

Stord

Årsgebyr for avløpstjenesten

3739

Stord

Årsgebyr for avfallstjenesten

675

Stord

Årsgebyr for feiing og tilsyn

635

Stord

Totalt

8632

Fitjar

Årsgebyr for vannforsyning

2423

Fitjar

Årsgebyr for avløpstjenesten

3036

Fitjar

Årsgebyr for avfallstjenesten

2142

Fitjar

Årsgebyr for feiing og tilsyn

480

Fitjar

Totalt

8081

Tysnes

Årsgebyr for vannforsyning

..

Tysnes

Årsgebyr for avløpstjenesten

3225

Tysnes

Årsgebyr for avfallstjenesten

2137

Tysnes

Årsgebyr for feiing og tilsyn

557

Tysnes

Totalt

..

Kvinnherad

Årsgebyr for vannforsyning

1317

Kvinnherad

Årsgebyr for avløpstjenesten

1304

Kvinnherad

Årsgebyr for avfallstjenesten

1793

Kvinnherad

Årsgebyr for feiing og tilsyn

230

Kvinnherad

Totalt

4644

Jondal

Årsgebyr for vannforsyning

5141

Jondal

Årsgebyr for avløpstjenesten

3879

Jondal

Årsgebyr for avfallstjenesten

2317

Jondal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

446

Jondal

Totalt

11783

Odda

Årsgebyr for vannforsyning

3538

Odda

Årsgebyr for avløpstjenesten

4378

Odda

Årsgebyr for avfallstjenesten

2596

Odda

Årsgebyr for feiing og tilsyn

375

Odda

Totalt

10887

Ullensvang

Årsgebyr for vannforsyning

5456

Ullensvang

Årsgebyr for avløpstjenesten

4080

Ullensvang

Årsgebyr for avfallstjenesten

3325

Ullensvang

Årsgebyr for feiing og tilsyn

320

Ullensvang

Totalt

13181

Eidfjord

Årsgebyr for vannforsyning

2170

Eidfjord

Årsgebyr for avløpstjenesten

2170

Eidfjord

Årsgebyr for avfallstjenesten

3309

Eidfjord

Årsgebyr for feiing og tilsyn

276

Eidfjord

Totalt

7925

Ulvik

Årsgebyr for vannforsyning

2853

Ulvik

Årsgebyr for avløpstjenesten

1993

Ulvik

Årsgebyr for avfallstjenesten

2317

Ulvik

Årsgebyr for feiing og tilsyn

..

Ulvik

Totalt

..

Granvin

Årsgebyr for vannforsyning

7496

Granvin

Årsgebyr for avløpstjenesten

3456

Granvin

Årsgebyr for avfallstjenesten

3203

Granvin

Årsgebyr for feiing og tilsyn

504

Granvin

Totalt

14659

Voss

Årsgebyr for vannforsyning

3014

Voss

Årsgebyr for avløpstjenesten

4085

Voss

Årsgebyr for avfallstjenesten

3309

Voss

Årsgebyr for feiing og tilsyn

457

Voss

Totalt

10865

Kvam

Årsgebyr for vannforsyning

2885

Kvam

Årsgebyr for avløpstjenesten

3561

Kvam

Årsgebyr for avfallstjenesten

2000

Kvam

Årsgebyr for feiing og tilsyn

420

Kvam

Totalt

8866

Fusa

Årsgebyr for vannforsyning

..

Fusa

Årsgebyr for avløpstjenesten

..

Fusa

Årsgebyr for avfallstjenesten

..

Fusa

Årsgebyr for feiing og tilsyn

..

Fusa

Totalt

..

Samnanger

Årsgebyr for vannforsyning

7210

Samnanger

Årsgebyr for avløpstjenesten

2503

Samnanger

Årsgebyr for avfallstjenesten

1700

Samnanger

Årsgebyr for feiing og tilsyn

432

Samnanger

Totalt

11845

Os

Årsgebyr for vannforsyning

3698

Os

Årsgebyr for avløpstjenesten

4644

Os

Årsgebyr for avfallstjenesten

1700

Os

Årsgebyr for feiing og tilsyn

426

Os

Totalt

10468

Austevoll

Årsgebyr for vannforsyning

4968

Austevoll

Årsgebyr for avløpstjenesten

3984

Austevoll

Årsgebyr for avfallstjenesten

600

Austevoll

Årsgebyr for feiing og tilsyn

420

Austevoll

Totalt

9972

Sund

Årsgebyr for vannforsyning

5070

Sund

Årsgebyr for avløpstjenesten

4200

Sund

Årsgebyr for avfallstjenesten

1700

Sund

Årsgebyr for feiing og tilsyn

410

Sund

Totalt

11380

Fjell

Årsgebyr for vannforsyning

4533

Fjell

Årsgebyr for avløpstjenesten

5152

Fjell

Årsgebyr for avfallstjenesten

1892

Fjell

Årsgebyr for feiing og tilsyn

590

Fjell

Totalt

12167

Askøy

Årsgebyr for vannforsyning

4029

Askøy

Årsgebyr for avløpstjenesten

3985

Askøy

Årsgebyr for avfallstjenesten

1725

Askøy

Årsgebyr for feiing og tilsyn

543

Askøy

Totalt

10282

Vaksdal

Årsgebyr for vannforsyning

3073

Vaksdal

Årsgebyr for avløpstjenesten

2636

Vaksdal

Årsgebyr for avfallstjenesten

1760

Vaksdal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

416

Vaksdal

Totalt

7885

Modalen

Årsgebyr for vannforsyning

2027

Modalen

Årsgebyr for avløpstjenesten

2710

Modalen

Årsgebyr for avfallstjenesten

2976

Modalen

Årsgebyr for feiing og tilsyn

400

Modalen

Totalt

8113

Osterøy

Årsgebyr for vannforsyning

3603

Osterøy

Årsgebyr for avløpstjenesten

1663

Osterøy

Årsgebyr for avfallstjenesten

1712

Osterøy

Årsgebyr for feiing og tilsyn

422

Osterøy

Totalt

7400

Meland

Årsgebyr for vannforsyning

3594

Meland

Årsgebyr for avløpstjenesten

2958

Meland

Årsgebyr for avfallstjenesten

2976

Meland

Årsgebyr for feiing og tilsyn

390

Meland

Totalt

9918

Øygarden

Årsgebyr for vannforsyning

3800

Øygarden

Årsgebyr for avløpstjenesten

5000

Øygarden

Årsgebyr for avfallstjenesten

2900

Øygarden

Årsgebyr for feiing og tilsyn

360

Øygarden

Totalt

12060

Radøy

Årsgebyr for vannforsyning

3136

Radøy

Årsgebyr for avløpstjenesten

3166

Radøy

Årsgebyr for avfallstjenesten

2976

Radøy

Årsgebyr for feiing og tilsyn

382

Radøy

Totalt

9660

Lindås

Årsgebyr for vannforsyning

2833

Lindås

Årsgebyr for avløpstjenesten

3623

Lindås

Årsgebyr for avfallstjenesten

2976

Lindås

Årsgebyr for feiing og tilsyn

433

Lindås

Totalt

9865

Austrheim

Årsgebyr for vannforsyning

5122

Austrheim

Årsgebyr for avløpstjenesten

3953

Austrheim

Årsgebyr for avfallstjenesten

3296

Austrheim

Årsgebyr for feiing og tilsyn

443

Austrheim

Totalt

12814

Fedje

Årsgebyr for vannforsyning

3730

Fedje

Årsgebyr for avløpstjenesten

3044

Fedje

Årsgebyr for avfallstjenesten

3146

Fedje

Årsgebyr for feiing og tilsyn

229

Fedje

Totalt

10149

Masfjorden

Årsgebyr for vannforsyning

4850

Masfjorden

Årsgebyr for avløpstjenesten

3000

Masfjorden

Årsgebyr for avfallstjenesten

2976

Masfjorden

Årsgebyr for feiing og tilsyn

470

Masfjorden

Totalt

11296

Flora

Årsgebyr for vannforsyning

1875

Flora

Årsgebyr for avløpstjenesten

1992

Flora

Årsgebyr for avfallstjenesten

3072

Flora

Årsgebyr for feiing og tilsyn

440

Flora

Totalt

7379

Gulen

Årsgebyr for vannforsyning

3916

Gulen

Årsgebyr for avløpstjenesten

3950

Gulen

Årsgebyr for avfallstjenesten

2976

Gulen

Årsgebyr for feiing og tilsyn

614

Gulen

Totalt

11456

Solund

Årsgebyr for vannforsyning

4575

Solund

Årsgebyr for avløpstjenesten

3376

Solund

Årsgebyr for avfallstjenesten

2520

Solund

Årsgebyr for feiing og tilsyn

500

Solund

Totalt

10971

Hyllestad

Årsgebyr for vannforsyning

6234

Hyllestad

Årsgebyr for avløpstjenesten

2349

Hyllestad

Årsgebyr for avfallstjenesten

1859

Hyllestad

Årsgebyr for feiing og tilsyn

450

Hyllestad

Totalt

10892

Høyanger

Årsgebyr for vannforsyning

2749

Høyanger

Årsgebyr for avløpstjenesten

3038

Høyanger

Årsgebyr for avfallstjenesten

2906

Høyanger

Årsgebyr for feiing og tilsyn

414

Høyanger

Totalt

9107

Vik

Årsgebyr for vannforsyning

3074

Vik

Årsgebyr for avløpstjenesten

2007

Vik

Årsgebyr for avfallstjenesten

2325

Vik

Årsgebyr for feiing og tilsyn

574

Vik

Totalt

7980

Balestrand

Årsgebyr for vannforsyning

789

Balestrand

Årsgebyr for avløpstjenesten

300

Balestrand

Årsgebyr for avfallstjenesten

2906

Balestrand

Årsgebyr for feiing og tilsyn

595

Balestrand

Totalt

4590

Leikanger

Årsgebyr for vannforsyning

..

Leikanger

Årsgebyr for avløpstjenesten

..

Leikanger

Årsgebyr for avfallstjenesten

..

Leikanger

Årsgebyr for feiing og tilsyn

..

Leikanger

Totalt

..

Sogndal

Årsgebyr for vannforsyning

3265

Sogndal

Årsgebyr for avløpstjenesten

3689

Sogndal

Årsgebyr for avfallstjenesten

3206

Sogndal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

575

Sogndal

Totalt

10735

Aurland

Årsgebyr for vannforsyning

3300

Aurland

Årsgebyr for avløpstjenesten

2945

Aurland

Årsgebyr for avfallstjenesten

2906

Aurland

Årsgebyr for feiing og tilsyn

515

Aurland

Totalt

9666

Lærdal

Årsgebyr for vannforsyning

3558

Lærdal

Årsgebyr for avløpstjenesten

2621

Lærdal

Årsgebyr for avfallstjenesten

2906

Lærdal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

490

Lærdal

Totalt

9575

Årdal

Årsgebyr for vannforsyning

1212

Årdal

Årsgebyr for avløpstjenesten

1160

Årdal

Årsgebyr for avfallstjenesten

2150

Årdal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

324

Årdal

Totalt

4846

Luster

Årsgebyr for vannforsyning

3860

Luster

Årsgebyr for avløpstjenesten

3080

Luster

Årsgebyr for avfallstjenesten

2906

Luster

Årsgebyr for feiing og tilsyn

600

Luster

Totalt

10446

Askvoll

Årsgebyr for vannforsyning

5135

Askvoll

Årsgebyr for avløpstjenesten

2943

Askvoll

Årsgebyr for avfallstjenesten

1859

Askvoll

Årsgebyr for feiing og tilsyn

489

Askvoll

Totalt

10426

Fjaler

Årsgebyr for vannforsyning

2829

Fjaler

Årsgebyr for avløpstjenesten

3354

Fjaler

Årsgebyr for avfallstjenesten

1946

Fjaler

Årsgebyr for feiing og tilsyn

650

Fjaler

Totalt

8779

Gaular

Årsgebyr for vannforsyning

..

Gaular

Årsgebyr for avløpstjenesten

..

Gaular

Årsgebyr for avfallstjenesten

..

Gaular

Årsgebyr for feiing og tilsyn

..

Gaular

Totalt

..

Jølster

Årsgebyr for vannforsyning

2544

Jølster

Årsgebyr for avløpstjenesten

7229

Jølster

Årsgebyr for avfallstjenesten

1657

Jølster

Årsgebyr for feiing og tilsyn

566

Jølster

Totalt

11996

Førde

Årsgebyr for vannforsyning

2047

Førde

Årsgebyr for avløpstjenesten

3478

Førde

Årsgebyr for avfallstjenesten

1859

Førde

Årsgebyr for feiing og tilsyn

503

Førde

Totalt

7887

Naustdal

Årsgebyr for vannforsyning

4105

Naustdal

Årsgebyr for avløpstjenesten

3501

Naustdal

Årsgebyr for avfallstjenesten

1859

Naustdal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

513

Naustdal

Totalt

9978

Bremanger

Årsgebyr for vannforsyning

5260

Bremanger

Årsgebyr for avløpstjenesten

3150

Bremanger

Årsgebyr for avfallstjenesten

2702

Bremanger

Årsgebyr for feiing og tilsyn

440

Bremanger

Totalt

11552

Vågsøy

Årsgebyr for vannforsyning

2353

Vågsøy

Årsgebyr for avløpstjenesten

2563

Vågsøy

Årsgebyr for avfallstjenesten

3098

Vågsøy

Årsgebyr for feiing og tilsyn

424

Vågsøy

Totalt

8438

Selje

Årsgebyr for vannforsyning

4475

Selje

Årsgebyr for avløpstjenesten

2520

Selje

Årsgebyr for avfallstjenesten

2703

Selje

Årsgebyr for feiing og tilsyn

500

Selje

Totalt

10198

Eid

Årsgebyr for vannforsyning

2990

Eid

Årsgebyr for avløpstjenesten

2670

Eid

Årsgebyr for avfallstjenesten

2702

Eid

Årsgebyr for feiing og tilsyn

380

Eid

Totalt

8742

Hornindal

Årsgebyr for vannforsyning

4820

Hornindal

Årsgebyr for avløpstjenesten

5780

Hornindal

Årsgebyr for avfallstjenesten

2703

Hornindal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

437

Hornindal

Totalt

13740

Gloppen

Årsgebyr for vannforsyning

3058

Gloppen

Årsgebyr for avløpstjenesten

3730

Gloppen

Årsgebyr for avfallstjenesten

2702

Gloppen

Årsgebyr for feiing og tilsyn

..

Gloppen

Totalt

..

Stryn

Årsgebyr for vannforsyning

3056

Stryn

Årsgebyr for avløpstjenesten

2043

Stryn

Årsgebyr for avfallstjenesten

2703

Stryn

Årsgebyr for feiing og tilsyn

408

Stryn

Totalt

8210

Molde

Årsgebyr for vannforsyning

1716

Molde

Årsgebyr for avløpstjenesten

1950

Molde

Årsgebyr for avfallstjenesten

3040

Molde

Årsgebyr for feiing og tilsyn

396

Molde

Totalt

7102

Ålesund

Årsgebyr for vannforsyning

1892

Ålesund

Årsgebyr for avløpstjenesten

3328

Ålesund

Årsgebyr for avfallstjenesten

2500

Ålesund

Årsgebyr for feiing og tilsyn

318

Ålesund

Totalt

8038

Kristiansund

Årsgebyr for vannforsyning

2069

Kristiansund

Årsgebyr for avløpstjenesten

3565

Kristiansund

Årsgebyr for avfallstjenesten

2509

Kristiansund

Årsgebyr for feiing og tilsyn

551

Kristiansund

Totalt

8694

Vanylven

Årsgebyr for vannforsyning

2910

Vanylven

Årsgebyr for avløpstjenesten

2489

Vanylven

Årsgebyr for avfallstjenesten

2307

Vanylven

Årsgebyr for feiing og tilsyn

181

Vanylven

Totalt

7887

Sande

Årsgebyr for vannforsyning

5897

Sande

Årsgebyr for avløpstjenesten

2081

Sande

Årsgebyr for avfallstjenesten

3146

Sande

Årsgebyr for feiing og tilsyn

316

Sande

Totalt

11440

Herøy

Årsgebyr for vannforsyning

..

Herøy

Årsgebyr for avløpstjenesten

4062

Herøy

Årsgebyr for avfallstjenesten

3142

Herøy

Årsgebyr for feiing og tilsyn

242

Herøy

Totalt

..

Ulstein

Årsgebyr for vannforsyning

2751

Ulstein

Årsgebyr for avløpstjenesten

2234

Ulstein

Årsgebyr for avfallstjenesten

3141

Ulstein

Årsgebyr for feiing og tilsyn

369

Ulstein

Totalt

8495

Hareid

Årsgebyr for vannforsyning

3489

Hareid

Årsgebyr for avløpstjenesten

2078

Hareid

Årsgebyr for avfallstjenesten

3142

Hareid

Årsgebyr for feiing og tilsyn

335

Hareid

Totalt

9044

Volda

Årsgebyr for vannforsyning

2362

Volda

Årsgebyr for avløpstjenesten

676

Volda

Årsgebyr for avfallstjenesten

1800

Volda

Årsgebyr for feiing og tilsyn

423

Volda

Totalt

5261

Ørsta

Årsgebyr for vannforsyning

2340

Ørsta

Årsgebyr for avløpstjenesten

2310

Ørsta

Årsgebyr for avfallstjenesten

1800

Ørsta

Årsgebyr for feiing og tilsyn

481

Ørsta

Totalt

6931

Ørskog

Årsgebyr for vannforsyning

3279

Ørskog

Årsgebyr for avløpstjenesten

3093

Ørskog

Årsgebyr for avfallstjenesten

2892

Ørskog

Årsgebyr for feiing og tilsyn

45

Ørskog

Totalt

9309

Norddal

Årsgebyr for vannforsyning

4608

Norddal

Årsgebyr for avløpstjenesten

1324

Norddal

Årsgebyr for avfallstjenesten

3299

Norddal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

192

Norddal

Totalt

9423

Stranda

Årsgebyr for vannforsyning

3326

Stranda

Årsgebyr for avløpstjenesten

4294

Stranda

Årsgebyr for avfallstjenesten

2869

Stranda

Årsgebyr for feiing og tilsyn

660

Stranda

Totalt

11149

Stordal

Årsgebyr for vannforsyning

2490

Stordal

Årsgebyr for avløpstjenesten

2080

Stordal

Årsgebyr for avfallstjenesten

2737

Stordal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

441

Stordal

Totalt

7748

Sykkylven

Årsgebyr for vannforsyning

3119

Sykkylven

Årsgebyr for avløpstjenesten

3569

Sykkylven

Årsgebyr for avfallstjenesten

2276

Sykkylven

Årsgebyr for feiing og tilsyn

281

Sykkylven

Totalt

9245

Sykkylven

Årsgebyr for vannforsyning

2533

Skodje

Årsgebyr for avløpstjenesten

3016

Skodje

Årsgebyr for avfallstjenesten

2580

Skodje

Årsgebyr for feiing og tilsyn

389

Skodje

Totalt

8518

Sula

Årsgebyr for vannforsyning

2632

Sula

Årsgebyr for avløpstjenesten

4003

Sula

Årsgebyr for avfallstjenesten

2575

Sula

Årsgebyr for feiing og tilsyn

396

Sula

Totalt

9606

Giske

Årsgebyr for vannforsyning

2327

Giske

Årsgebyr for avløpstjenesten

1790

Giske

Årsgebyr for avfallstjenesten

2800

Giske

Årsgebyr for feiing og tilsyn

400

Giske

Totalt

7317

Haram

Årsgebyr for vannforsyning

5115

Haram

Årsgebyr for avløpstjenesten

4025

Haram

Årsgebyr for avfallstjenesten

2790

Haram

Årsgebyr for feiing og tilsyn

295

Haram

Totalt

12225

Vestnes

Årsgebyr for vannforsyning

..

Vestnes

Årsgebyr for avløpstjenesten

3041

Vestnes

Årsgebyr for avfallstjenesten

2240

Vestnes

Årsgebyr for feiing og tilsyn

360

Vestnes

Totalt

..

Rauma

Årsgebyr for vannforsyning

2454

Rauma

Årsgebyr for avløpstjenesten

3315

Rauma

Årsgebyr for avfallstjenesten

2942

Rauma

Årsgebyr for feiing og tilsyn

530

Rauma

Totalt

9241

Nesset

Årsgebyr for vannforsyning

..

Nesset

Årsgebyr for avløpstjenesten

..

Nesset

Årsgebyr for avfallstjenesten

..

Nesset

Årsgebyr for feiing og tilsyn

..

Nesset

Totalt

..

Midsund

Årsgebyr for vannforsyning

2619

Midsund

Årsgebyr for avløpstjenesten

3532

Midsund

Årsgebyr for avfallstjenesten

3500

Midsund

Årsgebyr for feiing og tilsyn

457

Midsund

Totalt

10108

Sandøy

Årsgebyr for vannforsyning

4286

Sandøy

Årsgebyr for avløpstjenesten

1779

Sandøy

Årsgebyr for avfallstjenesten

2411

Sandøy

Årsgebyr for feiing og tilsyn

646

Sandøy

Totalt

9122

Aukra

Årsgebyr for vannforsyning

3154

Aukra

Årsgebyr for avløpstjenesten

3249

Aukra

Årsgebyr for avfallstjenesten

3445

Aukra

Årsgebyr for feiing og tilsyn

428

Aukra

Totalt

10276

Fræna

Årsgebyr for vannforsyning

3326

Fræna

Årsgebyr for avløpstjenesten

2929

Fræna

Årsgebyr for avfallstjenesten

3504

Fræna

Årsgebyr for feiing og tilsyn

370

Fræna

Totalt

10129

Eide

Årsgebyr for vannforsyning

..

Eide

Årsgebyr for avløpstjenesten

..

Eide

Årsgebyr for avfallstjenesten

3552

Eide

Årsgebyr for feiing og tilsyn

710

Eide

Totalt

..

Averøy

Årsgebyr for vannforsyning

4546

Averøy

Årsgebyr for avløpstjenesten

2782

Averøy

Årsgebyr for avfallstjenesten

2472

Averøy

Årsgebyr for feiing og tilsyn

858

Averøy

Totalt

10658

Gjemnes

Årsgebyr for vannforsyning

7446

Gjemnes

Årsgebyr for avløpstjenesten

3206

Gjemnes

Årsgebyr for avfallstjenesten

3516

Gjemnes

Årsgebyr for feiing og tilsyn

540

Gjemnes

Totalt

14708

Tingvoll

Årsgebyr for vannforsyning

4766

Tingvoll

Årsgebyr for avløpstjenesten

2986

Tingvoll

Årsgebyr for avfallstjenesten

2836

Tingvoll

Årsgebyr for feiing og tilsyn

450

Tingvoll

Totalt

11038

Sunndal

Årsgebyr for vannforsyning

2768

Sunndal

Årsgebyr for avløpstjenesten

2382

Sunndal

Årsgebyr for avfallstjenesten

2694

Sunndal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

466

Sunndal

Totalt

8310

Surnadal

Årsgebyr for vannforsyning

3540

Surnadal

Årsgebyr for avløpstjenesten

3292

Surnadal

Årsgebyr for avfallstjenesten

2650

Surnadal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

633

Surnadal

Totalt

10115

Rindal

Årsgebyr for vannforsyning

4340

Rindal

Årsgebyr for avløpstjenesten

7230

Rindal

Årsgebyr for avfallstjenesten

2450

Rindal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

310

Rindal

Totalt

14330

Halsa

Årsgebyr for vannforsyning

4647

Halsa

Årsgebyr for avløpstjenesten

3917

Halsa

Årsgebyr for avfallstjenesten

3022

Halsa

Årsgebyr for feiing og tilsyn

476

Halsa

Totalt

12062

Smøla

Årsgebyr for vannforsyning

4450

Smøla

Årsgebyr for avløpstjenesten

5900

Smøla

Årsgebyr for avfallstjenesten

2590

Smøla

Årsgebyr for feiing og tilsyn

400

Smøla

Totalt

13340

Aure

Årsgebyr for vannforsyning

1584

Aure

Årsgebyr for avløpstjenesten

1932

Aure

Årsgebyr for avfallstjenesten

2560

Aure

Årsgebyr for feiing og tilsyn

472

Aure

Totalt

6548

Trondheim

Årsgebyr for vannforsyning

4095

Trondheim

Årsgebyr for avløpstjenesten

4253

Trondheim

Årsgebyr for avfallstjenesten

1388

Trondheim

Årsgebyr for feiing og tilsyn

231

Trondheim

Totalt

9967

Hemne

Årsgebyr for vannforsyning

4721

Hemne

Årsgebyr for avløpstjenesten

2445

Hemne

Årsgebyr for avfallstjenesten

2450

Hemne

Årsgebyr for feiing og tilsyn

430

Hemne

Totalt

10046

Snillfjord

Årsgebyr for vannforsyning

4788

Snillfjord

Årsgebyr for avløpstjenesten

2744

Snillfjord

Årsgebyr for avfallstjenesten

2490

Snillfjord

Årsgebyr for feiing og tilsyn

320

Snillfjord

Totalt

10342

Hitra

Årsgebyr for vannforsyning

4169

Hitra

Årsgebyr for avløpstjenesten

3480

Hitra

Årsgebyr for avfallstjenesten

2450

Hitra

Årsgebyr for feiing og tilsyn

450

Hitra

Totalt

10549

Frøya

Årsgebyr for vannforsyning

4550

Frøya

Årsgebyr for avløpstjenesten

4376

Frøya

Årsgebyr for avfallstjenesten

2450

Frøya

Årsgebyr for feiing og tilsyn

478

Frøya

Totalt

11854

Ørland

Årsgebyr for vannforsyning

3832

Ørland

Årsgebyr for avløpstjenesten

3000

Ørland

Årsgebyr for avfallstjenesten

2566

Ørland

Årsgebyr for feiing og tilsyn

444

Ørland

Totalt

9842

Agdenes

Årsgebyr for vannforsyning

3713

Agdenes

Årsgebyr for avløpstjenesten

2894

Agdenes

Årsgebyr for avfallstjenesten

2450

Agdenes

Årsgebyr for feiing og tilsyn

618

Agdenes

Totalt

9675

Rissa

Årsgebyr for vannforsyning

4822

Rissa

Årsgebyr for avløpstjenesten

3420

Rissa

Årsgebyr for avfallstjenesten

2516

Rissa

Årsgebyr for feiing og tilsyn

442

Rissa

Totalt

11200

Bjugn

Årsgebyr for vannforsyning

3464

Bjugn

Årsgebyr for avløpstjenesten

3240

Bjugn

Årsgebyr for avfallstjenesten

2253

Bjugn

Årsgebyr for feiing og tilsyn

488

Bjugn

Totalt

9445

Åfjord

Årsgebyr for vannforsyning

6432

Åfjord

Årsgebyr for avløpstjenesten

4040

Åfjord

Årsgebyr for avfallstjenesten

3146

Åfjord

Årsgebyr for feiing og tilsyn

650

Åfjord

Totalt

14268

Roan

Årsgebyr for vannforsyning

5361

Roan

Årsgebyr for avløpstjenesten

2765

Roan

Årsgebyr for avfallstjenesten

3896

Roan

Årsgebyr for feiing og tilsyn

493

Roan

Totalt

12515

Osen

Årsgebyr for vannforsyning

4507

Osen

Årsgebyr for avløpstjenesten

3844

Osen

Årsgebyr for avfallstjenesten

3672

Osen

Årsgebyr for feiing og tilsyn

400

Osen

Totalt

12423

Oppdal

Årsgebyr for vannforsyning

2365

Oppdal

Årsgebyr for avløpstjenesten

2588

Oppdal

Årsgebyr for avfallstjenesten

2342

Oppdal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

471

Oppdal

Totalt

7766

Rennebu

Årsgebyr for vannforsyning

1750

Rennebu

Årsgebyr for avløpstjenesten

2385

Rennebu

Årsgebyr for avfallstjenesten

3063

Rennebu

Årsgebyr for feiing og tilsyn

800

Rennebu

Totalt

7998

Meldal

Årsgebyr for vannforsyning

3503

Meldal

Årsgebyr for avløpstjenesten

4363

Meldal

Årsgebyr for avfallstjenesten

2450

Meldal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

426

Meldal

Totalt

10742

Orkdal

Årsgebyr for vannforsyning

3170

Orkdal

Årsgebyr for avløpstjenesten

4175

Orkdal

Årsgebyr for avfallstjenesten

2450

Orkdal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

356

Orkdal

Totalt

10151

Røros

Årsgebyr for vannforsyning

2004

Røros

Årsgebyr for avløpstjenesten

4560

Røros

Årsgebyr for avfallstjenesten

2658

Røros

Årsgebyr for feiing og tilsyn

390

Røros

Totalt

9612

Holtålen

Årsgebyr for vannforsyning

7000

Holtålen

Årsgebyr for avløpstjenesten

3980

Holtålen

Årsgebyr for avfallstjenesten

2538

Holtålen

Årsgebyr for feiing og tilsyn

570

Holtålen

Totalt

14088

Midtre

Årsgebyr for vannforsyning

1774

Midtre

Årsgebyr for avløpstjenesten

3245

Midtre

Årsgebyr for avfallstjenesten

2479

Midtre

Årsgebyr for feiing og tilsyn

790

Midtre

Totalt

8288

Melhus

Årsgebyr for vannforsyning

2989

Melhus

Årsgebyr for avløpstjenesten

6422

Melhus

Årsgebyr for avfallstjenesten

2726

Melhus

Årsgebyr for feiing og tilsyn

429

Melhus

Totalt

12566

Skaun

Årsgebyr for vannforsyning

3053

Skaun

Årsgebyr for avløpstjenesten

5132

Skaun

Årsgebyr for avfallstjenesten

2450

Skaun

Årsgebyr for feiing og tilsyn

783

Skaun

Totalt

11418

Klæbu

Årsgebyr for vannforsyning

4599

Klæbu

Årsgebyr for avløpstjenesten

3219

Klæbu

Årsgebyr for avfallstjenesten

3408

Klæbu

Årsgebyr for feiing og tilsyn

539

Klæbu

Totalt

11765

Malvik

Årsgebyr for vannforsyning

3600

Malvik

Årsgebyr for avløpstjenesten

3100

Malvik

Årsgebyr for avfallstjenesten

2660

Malvik

Årsgebyr for feiing og tilsyn

269

Malvik

Totalt

9629

Selbu

Årsgebyr for vannforsyning

1850

Selbu

Årsgebyr for avløpstjenesten

1850

Selbu

Årsgebyr for avfallstjenesten

2768

Selbu

Årsgebyr for feiing og tilsyn

370

Selbu

Totalt

6838

Tydal

Årsgebyr for vannforsyning

5944

Tydal

Årsgebyr for avløpstjenesten

5119

Tydal

Årsgebyr for avfallstjenesten

2652

Tydal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

374

Tydal

Totalt

14089

Steinkjer

Årsgebyr for vannforsyning

2056

Steinkjer

Årsgebyr for avløpstjenesten

3075

Steinkjer

Årsgebyr for avfallstjenesten

2700

Steinkjer

Årsgebyr for feiing og tilsyn

342

Steinkjer

Totalt

8173

Namsos

Årsgebyr for vannforsyning

2634

Namsos

Årsgebyr for avløpstjenesten

4240

Namsos

Årsgebyr for avfallstjenesten

3917

Namsos

Årsgebyr for feiing og tilsyn

495

Namsos

Totalt

11286

Meråker

Årsgebyr for vannforsyning

..

Meråker

Årsgebyr for avløpstjenesten

..

Meråker

Årsgebyr for avfallstjenesten

..

Meråker

Årsgebyr for feiing og tilsyn

..

Meråker

Totalt

..

Stjørdal

Årsgebyr for vannforsyning

2619

Stjørdal

Årsgebyr for avløpstjenesten

3840

Stjørdal

Årsgebyr for avfallstjenesten

3110

Stjørdal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

543

Stjørdal

Totalt

10112

Frosta

Årsgebyr for vannforsyning

..

Frosta

Årsgebyr for avløpstjenesten

5309

Frosta

Årsgebyr for avfallstjenesten

3329

Frosta

Årsgebyr for feiing og tilsyn

446

Frosta

Totalt

..

Leksvik

Årsgebyr for vannforsyning

7876

Leksvik

Årsgebyr for avløpstjenesten

1857

Leksvik

Årsgebyr for avfallstjenesten

3532

Leksvik

Årsgebyr for feiing og tilsyn

..

Leksvik

Totalt

..

Levanger

Årsgebyr for vannforsyning

2070

Levanger

Årsgebyr for avløpstjenesten

3585

Levanger

Årsgebyr for avfallstjenesten

3230

Levanger

Årsgebyr for feiing og tilsyn

400

Levanger

Totalt

9285

Verdal

Årsgebyr for vannforsyning

2130

Verdal

Årsgebyr for avløpstjenesten

3574

Verdal

Årsgebyr for avfallstjenesten

2657

Verdal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

400

Verdal

Totalt

8761

Tabell gebyr del 3

Kommune

Gebyr

Kostnad

Verran

Årsgebyr for vannforsyning

5206

Verran

Årsgebyr for avløpstjenesten

3696

Verran

Årsgebyr for avfallstjenesten

2740

Verran

Årsgebyr for feiing og tilsyn

400

Verran

Totalt

12042

Namdalseid

Årsgebyr for vannforsyning

3456

Namdalseid

Årsgebyr for avløpstjenesten

4690

Namdalseid

Årsgebyr for avfallstjenesten

4070

Namdalseid

Årsgebyr for feiing og tilsyn

560

Namdalseid

Totalt

12776

Snåase

Årsgebyr for vannforsyning

4532

Snåase

Årsgebyr for avløpstjenesten

5140

Snåase

Årsgebyr for avfallstjenesten

2760

Snåase

Årsgebyr for feiing og tilsyn

400

Snåase

Totalt

12832

Lierne

Årsgebyr for vannforsyning

4933

Lierne

Årsgebyr for avløpstjenesten

4927

Lierne

Årsgebyr for avfallstjenesten

3310

Lierne

Årsgebyr for feiing og tilsyn

479

Lierne

Totalt

13649

Raarvihke

Årsgebyr for vannforsyning

6477

Raarvihke

Årsgebyr for avløpstjenesten

2490

Raarvihke

Årsgebyr for avfallstjenesten

3562

Raarvihke

Årsgebyr for feiing og tilsyn

560

Raarvihke

Totalt

13089

Namsskogan

Årsgebyr for vannforsyning

..

Namsskogan

Årsgebyr for avløpstjenesten

4044

Namsskogan

Årsgebyr for avfallstjenesten

3055

Namsskogan

Årsgebyr for feiing og tilsyn

300

Namsskogan

Totalt

..

Grong

Årsgebyr for vannforsyning

2504

Grong

Årsgebyr for avløpstjenesten

4224

Grong

Årsgebyr for avfallstjenesten

3923

Grong

Årsgebyr for feiing og tilsyn

427

Grong

Totalt

11078

Høylandet

Årsgebyr for vannforsyning

4215

Høylandet

Årsgebyr for avløpstjenesten

7026

Høylandet

Årsgebyr for avfallstjenesten

4130

Høylandet

Årsgebyr for feiing og tilsyn

..

Høylandet

Totalt

..

Overhalla

Årsgebyr for vannforsyning

2317

Overhalla

Årsgebyr for avløpstjenesten

4508

Overhalla

Årsgebyr for avfallstjenesten

3951

Overhalla

Årsgebyr for feiing og tilsyn

444

Overhalla

Totalt

11220

Fosnes

Årsgebyr for vannforsyning

3029

Fosnes

Årsgebyr for avløpstjenesten

2592

Fosnes

Årsgebyr for avfallstjenesten

4183

Fosnes

Årsgebyr for feiing og tilsyn

410

Fosnes

Totalt

10214

Flatanger

Årsgebyr for vannforsyning

..

Flatanger

Årsgebyr for avløpstjenesten

2275

Flatanger

Årsgebyr for avfallstjenesten

4136

Flatanger

Årsgebyr for feiing og tilsyn

990

Flatanger

Totalt

..

Vikna

Årsgebyr for vannforsyning

3841

Vikna

Årsgebyr for avløpstjenesten

2385

Vikna

Årsgebyr for avfallstjenesten

3814

Vikna

Årsgebyr for feiing og tilsyn

508

Vikna

Totalt

10548

Nærøy

Årsgebyr for vannforsyning

3249

Nærøy

Årsgebyr for avløpstjenesten

3411

Nærøy

Årsgebyr for avfallstjenesten

4149

Nærøy

Årsgebyr for feiing og tilsyn

434

Nærøy

Totalt

11243

Leka

Årsgebyr for vannforsyning

..

Leka

Årsgebyr for avløpstjenesten

5170

Leka

Årsgebyr for avfallstjenesten

4150

Leka

Årsgebyr for feiing og tilsyn

124

Leka

Totalt

..

Inderøy

Årsgebyr for vannforsyning

2617

Inderøy

Årsgebyr for avløpstjenesten

2901

Inderøy

Årsgebyr for avfallstjenesten

3329

Inderøy

Årsgebyr for feiing og tilsyn

560

Inderøy

Totalt

9407

Bodø

Årsgebyr for vannforsyning

2686

Bodø

Årsgebyr for avløpstjenesten

2310

Bodø

Årsgebyr for avfallstjenesten

2309

Bodø

Årsgebyr for feiing og tilsyn

350

Bodø

Totalt

7655

Narvik

Årsgebyr for vannforsyning

1980

Narvik

Årsgebyr for avløpstjenesten

2426

Narvik

Årsgebyr for avfallstjenesten

2600

Narvik

Årsgebyr for feiing og tilsyn

515

Narvik

Totalt

7521

Bindal

Årsgebyr for vannforsyning

5275

Bindal

Årsgebyr for avløpstjenesten

2246

Bindal

Årsgebyr for avfallstjenesten

4120

Bindal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

316

Bindal

Totalt

11957

Sømna

Årsgebyr for vannforsyning

3182

Sømna

Årsgebyr for avløpstjenesten

1750

Sømna

Årsgebyr for avfallstjenesten

3211

Sømna

Årsgebyr for feiing og tilsyn

350

Sømna

Totalt

8493

Brønnøy

Årsgebyr for vannforsyning

2405

Brønnøy

Årsgebyr for avløpstjenesten

2788

Brønnøy

Årsgebyr for avfallstjenesten

3251

Brønnøy

Årsgebyr for feiing og tilsyn

360

Brønnøy

Totalt

8804

Vega

Årsgebyr for vannforsyning

2703

Vega

Årsgebyr for avløpstjenesten

4055

Vega

Årsgebyr for avfallstjenesten

3146

Vega

Årsgebyr for feiing og tilsyn

338

Vega

Totalt

10242

Vevelstad

Årsgebyr for vannforsyning

3274

Vevelstad

Årsgebyr for avløpstjenesten

2686

Vevelstad

Årsgebyr for avfallstjenesten

2685

Vevelstad

Årsgebyr for feiing og tilsyn

360

Vevelstad

Totalt

9005

Herøy

Årsgebyr for vannforsyning

..

Herøy

Årsgebyr for avløpstjenesten

..

Herøy

Årsgebyr for avfallstjenesten

..

Herøy

Årsgebyr for feiing og tilsyn

..

Herøy

Totalt

..

Alstahaug

Årsgebyr for vannforsyning

3436

Alstahaug

Årsgebyr for avløpstjenesten

3762

Alstahaug

Årsgebyr for avfallstjenesten

2686

Alstahaug

Årsgebyr for feiing og tilsyn

343

Alstahaug

Totalt

10227

Leirfjord

Årsgebyr for vannforsyning

4564

Leirfjord

Årsgebyr for avløpstjenesten

1701

Leirfjord

Årsgebyr for avfallstjenesten

2409

Leirfjord

Årsgebyr for feiing og tilsyn

325

Leirfjord

Totalt

8999

Vefsn

Årsgebyr for vannforsyning

1520

Vefsn

Årsgebyr for avløpstjenesten

2560

Vefsn

Årsgebyr for avfallstjenesten

3146

Vefsn

Årsgebyr for feiing og tilsyn

516

Vefsn

Totalt

7742

Grane

Årsgebyr for vannforsyning

3920

Grane

Årsgebyr for avløpstjenesten

5177

Grane

Årsgebyr for avfallstjenesten

3147

Grane

Årsgebyr for feiing og tilsyn

504

Grane

Totalt

12748

Hattfjelldal

Årsgebyr for vannforsyning

3210

Hattfjelldal

Årsgebyr for avløpstjenesten

2000

Hattfjelldal

Årsgebyr for avfallstjenesten

3227

Hattfjelldal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

518

Hattfjelldal

Totalt

8955

Dønna

Årsgebyr for vannforsyning

..

Dønna

Årsgebyr for avløpstjenesten

..

Dønna

Årsgebyr for avfallstjenesten

..

Dønna

Årsgebyr for feiing og tilsyn

..

Dønna

Totalt

..

Nesna

Årsgebyr for vannforsyning

4435

Nesna

Årsgebyr for avløpstjenesten

3345

Nesna

Årsgebyr for avfallstjenesten

3939

Nesna

Årsgebyr for feiing og tilsyn

410

Nesna

Totalt

12129

Hemnes

Årsgebyr for vannforsyning

2493

Hemnes

Årsgebyr for avløpstjenesten

3849

Hemnes

Årsgebyr for avfallstjenesten

3151

Hemnes

Årsgebyr for feiing og tilsyn

462

Hemnes

Totalt

9955

Rana

Årsgebyr for vannforsyning

1362

Rana

Årsgebyr for avløpstjenesten

1933

Rana

Årsgebyr for avfallstjenesten

3151

Rana

Årsgebyr for feiing og tilsyn

419

Rana

Totalt

6865

Lurøy

Årsgebyr for vannforsyning

3390

Lurøy

Årsgebyr for avløpstjenesten

1532

Lurøy

Årsgebyr for avfallstjenesten

3151

Lurøy

Årsgebyr for feiing og tilsyn

700

Lurøy

Totalt

8773

Træna

Årsgebyr for vannforsyning

6126

Træna

Årsgebyr for avløpstjenesten

2076

Træna

Årsgebyr for avfallstjenesten

3040

Træna

Årsgebyr for feiing og tilsyn

500

Træna

Totalt

11742

Rødøy

Årsgebyr for vannforsyning

3599

Rødøy

Årsgebyr for avløpstjenesten

2237

Rødøy

Årsgebyr for avfallstjenesten

3151

Rødøy

Årsgebyr for feiing og tilsyn

406

Rødøy

Totalt

9393

Meløy

Årsgebyr for vannforsyning

2127

Meløy

Årsgebyr for avløpstjenesten

2153

Meløy

Årsgebyr for avfallstjenesten

2061

Meløy

Årsgebyr for feiing og tilsyn

408

Meløy

Totalt

6749

Gildeskål

Årsgebyr for vannforsyning

..

Gildeskål

Årsgebyr for avløpstjenesten

..

Gildeskål

Årsgebyr for avfallstjenesten

..

Gildeskål

Årsgebyr for feiing og tilsyn

..

Gildeskål

Totalt

..

Beiarn

Årsgebyr for vannforsyning

2560

Beiarn

Årsgebyr for avløpstjenesten

3025

Beiarn

Årsgebyr for avfallstjenesten

2309

Beiarn

Årsgebyr for feiing og tilsyn

330

Beiarn

Totalt

8224

Saltdal

Årsgebyr for vannforsyning

4821

Saltdal

Årsgebyr for avløpstjenesten

5893

Saltdal

Årsgebyr for avfallstjenesten

2162

Saltdal

Årsgebyr for feiing og tilsyn

390

Saltdal

Totalt

13266

Fauske

Årsgebyr for vannforsyning

2342

Fauske

Årsgebyr for avløpstjenesten

1896

Fauske

Årsgebyr for avfallstjenesten

2045

Fauske

Årsgebyr for feiing og tilsyn

329

Fauske

Totalt

6612

Sørfold

Årsgebyr for vannforsyning

..

Sørfold

Årsgebyr for avløpstjenesten

..

Sørfold

Årsgebyr for avfallstjenesten

..

Sørfold

Årsgebyr for feiing og tilsyn

..

Sørfold

Totalt

..

Steigen

Årsgebyr for vannforsyning

4875

Steigen

Årsgebyr for avløpstjenesten

4875

Steigen

Årsgebyr for avfallstjenesten

2123

Steigen

Årsgebyr for feiing og tilsyn

483

Steigen

Totalt

12356

Hamarøy

Årsgebyr for vannforsyning

..

Hamarøy

Årsgebyr for avløpstjenesten

..

Hamarøy

Årsgebyr for avfallstjenesten

..

Hamarøy

Årsgebyr for feiing og tilsyn

..

Hamarøy

Totalt

..

Divtasvuodna

Årsgebyr for vannforsyning

6200

Divtasvuodna

Årsgebyr for avløpstjenesten

3400

Divtasvuodna

Årsgebyr for avfallstjenesten

3400

Divtasvuodna

Årsgebyr for feiing og tilsyn

630

Divtasvuodna

Totalt

13630

Lødingen

Årsgebyr for vannforsyning

..

Lødingen

Årsgebyr for avløpstjenesten

..

Lødingen

Årsgebyr for avfallstjenesten

..

Lødingen

Årsgebyr for feiing og tilsyn

..

Lødingen

Totalt

..

Tjeldsund

Årsgebyr for vannforsyning

..

Tjeldsund

Årsgebyr for avløpstjenesten

..

Tjeldsund

Årsgebyr for avfallstjenesten

..

Tjeldsund

Årsgebyr for feiing og tilsyn

..

Tjeldsund

Totalt

..

Evenes

Årsgebyr for vannforsyning

..

Evenes

Årsgebyr for avløpstjenesten

..

Evenes

Årsgebyr for avfallstjenesten

..

Evenes

Årsgebyr for feiing og tilsyn

..

Evenes

Totalt

..

Ballangen

Årsgebyr for vannforsyning

4326

Ballangen

Årsgebyr for avløpstjenesten

5522

Ballangen

Årsgebyr for avfallstjenesten

4849

Ballangen

Årsgebyr for feiing og tilsyn

676

Ballangen

Totalt

15373

Røst

Årsgebyr for vannforsyning

7277

Røst

Årsgebyr for avløpstjenesten

2317

Røst

Årsgebyr for avfallstjenesten

3272

Røst

Årsgebyr for feiing og tilsyn

470

Røst

Totalt

13336

Værøy

Årsgebyr for vannforsyning

4681

Værøy

Årsgebyr for avløpstjenesten

2046

Værøy

Årsgebyr for avfallstjenesten

4177

Værøy

Årsgebyr for feiing og tilsyn

858

Værøy

Totalt

11762

Flakstad

Årsgebyr for vannforsyning

8001

Flakstad

Årsgebyr for avløpstjenesten

4734

Flakstad

Årsgebyr for avfallstjenesten

3000

Flakstad

Årsgebyr for feiing og tilsyn

441

Flakstad

Totalt

16176

Vestvågøy

Årsgebyr for vannforsyning

1769

Vestvågøy

Årsgebyr for avløpstjenesten

1492

Vestvågøy

Årsgebyr for avfallstjenesten

2706

Vestvågøy

Årsgebyr for feiing og tilsyn

460

Vestvågøy

Totalt

6427

Vågan

Årsgebyr for vannforsyning

3433

Vågan

Årsgebyr for avløpstjenesten

2280

Vågan

Årsgebyr for avfallstjenesten

3001

Vågan

Årsgebyr for feiing og tilsyn

504

Vågan

Totalt

9218

Hadsel

Årsgebyr for vannforsyning

2231

Hadsel

Årsgebyr for avløpstjenesten

2539

Hadsel

Årsgebyr for avfallstjenesten

3584

Hadsel

Årsgebyr for feiing og tilsyn

313

Hadsel

Totalt

8667

Årsgebyr for vannforsyning

..

Årsgebyr for avløpstjenesten

..

Årsgebyr for avfallstjenesten

..

Årsgebyr for feiing og tilsyn

..

Totalt

..

Øksnes

Årsgebyr for vannforsyning

2299

Øksnes

Årsgebyr for avløpstjenesten

3559

Øksnes

Årsgebyr for avfallstjenesten

3130

Øksnes

Årsgebyr for feiing og tilsyn

657

Øksnes

Totalt

9645

Sortland

Årsgebyr for vannforsyning

2012

Sortland

Årsgebyr for avløpstjenesten

1987

Sortland

Årsgebyr for avfallstjenesten

2618

Sortland

Årsgebyr for feiing og tilsyn

497

Sortland

Totalt

7114

Andøy

Årsgebyr for vannforsyning

..

Andøy

Årsgebyr for avløpstjenesten

..

Andøy

Årsgebyr for avfallstjenesten

..

Andøy

Årsgebyr for feiing og tilsyn

..

Andøy

Totalt

..

Moskenes

Årsgebyr for vannforsyning

3544

Moskenes

Årsgebyr for avløpstjenesten

3567

Moskenes

Årsgebyr for avfallstjenesten

2548

Moskenes

Årsgebyr for feiing og tilsyn

..

Moskenes

Totalt

..

Tromsø

Årsgebyr for vannforsyning

2222

Tromsø

Årsgebyr for avløpstjenesten

2635

Tromsø

Årsgebyr for avfallstjenesten

3805

Tromsø

Årsgebyr for feiing og tilsyn

332

Tromsø

Totalt

8994

Harstad

Årsgebyr for vannforsyning

3710

Harstad

Årsgebyr for avløpstjenesten

3634

Harstad

Årsgebyr for avfallstjenesten

2389

Harstad

Årsgebyr for feiing og tilsyn

432

Harstad

Totalt

10165

Kvæfjord

Årsgebyr for vannforsyning

1585

Kvæfjord

Årsgebyr for avløpstjenesten

1078

Kvæfjord

Årsgebyr for avfallstjenesten

3600

Kvæfjord

Årsgebyr for feiing og tilsyn

540

Kvæfjord

Totalt

6803

Skånland

Årsgebyr for vannforsyning

6027

Skånland

Årsgebyr for avløpstjenesten

2206

Skånland

Årsgebyr for avfallstjenesten

3500

Skånland

Årsgebyr for feiing og tilsyn

0

Skånland

Totalt

11733

Ibestad

Årsgebyr for vannforsyning

2540

Ibestad

Årsgebyr for avløpstjenesten

1814

Ibestad

Årsgebyr for avfallstjenesten

2570

Ibestad

Årsgebyr for feiing og tilsyn

526

Ibestad

Totalt

7450

Gratangen

Årsgebyr for vannforsyning

3901

Gratangen

Årsgebyr for avløpstjenesten

6509

Gratangen

Årsgebyr for avfallstjenesten

3458

Gratangen

Årsgebyr for feiing og tilsyn

545

Gratangen

Totalt

14413

Loabák

Årsgebyr for vannforsyning

3366

Loabák

Årsgebyr for avløpstjenesten

1488

Loabák

Årsgebyr for avfallstjenesten

3040

Loabák

Årsgebyr for feiing og tilsyn

..

Loabák

Totalt

..

Bardu

Årsgebyr for vannforsyning

2615

Bardu

Årsgebyr for avløpstjenesten

1740

Bardu

Årsgebyr for avfallstjenesten

3509

Bardu

Årsgebyr for feiing og tilsyn

1252

Bardu

Totalt

9116

Salangen

Årsgebyr for vannforsyning

4889

Salangen

Årsgebyr for avløpstjenesten

4222

Salangen

Årsgebyr for avfallstjenesten

3600

Salangen

Årsgebyr for feiing og tilsyn

..

Salangen

Totalt

..

Målselv

Årsgebyr for vannforsyning

2986

Målselv

Årsgebyr for avløpstjenesten

3285

Målselv

Årsgebyr for avfallstjenesten

2639

Målselv

Årsgebyr for feiing og tilsyn

229

Målselv

Totalt

9139

Sørreisa

Årsgebyr for vannforsyning

3317

Sørreisa

Årsgebyr for avløpstjenesten

2800

Sørreisa

Årsgebyr for avfallstjenesten

3335

Sørreisa

Årsgebyr for feiing og tilsyn

689

Sørreisa

Totalt

10141

Dyrøy

Årsgebyr for vannforsyning

4919

Dyrøy

Årsgebyr for avløpstjenesten

6934

Dyrøy

Årsgebyr for avfallstjenesten

2825

Dyrøy

Årsgebyr for feiing og tilsyn

0

Dyrøy

Totalt

14678

Tranøy

Årsgebyr for vannforsyning

4420

Tranøy

Årsgebyr for avløpstjenesten

4810

Tranøy

Årsgebyr for avfallstjenesten

3250

Tranøy

Årsgebyr for feiing og tilsyn

475

Tranøy

Totalt

12955

Torsken

Årsgebyr for vannforsyning

4000

Torsken

Årsgebyr for avløpstjenesten

2058

Torsken

Årsgebyr for avfallstjenesten

3619

Torsken

Årsgebyr for feiing og tilsyn

718

Torsken

Totalt

10395

Berg

Årsgebyr for vannforsyning

4889

Berg

Årsgebyr for avløpstjenesten

9845

Berg

Årsgebyr for avfallstjenesten

2885

Berg

Årsgebyr for feiing og tilsyn

..

Berg

Totalt

..

Lenvik

Årsgebyr for vannforsyning

3052

Lenvik

Årsgebyr for avløpstjenesten

2984

Lenvik

Årsgebyr for avfallstjenesten

3127

Lenvik

Årsgebyr for feiing og tilsyn

387

Lenvik

Totalt

9550

Balsfjord

Årsgebyr for vannforsyning

3003

Balsfjord

Årsgebyr for avløpstjenesten

3430

Balsfjord

Årsgebyr for avfallstjenesten

3530

Balsfjord

Årsgebyr for feiing og tilsyn

445

Balsfjord

Totalt

10408

Karlsøy

Årsgebyr for vannforsyning

2145

Karlsøy

Årsgebyr for avløpstjenesten

1390

Karlsøy

Årsgebyr for avfallstjenesten

3805

Karlsøy

Årsgebyr for feiing og tilsyn

332

Karlsøy

Totalt

7672

Lyngen

Årsgebyr for vannforsyning

2630

Lyngen

Årsgebyr for avløpstjenesten

2310

Lyngen

Årsgebyr for avfallstjenesten

3159

Lyngen

Årsgebyr for feiing og tilsyn

..

Lyngen

Totalt

..

Storfjord

Årsgebyr for vannforsyning

6021

Storfjord

Årsgebyr for avløpstjenesten

8652

Storfjord

Årsgebyr for avfallstjenesten

3159

Storfjord

Årsgebyr for feiing og tilsyn

469

Storfjord

Totalt

18301

Gáivuotna

Årsgebyr for vannforsyning

4803

Gáivuotna

Årsgebyr for avløpstjenesten

6116

Gáivuotna

Årsgebyr for avfallstjenesten

3159

Gáivuotna

Årsgebyr for feiing og tilsyn

392

Gáivuotna

Totalt

14470

Skjervøy

Årsgebyr for vannforsyning

1940

Skjervøy

Årsgebyr for avløpstjenesten

3640

Skjervøy

Årsgebyr for avfallstjenesten

3159

Skjervøy

Årsgebyr for feiing og tilsyn

450

Skjervøy

Totalt

9189

Nordreisa

Årsgebyr for vannforsyning

4404

Nordreisa

Årsgebyr for avløpstjenesten

5738

Nordreisa

Årsgebyr for avfallstjenesten

3159

Nordreisa

Årsgebyr for feiing og tilsyn

438

Nordreisa

Totalt

13739

Kvænangen

Årsgebyr for vannforsyning

3871

Kvænangen

Årsgebyr for avløpstjenesten

5715

Kvænangen

Årsgebyr for avfallstjenesten

3159

Kvænangen

Årsgebyr for feiing og tilsyn

404

Kvænangen

Totalt

13149

Vardø

Årsgebyr for vannforsyning

3546

Vardø

Årsgebyr for avløpstjenesten

2154

Vardø

Årsgebyr for avfallstjenesten

2366

Vardø

Årsgebyr for feiing og tilsyn

400

Vardø

Totalt

8466

Vadsø

Årsgebyr for vannforsyning

..

Vadsø

Årsgebyr for avløpstjenesten

..

Vadsø

Årsgebyr for avfallstjenesten

..

Vadsø

Årsgebyr for feiing og tilsyn

..

Vadsø

Totalt

..

Hammerfest

Årsgebyr for vannforsyning

2226

Hammerfest

Årsgebyr for avløpstjenesten

2523

Hammerfest

Årsgebyr for avfallstjenesten

3551

Hammerfest

Årsgebyr for feiing og tilsyn

278

Hammerfest

Totalt

8578

Guovdageaidnu

Årsgebyr for vannforsyning

2884

Guovdageaidnu

Årsgebyr for avløpstjenesten

4190

Guovdageaidnu

Årsgebyr for avfallstjenesten

3870

Guovdageaidnu

Årsgebyr for feiing og tilsyn

0

Guovdageaidnu

Totalt

10944

Alta

Årsgebyr for vannforsyning

2525

Alta

Årsgebyr for avløpstjenesten

3085

Alta

Årsgebyr for avfallstjenesten

3388

Alta

Årsgebyr for feiing og tilsyn

356

Alta

Totalt

9354

Loppa

Årsgebyr for vannforsyning

2924

Loppa

Årsgebyr for avløpstjenesten

2972

Loppa

Årsgebyr for avfallstjenesten

3175

Loppa

Årsgebyr for feiing og tilsyn

552

Loppa

Totalt

9623

Hasvik

Årsgebyr for vannforsyning

2803

Hasvik

Årsgebyr for avløpstjenesten

2314

Hasvik

Årsgebyr for avfallstjenesten

4004

Hasvik

Årsgebyr for feiing og tilsyn

200

Hasvik

Totalt

9321

Kvalsund

Årsgebyr for vannforsyning

1322

Kvalsund

Årsgebyr for avløpstjenesten

1472

Kvalsund

Årsgebyr for avfallstjenesten

3407

Kvalsund

Årsgebyr for feiing og tilsyn

280

Kvalsund

Totalt

6481

Måsøy

Årsgebyr for vannforsyning

4240

Måsøy

Årsgebyr for avløpstjenesten

1803

Måsøy

Årsgebyr for avfallstjenesten

4276

Måsøy

Årsgebyr for feiing og tilsyn

698

Måsøy

Totalt

11017

Nordkapp

Årsgebyr for vannforsyning

2324

Nordkapp

Årsgebyr for avløpstjenesten

2298

Nordkapp

Årsgebyr for avfallstjenesten

4475

Nordkapp

Årsgebyr for feiing og tilsyn

351

Nordkapp

Totalt

9448

Porsanger

Årsgebyr for vannforsyning

3242

Porsanger

Årsgebyr for avløpstjenesten

1762

Porsanger

Årsgebyr for avfallstjenesten

3806

Porsanger

Årsgebyr for feiing og tilsyn

858

Porsanger

Totalt

9668

Kárásjohka

Årsgebyr for vannforsyning

979

Kárásjohka

Årsgebyr for avløpstjenesten

1160

Kárásjohka

Årsgebyr for avfallstjenesten

3278

Kárásjohka

Årsgebyr for feiing og tilsyn

482

Kárásjohka

Totalt

5899

Lebesby

Årsgebyr for vannforsyning

4829

Lebesby

Årsgebyr for avløpstjenesten

2368

Lebesby

Årsgebyr for avfallstjenesten

4770

Lebesby

Årsgebyr for feiing og tilsyn

1224

Lebesby

Totalt

13191

Gamvik

Årsgebyr for vannforsyning

4300

Gamvik

Årsgebyr for avløpstjenesten

4150

Gamvik

Årsgebyr for avfallstjenesten

4500

Gamvik

Årsgebyr for feiing og tilsyn

920

Gamvik

Totalt

13870

Berlevåg

Årsgebyr for vannforsyning

4560

Berlevåg

Årsgebyr for avløpstjenesten

2242

Berlevåg

Årsgebyr for avfallstjenesten

3205

Berlevåg

Årsgebyr for feiing og tilsyn

720

Berlevåg

Totalt

10727

Deatnu

Årsgebyr for vannforsyning

4224

Deatnu

Årsgebyr for avløpstjenesten

6684

Deatnu

Årsgebyr for avfallstjenesten

3243

Deatnu

Årsgebyr for feiing og tilsyn

554

Deatnu

Totalt

14705

Unjárga

Årsgebyr for vannforsyning

6026

Unjárga

Årsgebyr for avløpstjenesten

5306

Unjárga

Årsgebyr for avfallstjenesten

3314

Unjárga

Årsgebyr for feiing og tilsyn

360

Unjárga

Totalt

15006

Båtsfjord

Årsgebyr for vannforsyning

..

Båtsfjord

Årsgebyr for avløpstjenesten

..

Båtsfjord

Årsgebyr for avfallstjenesten

..

Båtsfjord

Årsgebyr for feiing og tilsyn

..

Båtsfjord

Totalt

..

Sør-Varanger

Årsgebyr for vannforsyning

2068

Sør-Varanger

Årsgebyr for avløpstjenesten

2656

Sør-Varanger

Årsgebyr for avfallstjenesten

3222

Sør-Varanger

Årsgebyr for feiing og tilsyn

397

Sør-Varanger

Totalt

8343

Longyearbyen

Årsgebyr for vannforsyning

5803

Longyearbyen

Årsgebyr for avløpstjenesten

3860

Longyearbyen

Årsgebyr for avfallstjenesten

5178

Longyearbyen

Årsgebyr for feiing og tilsyn

0

Longyearbyen

Totalt

14841

Ikke alle kommunene har rapportert tallene sine inn, slik at de er tilgjengelige hos Statistisk sentralbyrå.