Rystet over at finnmarkinger ikke har fått med seg sammenslåingen

Tre måneder etter at Stortinget vedtok å slå sammen Troms og Finnmark vil en nystartet aksjonsgruppe ha omkamp. Aksjonslederen mener mange finnmarkinger egentlig ikke er klar over at fylket er sammenslått med Troms.

Aksjonskomiteen "VI SOM VIL HA FINNMARK SOM EGEN REGION"

Randi Karlstrøm, KrF, Geir Iversen, Senterpartiet, Torill Olsen, journalist og forfatter, og Herman Klemet Kitti Hansen, aktiv i kystaksjonen, står bak protestgruppen mot regionreformen.

Foto: Privat

– Vi aksepterer ikke Stortingets vedtak fordi det er tvang. Alle tre fylkene i Nord-Norge sa nei til å slå sammen Troms og Finnmark, sier Randi Karlstrøm.

Sammen med Geir Iversen, stortingsrepresentant for Senterpartiet, Torill Olsen, journalist og forfatter, og Herman Klemet Kitti Hansen, aktiv i kystaksjonen, har Randi Karlstrøm dannet aksjonen «Vi som vil ha Finnmark som egen region».

– Har gått altfor fort

Karlstrøm, medlem i KrF, sier aksjonen er basert på sentrumspartiene, og partiene som er imot å slå Finnmark og Troms sammen med tvang.

Den tidligere stortingsrepresentanten mener det er et lederansvar å si fra at folk i Finnmark ikke er blitt lyttet til i denne reformen.

– Min opplevelse er at folk flest er rystet når dem får vite at Troms og Finnmark er slått sammen. Når skjedde det, spør mange seg. Denne reformen har gått altfor fort, mener Karlstrøm.

På Facebook har aksjonsgruppa lagt ut et opprop der samtlige finnmarksordførere, minus en, har skrevet under.

Troms og Finnmark

Svein Iversen, leder i Finnmark KrF, har tro på at en nytt storting kan komme med justeringer på vedtatt regiongrenser.

Ikke vært tydelig nok om regionreformen

I valgkampen lovte Arbeiderpartiet og Senterpartiet at de ville reversere hele regionreformen dersom de fikk regjeringsmakt.

Ragnhild Vassvik

Ragnhild Vassvik sier hun har ventet på en aksjonsgruppe mot regionreformen.

Foto: Máret Eli Buljo / NRK

Fylkesordfører og arbeiderpartipolitiker Ragnhild Vassvik er glad for engasjementet fra aksjonsgruppa. Samtidig tar hun selvkritikk fordi hun mener budskapet deres om regionreformen ikke nådde ut.

– Det er mulig at vi ikke har klart å være tydelig nok om konsekvensene av regionreformen. Saken er også den at vi vet svært lite om reformen, sier Vassvik.

Aina Borch, arbeiderpartiordfører i Porsanger, er en av dem som har skrevet under oppropet mot regionreformen. Hun er ikke enig i kritikken fra høyrepolitiker Frank Bakke-Jensen om at det er for seint å snu regionreformen nå.

Aina Borch

Aina Borch mener en reversering er mulig med et nytt storting på plass i høst.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Vi er ikke for seint ute. Vi har fått en ny sammensetning av Stortinget. Regjeringen var raske med å gjøre vedtaket om sammenslåing av fylker og kommuner i landet, før folk fikk sagt sitt under valget.

– Ikke urealistisk med justeringer av grenser

Randi Karlstrøm sier et flertall av fylkets stortingspolitikere vil jobbe for å prøve å reversere regionreformen. Samtidig jobber aksjonen med å få med seg KrF på laget.

Leder i Finnmark KrF, Svein Iversen, sier han vil vente på ekspertutvalget som skal foreslå hvilke oppgaver de nye regionene skal ha. Han tror sentrale KrF-politikere også vil vente på det arbeidet. Likevel har han tro på at Stortinget kan komme med justeringer på vedtatt regiongrenser.

– Noen av de vedtatte regionene kan virke kunstig stor i størrelse som Finnmark/Troms, og den såkalte Viken-regionen med Østfold, Akershus og Buskerud. Her er det ikke urealistisk at det kan bli justeringer, sier leder i Finnmark KrF, sier Svein Iversen.