Russland advarer mot ulovlige grensepasseringer

– Har tiltro til russiske grensevakt, sier politimester i Norge.

Grensestolpe i Pasvikelva

En norsk grensepåle langs Pasvikelva, og representantene for norsk-russisk grensekommisjon ombord i ribben Varg.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Det er det nye nettstedet The Independent Barents Observer som melder at det har vært 29 forsøk på å komme seg ulovlig over piggtrådgjerder mot Norge og Finland fra Murmansk og Karelen.

Advarselen kom samtidig som russiske myndigheter advarte mot økt terrorfare.

Langs grensa til Norge strekker det seg et 196 kilometer langt piggtrådgjerde, som også fortsetter ned i Finland.

Ellen Katrine Hætta

Politimester i Øst-Finnmark politidistrikt, Ellen Katrine Hætta, har full tiltro til russiske grensevakter.

Foto: FOTO: Nils Henrik Måsø / NRK

Ingen ulovlig passeringer

FSB skal også ha advart om at et nok kommer til å bli flere slike forsøk.

Øst-Finnmark politidistrikt er de som har ansvaret for Storskog grensestasjon. De har ikke opplevd at personer forsøker å krysse grensa ulovlig. Hverken fra norsk eller russisk side.

– Så vidt vi kjenner til så har vi ikke hatt noen ulovlige grensekryssinger i år, sier politimester i Øst-Finnmark politidistrikt, Ellen Katrine Hætta.

nordområdene

De ulovlige passeringene har skjedd langs grensa mellom Norge og Russland og Finland og Russland.

Foto: Google earth

– Godt forhold

Hun sier de har et godt forhold med FSB grensevakt på russisk side, og at de jevnlig rapporterer hendelser til dem.

– At det periodevis er personer som prøver på dette er ikke uvanlig. Disse tallene kan ha en sammenheng med flyktningstrømmen, men jeg har ikke foran meg om dette har økt eller ikke i det siste, sier Hætta.

Politimesteren sier at hun har full tiltro til at russerne klarer å vokte grensen sin nå som det kommer et ekstra trykk fra flyktninger og migranter.

– Ja, det har jeg. De er veldig kompetente som grensevakter, og det er ingenting som tyder på at det kommer folk over grensa andre steder enn på Storskog, sier hun.