Russisk spion på møter med norske myndigheter

Det russiske sikkerhetspolitiet FSB har hatt en mann i russiske delegasjoner på møter med norske nasjonale og regionale myndigheter i en årrekke.

FSB sitt hovedkvarter i Murmansk

HOVEDKVARTER FSB: En rekke personer i Utenriksdepartementet og Finnmark fylkeskommune mener FSB i Murmansk har vært godt orientert om innholdet i møter om grensesamarbeid.

Foto: Bård Wormdal

NRK får bekreftet fra kilder med tilknytning til Utenriksdepartementet og Finnmark fylkeskommune at norske myndigheter lenge har hatt kjennskap til russerens oppgave for russisk etterretning, FSB.

FSB-mannen har vært en del av den russiske delegasjonen ved en rekke møter og konferanser i Barents- og næringslivssamarbeid mellom Norge og Russland, blant annet Kirkeneskonferansen.

Kirkeneskonferansen

Politiets sikkerhetstjeneste, PST, mener russiske etterretningsoffiserer også i år bruker konferanser om nordområdepolitikk som Kirkeneskonferansen for å etablere kontakter.

Foto: Stian Strøm / NRK

På møte med Støre

Han deltok også i tosidige møter mellom Norge og Russland med Jonas Gahr Støre som norsk utenriksminister. FSB-mannen er fortsatt sentral i norsk-russisk samarbeid.

En rekke personer, som har hatt lederstillinger i Finnmark fylkeskommune, sier «det har vært en kjent sak» at den aktuelle personen i offisielle delegasjoner fra Nordvest-Russland har hatt en oppgave for det russiske sikkerhetspolitiet, i tillegg til rollen for å utvikle samarbeid over grensen.

Finnmark fylkeskommune har derfor ønsket at representanter fra enten Utenriksepartementet eller det norske generalkonsulatet i Murmansk skulle være tilstede på slike møter, får NRK opplyst fra informert hold.

Finnmark fylkeskommune samarbeider med Murmansk og Arkhangelsk fylke om blant annet om næringslivsutvikling, samferdsel, opplæring, kultur og idrett.

Finnmark fylkeskommune i Vadsø

I Finnmark fylkeskommune har en rekke personer kjent til det russiske delegasjonsmedlemmets dobbeltrolle.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

Finnmark fylkeskommune har møter med PST

Fylkesrådmann i Finnmark, Øystein Ruud, sier han ikke har hatt kjennskap til russerens tilknytning til FSB, men opplyser at Finnmark nå har innledet et samarbeid med Politiets sikkerhetstjeneste, PST.

– Ledergruppa har hatt et nyttig møte med PST, og møtevirksomheten med PST skal fortsette, sier Ruud.

– Vi har gått praktisk til verks, og sett på beskyttelse av våre interne dokumenter knyttet opp mot trådløse tilkoblinger, og også bruk av mobil. Jeg vet at i alle fall én av våre ansatte nå bruker andre SIM-kort ved besøk i Russland.

Øystein Ruud

Fylkesrådmann i Finnmark fylkeskommune Øystein Ruud sier at han ikke har hatt kjennskap til den aktuelle personens tilknytning til FSB.

Foto: Bjarne Riesto / Finnmark fylkeskommune

Seniorrådgiver i PST, Annett Aamodt, vil ikke kommentere den konkrete saken, men bekrefter at etterretningsvirksomheten mot Norge er stor.

– PST ser en vedvarende høy etterretningsaktivitet mot Norge, blant annet fra russiske etterretningstjenester, sier hun.

– Fremmede etterretningstjenesters bruk av menneskelige kilder, kartlegging av virksomheter og kritisk infrastruktur, samt bruk av nettverksoperasjoner er en sentral del av dette.

Mener konferanser om nordområdepolitikk er utsatt

Aamodt henviser ellers til til PSTs trusselvurdering for 2018 og spesielt til formuleringen om at PSTs «etterretningsoffiserer særlig benytter åpne seminarer og konferanser innen temaer som sikkerhetspolitikk, nordområdepolitikk, teknologi og innovasjon, som arenaer for å etablere kontakter. Vi forventer at disse arenaene vil være aktuelle også i 2018».

Utenriksdepartementet vil ikke kommentere saken. Kommunikasjonsjef Frode Overland Andersen skriver i en e-post at spørsmål må stilles til PST fordi «det er de som har ansvaret for andre lands etterretning mot Norge».

Presseattaché ved Russlands ambassade i Norge, Olga Kiriak, synes det er vanskelig å kommentere saken ut fra de foreliggende opplysningene. Hun skriver likevel i en e-post at det kan være naturlig at russiske grensemyndigheter, som er en del av FSB, deltar i russiske delegasjoner.

«Dersom det dreier seg om sikkerhetsspørsmål, migrasjon eller grense, er det naturlig at representanter for spesialtjenester, [...] inkluderes i [en] delegasjon», skriver Kiriak.