NRK Meny
Normal

Risikerer ekstraregning på over 100 millioner kroner

Et politisk krav om pensjon for ti år siden, kan koste Finnmark fylkeskommune over 100 millioner kroner. Da de forsøkte å kvitte seg med forpliktelsen, gikk motparten til sak.

Hammerfest

Hurtigbåten M/S Hornøy på vei inn mot Hammerfest. Selskapet som i dag heter Boreal Sjø AS gikk til sak mot Finnmark fylkeskommune, med et krav om at de skulle betale pensjonsforpliktelsene til sjåfører på vann og land.

Foto: Allan Klo

– Min klient er veldig fornøyd med dommen, sier advokat Anne Marie Due.

Hun representerer det private ruteselskapet Boreal Sjø AS som gikk til sak mot Finnmark fylkeskommune, i en kamp om hvem som har ansvaret for de ansattes pensjonsrettigheter.

En prislapp som kan ende opp på over 100 millioner kroner.

Saken er komplisert og strekker seg tilbake til da Finnmark fylkeskommune kvittet seg med sitt aksjeeide ruteselskap i 2003. Private eiere – som i dag heter Boreal Sjø AS – tok over. Selv om de fleste private ruteselskap opererer med innskuddspensjon, ville politiske krefter i fylkeskommunen for over ti år siden at de ansatte skulle ha en mer lukrativ offentlig ytelsesbasert pensjonsordning. Derfor dekket de merkostnadene i flere avtaler mellom partene.

I 2015 ble rutetilbudet satt ut på anbud og driftsavtalen mellom de to selskapene opphørte den siste dagen av året. I det nye anbudet stilte ikke fylkeskommunen lenger krav om ytelsesbasert pensjonsordning, og Boreal Sjø AS gikk derfor over til innskuddspensjon. Men siden den ytelsesbasert pensjonsordningen var offentlig, har de ansatte fortsatt rett på store summer av penger.

Her starter konflikten: Hvem skal betale dette til de ansatte? Hovedspørsmålet er om fylkeskommunen – ut ifra tidligere driftsavtaler – er forpliktet til å dekke disse ekstra pensjonskostnadene etter 31. desember 2015

Øst-Finnmark tingrett sa nei. Hålogaland lagmannsrett sa ja.

Ukjent totalsum

Fylkeskommunen er derfor dømt til å betale både påløpte og fremtidige pensjonsforpliktelser knyttet til rettighetene de ansatte har. Dette skal ikke skje i én sum, men så lenge de ansatte lever.

Advokat Anne Marie Due.

Anne Marie Due er advokat for Boreal Sjø AS og er svært fornøyd med dommen.

Foto: NRK

Allerede er det påløpt cirka 14 millioner kroner i pensjonskostnader, ifølge advokat Anne Marie Due.

Hvor mye det til slutt blir er umulig å si. Levetid på de ansatte og rentenivå er faktorer som spiller inn. Tidligere anslag har foreslått over 100 millioner kroner. Det kan bli mer. Det kan bli mindre.

For Boreal er dommen en lettelse. De mener ekstrakostnadene utelukkende skyldes fylkeskommunens ønsker om ytelsesbasert pensjon.

– Det var viktig for Boreal å bli stilt likt med andre tilbydere i nye anbudskonkurranser, der andre ikke har disse ekstrakostnadene, sier Anne Marie Due.

Dramatisk for fylket

Per Bjørn Holm-Varsi

Samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi i Finnmark fylkeskommune. Fylkeskommunene har tidligere gjort et grovt anslag på at dette vil koste dem 35 millioner kroner. - Men det kan bli mye høyere, sier Holm-Varsi.

Foto: Kai-Erik Bull / NRK

Samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi i fylkeskommunen er overrasket over dommen.

– Vi har akkurat fått dommen. Nå finleser vi den, så skal vi gjøre de nødvendige vurderingene av innholdet. Det er fylkesutvalget som vi ta beslutningen om vi skal anke eller ikke, sier Varsi.

Finnmark fylkeskommune er også pålagt å betale over tre millioner kroner i saksomkostninger.

Dommen er ennå ikke rettskraftig i påvente av en eventuell anke.