Rift om regionreformen

Troms og Finnmark fylkeskommuner er uenige om det meste i forbindelse med regionreformen. Finnmark fylkesting mener de to sammenslåtte fylkene skal hete Finnmark og at hovedsetet for administrasjonen skal være i Vadsø. – Det skal det slettes ikke, sier flertallet av fylkespolitikerne i Troms. De har vedtatt at hovedstaden i den nye regionen skal være Tromsø.