Retten om utspekulert overgriper: Savner sidestykke i norsk strafferett

Et tidligere samboerpar er dømt til fengsel i henholdsvis sju og tre år for gjentatte grove voldtekter av et fire år gammelt barn. Mannen har drevet kynisk planlegging og manipulering på en måte som er uten sidestykke i norsk strafferett, ifølge dommen.

Torstein Hevnskjel og Vidar Zahl Arntzen

Statsadvokat Torstein Hevnskjel (t.v.) har ført saken for påtalemyndigheten. Her med den tiltalte mannens forsvarer Vidar Zahl Arntzen.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Straffen er i tråd med aktors påstand da saken gikk for Øst-Finnmark tingrett.

Den tiltalte mannen har fått diagnosen pedofil. Han gjorde det klart i retten at det var han som tok initiativet til overgrep, og han mente ekssamboeren ikke burde straffes.

Da straffen på sju års fengsel kom i dag, anket han likevel på stedet. Han mener straffen er for høy, og han benekter fortsatt at han har begått mer enn ett grovt overgrep mot barnet.

Retten er ikke i tvil om at det har skjedd flere voldtekter. En video som ble funnet på mannens maskin, viser at barnet er forberedt på det som kommer.

– Fornærmede virker tilvent og påfallende lite overrasket eller brydd over det som skjer, skriver retten om videoen.

– Kynisk og utspekulert

Retten slår fast at mannen på en særdels kynisk og utspekulert måte manøvrerte seg i posisjon til å begå overgrepene.

I retten kom det fram at han skremte sin samboer og sa at en pedofili-mafia krevde bilder og video av overgrepene de begikk.

Trusselen lå i at mafiaen kunne gi politiet bevis for overgrep mannen hadde begått, og de kunne koble inn barnevernet, slik at de mistet barna.

Han fabrikkerte brev og meldinger fra den angivelige mafiaen for å lure kvinnen over lang tid.

Plottet rundt mafiaen var godt planlagt og kløktig iscenesatt, heter det i dommen:

«Tiltalte har nedlagt en betydelig energi over tid for å kunne begå overgrepene, og hans utspekulerte fantasi og list overfor samboeren for å komme i posisjon til overgrep savner, så langt retten kan se, sidestykke i norsk strafferett.»

Retten legger også vekt på at han grovt har brutt tilliten til sin beste venn, som var far til offeret, og løyet om hva som skjedde da barnet var på overnattingsbesøk.

Lurte samboeren

Kvinnen er dømt for medvirkning til grov voldtekt. Hun har blant annet filmet overgrep, og hun brukte leker og godteri for å ufarliggjøre hele overgrepssituasjonen, ifølge dommen.

Men manipuleringen fra samboeren, sammen med at kvinnen er lettere psykisk utviklingshemmet, gjorde at hennes forsvarer krevde full frifinnelse.

Retten mener derimot at kvinnen fullt ut forsto at det dreide seg om alvorlige og skadelige overgrep. Truslene fra den oppdiktede mafiaen var ikke så alvorlige at hun kan vise til nødrettsbestemmelsen, heter det.

Av straffen på tre års fengsel ble ett år gjort betinget.

De to ble også dømt til å betale 300.000 kroner i erstatning til overgrepsofferet.

Øst-Finnmark tingrett

Rettssaken mot det tidligere samboerparet har foregått i Øst-Finnmark tingrett

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Det er ikke noe som tyder på at parets egne barn er utsatt for overgrep. Barnevernet overtok omsorgen for dem da saken ble avslørt.

Kvinnen har i ettertid anmeldt sin samboer for å misbruke tillitsforholdet til å skaffe seg sex med henne.