NRK Meny

Restriksjoner for fiskere

FeFo innfører restriksjoner for tilreisende fiskere. Med hensyn til ressurs og lokalbefolkningens fiske, åpnes det for særskilte reguleringer i enkelte områder, skriver de i pressemeldingen. Tilreisende fiskere vil fremdeles ha god adgang til å fiske innlandsfisk i Finnmark, med begrensninger i enkelte områder. For finnmarkinger innføres det ingen endringer, bortsett fra en frivillig ordning for å registrere fangst.