Rektor regnes som uegnet til å undervise barn

Fylkesmannen regner rektor ved en finnmarksskole som uegnet for å undervise barn.
– Uforståelig vedtak, sier kommuneadvokat.

Tomt klasserom på Hallermoen skole

Det er ved en av skolene i Finnmark at en rektor blir regnet som uegnet til å undervise en av elevene. Bildet er tatt ved en annen anledning og en annen skole i landet.

Foto: Caroline Enge / NRK

En rektor ved en skole i Finnmark får av fylkesmannen ikke lov til å undervise et av barna ved skolen han styrer.

Bakgrunnen skal være en hendelse hvor en elev har følt seg krenket i skoletida.

Kommunens advokat mener derimot grunnlaget er for tynt.

– Foresatte og kontaktpersoner rundt en elev har ønsket at rektor ikke skal ha en funksjon i forhold til denne eleven. Hva som er grunnlaget for det vedtaket fylkesmannen har satt, er uklart etter vår oppfatning, sier advokat Øyvind Renslo.

– Et ugyldig vedtak

Advokaten sier kommunen og rektoren ikke skjønner bakgrunnen for fylkesmannens vedtak, og mener det bærer preg av vilkårlighet.

– Vi vurderer dette som et ugyldig vedtak, det bærer preg av vilkårlighet, det er vanskelig å se hvilket faktum fylkesmannen bygger dette på, hvilken rettsforståelse som er lagt til grunn, og hvilke hensiktsmessige vurderinger som er gjort, sier Renslo.

Han og kommunen mener fylkesmannen har gjort et vedtak som ikke er til barnets beste, slik det står i loven.

– Vi deler heller ikke meningen om at dette vedtaket er til barnets beste, snarere tvert imot, så vår vurdering er at vedtaket er ugyldig.

Elev har rett til hjelp

Fungerende utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Finnmark bekrefter at denne saken dreier seg om en elev som føler seg krenket i skoletida.

– Og i det øyeblikket en elev føler seg krenket på noe vis av medelever eller voksne som jobber i skolen, så har eleven rett til å få et vedtak der skolen skal sette inn tiltak som gjør skoledagen mye bedre for eleven, sier Katharine Jakola.

– Vi har fulgt barnekonvensjonen i denne saken og gjort vedtaket til barnets beste.

At kommuneadvokaten ikke er enig er helt greit synes hun.

– Vi vurderer ut ifra barnets beste og det som ligger i barnekonvensjonen. Vi bruker opplæringsloven i de vurderingene vi gjør. Det er alltid noen parter som kanskje ikke er enige i de vedtakene fylkesmannen fatter, det vet vi, men de har en klagerett på vedtaket, sier Jakola.

Opprinnelig var det tre saker som ble brakt frem for fylkesmannen, men fylkesmannen skal ha trukket to av disse sakene.

Denne siste saken blir nå lagt på bordet til utdanningsdirektoratet.