Rekordopptak til lærerutdanningene ved UiT

UiT Norges arktiske universitet har aldri hatt så mange kvalifiserte søkere til lærerutdanningene som i år.

UiT campus Alta

Det er størst økning i antall søkere på bacehlorstudiet i Arktisk friluftsliv i Alta.

Foto: Krister Mikkelsen / NRK

Samordna opptak har sendt ut 94.101 tilbud om studieplass i årets hovedopptak til høyere utdanning. Det betyr at 80 prosent av de kvalifiserte søkerne har fått tilbud om studieplass.

– Jeg er glad for at så mange er kvalifisert til en studieplass og får oppfylt studieønskene sine. Kunnskap gir fremtidsmuligheter for den enkelte, uansett bakgrunn, og er avgjørende for å bygge landet og for å klare omstillingen vi står midt oppe i, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Flest søker lærerutdanning

Totalt har 628 fått tilbud ved en av UiTs lærerutdanninger. Dette er en økning på 34,4 prosent fra 2016, og gjelder både lektorutdanningene, grunnskole- og barnehagelærerutdanningene.

Anne Husebekk

– Vi har generelt veldig gode opptakstall ved UiT. Vi er veldig glade for at mange studenter finner UiT attraktivt, sier rektor Anne Husebekk.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Dette er helt fantastisk. Lærermangelen i Norge er stor og vi trenger mange nye lærere for å dekke behovet for kvalifiserte lærere i fremtiden, sier rektor Anne Husebekk i en pressemelding.

Hun håper alle som får tilbud om studieplass på lærerutdanningene takker ja.

– Dersom disse studentene fullfører det fem-årige løpet og tar jobb i Nord-Norge, vil de også få ettergitt store deler av studielånet sitt, sier Husebekk.

Stor økning i Arktisk friluftsliv

I pressemeldingen fra UiT står det at det studiet som har størst økning i søkertall sammenliknet med 2016, er bacehlorstudiet i Arktisk friluftsliv i Alta. 57 personer har fått tilbud, som utgjør en økning på 128 prosent.

Ellers viser tallene fra Samordna opptak at det er lange ventelister på studiene medisin, sykepleier, odontologi, psykologi, rettsvitenskap, fiskeri- og havbruksvitenskap

Også økonomistudiene ved UiT er populære og noen av studiene har ventelister.