NRK Meny
Normal

Slik ble nordlyset fanget på 1800-tallet

Forskere fra Frankrike og Sverige reiste til Alta for å observere nordlyset, men det var før fotoapparatets tid. Det resulterte i en rekke unike tegninger.

Nordlys over Bossekop i Alta tegnet av forskere

Tegning av nordlys over himmelen i Bossekop i Alta som er tegnet av den franske forskeren Louis Bevalet på 1800-tallet.

Foto: Alta museum

– De var litt tidlig ute med hensyn til fotoapparatet og av den grunn måtte de sitte ute og fryse når de skulle tegne nordlyset, for det kunne ta sin tid, forteller Hans Christian Søborg som er fagansvarlig for utstillingen av de snart 200 år gamle tegningene.

Seriebilder av nordlys på 1800-tallet

Forskeren Louis Bevalet tegnet fem forskjellige bilder av nordlyset i et tidsrom på to timer som ble til denne bildeserien.

Foto: Alta museum

Utstillingen viser bilder fra blant annet den fransk-svenske Recherche-ekspedisjonen til Alta mellom 1838 og 1840.

Selv uten fotoapparatet fikk de fantastiske resultater av å tegne nordlyset som de så på himmelen. Noe av det mest interessante som stilles ut er en bildeserie av hvordan nordlyset beveget seg, forteller Søborg.

– Det er fem ulike tegninger mellom halv seks og 19:20 som viser hvordan nordlyset varierte på himmelen, sier Søborg.

De første nordlysturistene

Det var ikke bare forskere som reiste til Finnmark for å oppleve nordlyset på 1800-tallet.

Allerede den gang kunne se konturene av et tidlig reiseliv, forteller Søborg.

– Det var faktisk folk som var på en slags turistreiser. Det var selvsagt noen forskjeller fra nordlysturisme i dag. Det var de velholdne, særlig engelskmenn, men også andre nasjoner som reisre, sier han.

Selv om det var andre typer mennesker som reiste til Finnmark som turister den gang, var det de samme attrasjonene som nå som lokket de nordover.

– De var opptatt av av det samme som i dag med nordlyset, samisk kultur og midnattssola, forteller Søborg.

Litografi basert på tegning av nordlysforsker A. Mayer

Litografi basert på tegning av A. Mayer som var en av forskerne i Recherche-eksedisjonen viser Kåfjord og Kåfjord kirke i bakgrunnen.

Foto: Alta museum

– Forskerne var pinoerer

Nils Magne Knutsen

Professor og forfatter Nils Magne Knutsen synes det er hyggelig at Alta museum stiller ut bilder og tegninger fra ekspedisjonen.

Foto: Bø kommune

Professor og forfatter Nils Magne Knutsen utgav i 2002 en bok om Recherche-eksedisjonen sammen med forsker Per Posti. I følge Knutsen hadde ekspedisjonens forskning i Alta stor betydning.

– Man kan godt si at den grunnla skandinavisk og særlig norsk nordlysforskning, sier Knutsen.

Han forteller at forskerne under ekspedisjonen ikke var etablerte professorer, men unge og begavede fysikere og matematikere.

– De måtte bygge en del av sine instrumenter selv. Nordlysforskning var nytt på denne tiden, og på denne måten var disse pionerer som virkelig drev med nybrottsforskning forskning i Alta, forteller Knutsen.