Reineiner nekter å vike for Statnett: – Da får de jage oss bort

Reinbeitedistrikt 36, Lákkonjárga, nekter å gi Statnett velsignelse til å arbeide med den nye strømforskyningskabelen i deres kalvingsområde. Statnett på sin side har bedt Namsmannen ordne opp.

Hans Ole Eira leder i Láhkonjárga reinbeitedistrikt

Hans Ole Eira nekter å gi Statnett velsignelse til å starte arbeid i deres kalvingsområde.

Foto: Liv Inger Somby

Hans Ole Eira, som er leder for distriktet, nekter å underskrive dokumentet som gir Statnett velsignelsen til å starte arbeidet med den nye 420 kV linja fra Balsfjord til Skaidi. Eira mener arbeidet, som Statnett vil begynne på neste år, er midt under kalvingen.

– De har fått tillatelse til å begynne å rote inne i simleflokken vår under kalvingen. Det synes vi er helt bak mål. Det skaper store problemer for oss.

Har alle tillatelsene i orden

Statnett har fått tillatelse fra departementet til å starte arbeidet med den nye kraftlinja. Likevel har de sendt ut dokumenter til alle berørte reinbeitedistrikt langs hele traseen, for å få reineierens velsignelse. 20. juni neste år vil selskapet starte arbeid i Gampvannslia i Alta kommune, men Lákkonjárga sier nei.

– Vi har hensyntatt reinbeitedistriktet ved å stoppe vårt arbeid i tre måneder per år i hele anleggsperioden. Første anleggsstans er fra 1. mai til 20. juni. Da skal reinflokken være flyttet videre, sier kommunikasjonssjef i Statnett, Berit Erdal.

Kommunikasjonssjef i Statnett, Berit Erdal

Kommunikasjonssjef, Berit Erdal, sier Statnett ikke kan stoppe mer av byggingen.

Totalt er over tretti reinbeitedistrikt berørt fra Balsfjord til Skaidi. Syv av disse har ikke signert dokumentene som Statnett har sendt ut. I tidligere tilfeller har selskapet sendt saken videre til Namsmannen, som har innhentet de nødvendige underskriftene.

– Denne saken er også sendt til Namsmannen. Vi håper de vil få på plass tillatelsene vi behøver. Hvis saken ikke løses her så får vi se om vi må gå videre, forteller kommunikasjonssjefen.

Kan ikke tilrettelegge mer

Hans Ole Eira sier de har bedt om mer tilrettelegging. Deres ønske er at byggingen blir utsatt til 10. juli. Dette ønsket har de ikke fått innvilget.

– Noen av kalvene er nyfødt akkurat når de starter opp. Jeg kan ikke skjønne hvorfor de ikke kan vente noen uker til.

Erdal forklarer at Statnett har kommet Lákkonjárga i møte ved å opprettholde anleggsstans for deler av strekningen fram til 10. juli. Tilsvarende restriksjoner er også gjort overfor de andre distriktene.

– Hvis vi i det hele tatt skal holde framdrift i byggingen så kan vi ikke ha ytterligere stans. Å ha tilgang til anleggsvirksomhet i deler av barmarkssesongen er viktig, både for oss og entreprenørene. Vi må ha en viss framdrift om vi skal bli ferdig innen våren 2020 med dette prosjektet.

Tar gjerne saken til retten

Eira forklarer at dokumentet han er bedt om å underskrive vil gi bort rettighetene deres til Statnett.

Velsignelsen Statnett ber om vil ikke Eira gi, uansett hva som måtte skje.

– Da får de heller frarøve oss området og jage oss bort.