Reindrifta utfordring for jernbane

Reindrifta vil bli en utfordring for en eventuell jernbane mellom Kolari i Finland og Alta. Det tror arbeiderpartiets Steinar Karlstrøm. Jernbane mellom Finland og Finnmark er en av satsingssakene til Finnmark arbeiderparti.