Reindrifta om jerveavliving: – Må styre unna følelsene

Norske Reindriftssamers Landsforbund mener jerven er et problem for reindrifta, og mener det blandes for mye følelser inn i debatten når det diskuteres uttak av jervehi.

jerv
Foto: Jørn Nordli / NRK

– Jerven og andre rovdyr er en stor utfordring og et problem for den samiske reindrifta, men det varierer fra område til område hvor stort problemet er, sier styremedlem Inge Even Danielsen i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL).

Reaksjonene har vært sterke etter at NRK-serien «Villmarkas voktere» denne uka viste hvordan Statens naturoppsyn (SNO) oppsøker et jervehi og avliver både jervetispa og hennes valper.

SNO benytter seg av den kontroversielle metoden for å nå Stortingets rovviltforlik fra 2004, der målet er satt til kun 39 ynglinger i året.

Organisasjoner som WWF Norge, Naturvernforbundet og NOAH mener norske myndigheter må slutte med denne type jakt.

Miljøpartiet De Grønne, MDG, i Finnmark mener at det har vært nødvendig å avlive jervevalper i fylket, gjennom såkalte hi-uttak. Dermed er de langt mildere i tonen en MDG sentralt. MDG i Finnmark understreker likevel at de mener hiuttak strider mot normale jaktprinsipper.

– Jeg tror alle som driver med jakt, og det gjør veldig mange i Finnmark, synes det her er en ganske bestialsk måte å gjøre det på. Men i de tilfellene hvor det har vært gjort i Finnmark, så har det vært nødvendig å gjøre det, sier Arne Liaklev i MDG i Finnmark.

Vil heller ha skuddpremie

Inge Even Danielsen fra reindrifta mener det blandes for mange følelser inn i debatten.

– Man må huske på at de verktøtyene man har for å komme ned på bestandsmålene er begrenset. Dermed er hiuttak det mest effektive. Inntil man får noen nye verktøy, må man gjøre det på denne måten, sier han.

– Men det skal skje på en god måte, i forhold til dyreetikk og dyrevelferd, legger han til.

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk mener det finnes en alternativ metode til hiuutak. De foreslår et fellingsvederlag på 50.000 kroner for hver felte jerv i vanlig lisensjakt. Dette for å øke interessen blant jegere.

Størst tap i Vest-Finnmark

Ifølge ressursregnskapet for reindriftsnæringen er det store tap av reinsdyr. I den nyeste rapporten, for reindriftsåret fra 1. april 2013 til 31. mars 2014, er det Vest-Finnmark som har de største tapene til fredet rovvilt.

Fredet rovvilt er bjørn, gaupe, jerv, ulv og kongeørn.

I Vest-Finnmark var det registrert 95.800 reinsdyr i reindriftsåret 2013–2014. Næringen selv rapporterer at rovdyra tok omkring 30.500 kalver og 9.100 voksne dyr – til sammen 39.600 reinsdyr.

Det er imidlertid vanskelig å dokumentere tapene, fordi kadavre ofte blir fullstendig spist opp eller i alle fall gjemt vekk. Samtidig vil reintall og beiteforhold påvirke hvor mange dyr som går tapt. Tallene for rovdyrtap er derfor svært omstridt.