Reindrifta lover kamp mot ny kraftlinje

Reindrifta varsler at de vil fortsette sin kamp mot en ny kraftlinje til Finnmark. Torsdag sa regjeringa ja til bygging av en kraftlinje som skal gå fra Balsfjord i Troms til Skaidi i Vest-Finnmark.

420kV kraftlinjer

420kv kraftlinjer kan bygges etter at regjeringa i dag har sagt ja.

Foto: Statnett

– Jeg har i mange år slåss imot at det skal bygges en slik kraftlinje. Det sier seg vel selv at vi er veldig skuffet over at man nå beslutter at denne linjen skal bygges, sier reindriftsadvokat Geir Haugen.

Advokat Geir Haugen

Advokat Geir Haugen lover fortsatt kamp mot kraftlinje til Finnmark.

Foto: NRK/Brennpunkt

Bygginga av en ny 420 kilovolts kraftlinje til Finnmark kan starte etter at regjeringa torsdag sa ja.

Selv om linja vil sikre at Finnmark opplever færre mørklegginger som i vinter, vil reindrifta fortsette kampen mot utbygginga, lover Haugen.

Brudd på folkerettens urfolksvern

Den 300 kilometer lange linja fra Balsfjord i Troms til Skaidi i Vest-Finnmark, vil berøre svært mange reinbeitedistrikt.

Reindriftsadvokat Geir Haugen hevder at dagens regjeringsvedtak strider mot folkerettens urfolksvern.

– Det er klart at vi kommer til å fortsette og sloss mot at denne linjen skal bygges. Vi vil nedlegge påstand om at linjen er i strid med folkerettens urfolksvern, slik at dette konsesjonsvedtaket er ugyldig.

Vedtaket må stanses

Statnetts konsesjonssøknad ble sendt allerede i 2009, men Geir Haugen mener de seks årene som har gått er brukt dårlig. Han mener dagens vedtak må stanses på grunn av saksbehandlingsfeil.

– Det har foregått en rekke saksbehandlingsfeil, manglende utredningsarbeid og det er et forhold som domstolene slår lett ned på.

Haugen mener rettspraksis viser det.

Bekymret for kalvingslandet

Nestleder i NRL, Per John Anti, mener det får negative konsekvenser for reindrifta i området.

– Det får særlig konsekvenser for kalvingslandet. Det er forsket på at reinen unnviker områder som ligger en til fire kilometer fra inngrepet, særlig simler med kalv. Det fører til press i andre områder av disse distriktene.

Anti mener at det burde være lagt ned sjøkabel eller jordkabel i de beitedistriktene som blir hardest rammet. Og synes det burde være konsultasjoner der NRL ble invitert med.

Slåss for linja i 10 år

I Alta kraftlag har direktør Per Erik Ramstad slåss for denne linja i minst 10 år. Han tror ikke reindrifta klarer å stanse utbygginga nå.

Per Erik Ramstad

Direktør i Alta kraftlag, Per Erik Ramstad har slåss for denne linja i minst 10 år

Foto: André Bendixen

– Jeg har vanskelig for å tro at det går an å stoppe en så viktig utbygging nå. Det er jo samfunnskritisk infrastruktur som vi må ha på plass.

Men denne linja er ikke nok for å garantere mot nye strømbrudd.

– Det er ikke nok. Etterhvert som vi får håpe at utviklinga går videre i Finnmark så er ikke dette nok. Det er et veldig høyt og langt skritt på veien, men det må enten forsterkes mot Finland og utvekslinga der eller så må vi faktisk ha to sånne linjer for at det skal være fullgodt, mener Ramstad.

Bygging er i gang

En ny 420 kilovolts kraftlinje til Finnmark vil sikre befolkningen mot hyppige hendelser som i januar da hele Nord-Norge ble mørklagt. Også forrige vinter skjedde det samme.

Men det var en strålende fornøyd olje- og energiminister Tord Lien som slapp nyheten i dag.

– I dag er det min store glede å si at Olje- og energidepartementet gir konsesjon til bygginga av den store og ikke minst kjempe viktige 420 kilovoltslinja mellom Balsfjord og Skaidi.

Statnett er allerede i gang med bygginga av den første delen av denne linja nemlig fra Ofoten i Nordland til Balsfjord.