Regnefeil fører til krav om gransking: – Vekker ikke akkurat tillit

Oljedirektoratets regnefeil for lønnsomheten i Barentshavet fører nå til krav om full gransking. – Dette er ikke det eneste kritikkverdige som har skjedd i denne saken, hevder Naturvernforbundet.

Leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg

Silje Lundberg i Naturvernforbundet krever gransking av Oljedirektoratets regnefeil.

Foto: Naturvernforbundet

– En uke før innstillingen om åpning av Barentshavet sørøst skulle legges fram for Stortinget kom olje- og energidepartementet med en ny definisjon av iskanten, uten faglig begrunnelse og uten at det var drøftet, sier hun.

Lundberg mener det førte til tvil om hvor iskanten egentlig er, flere definisjoner og at regjeringen har kunnet åpne for oljeaktivitet lenger nord enn grenser som er satt i forvaltningsplanen for Barentshavet.

– Med andre ord førte en tastefeil til en dobling av de økonomiske anslagene, og en trykkfeil til at man omdefinerte iskanten, hevder Lundberg.

– Vi kommer til å kreve at denne saken nå blir gransket, og at den som et minimum kommer opp i kontrollkomiteen på Stortinget. Saken vekker ikke akkurat tillit til petroleumsforvaltninga i Norge, sier Lundberg.

Krever stans

Regnefeilen går heller ikke upåaktet hen hos flere som er tydelige motstandere av oljeaktivitet i disse havområdene. SVs Kirsti Bergstø reagerer med å si at man nå må finne ut hva som har skjedd før videre aktivitet i området.

Også Miljøpartiet de grønne (MDG) krever at aktiviteten stanses umiddelbart i dette havområdet.

– Vi forbereder oss nå på ta denne saken til kontroll- og konstitusjonskomiteen umiddelbart etter valget, sier stortingskandidat Per Espen Stoknes.

Han mener det er tragikomisk at en regnefeil i Excel skal gi utslag på det han karakteriserer som en av de største avgjørelse i vår tid, nemlig om man skal lete og bygge ut nye oljefelt.

– Analysen er riktig

Statoil boret nettopp letebrønnen Korpfjell i Barentshavet sørøst. Den ligger i det området som Stortinget har åpnet for leteaktivitet, og der Oljedirektoratet presenterte en konklusjon på lønnsomhet med en regnefeil på over 100 milliarder kroner.

Korpfjell inneholdt bare mindre mengder gass som ikke er lønnsom å utvinne.

Og det er i regnestykket om framtidig lønnsomhet at Oljedirektoratet har feilet. Informasjonsrådgiver Eldbjørg Vaage Melberg bekrefter det, men sier det kun er i konklusjonen feilen ligger, og ikke i den opprinnelige analysen.

– Bare leting kan gi svar

– Det som er sentralt for oss er kartleggingen av ressursene. Det er bare da man kan si noe om lønnsomhet, sier Statoils talsmann Morten Eek.

Morten Eek

Statoils talsmann Morten Eek sier bare leting kan avklare muligheter for lønnsomhet i Barentshavet.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Og han mener denne kartleggingen kun kan gjøres på en måte, og det er å lete.

Tross skuffende resultat av den første brønnen i området mener han det er for tidlig å avskrive området.

– Vi må huske at området vi snakker om er like stor som hele den norske delen av Nordsjøen, sier Eek.

Han er tydelig på at Statoil betrakter de sørøstlige delene av Barentshavet som områder med store muligheter for lønnsomme funn.