NRK Meny
Normal

Regjeringen skaper et demokratisk problem mener LO

LO-leder Gerd Kristiansen mener regjeringens korte høringsfrister er i ferd med å bli et demokratisk problem

Gerd Kristiansen i LO på Melkøya

Gerd Kristiansen i LO, her på omvisning på Melkøya, går hardt ut mot regjeringen. Hun mener de skaper et demokratisk problem med planlagt korte høringsfrister.

Foto: Allan Klo / NRK

I forrige uke sendte regjeringen ut sitt forslag til nytt regelverk for eiendomsskatt, med høringsfrist 18. september.

– Det er demokratisk problem at regjeringen velger å kjøre ut med så korte høringsfrister midt i sommerferien, sier Kristiansen som sier det ikke er første gang dette gjøres av sittende regjering.

Store pengebeløp står på spill for kommunene

Lovforslaget vil forandre hvordan bedrifter og tungindustri blir beskattet, og det har skapt kraftige reaksjoner. Inntektene til petroleumskommuner som Hammerfest kan bli redusert med inntil 180 millioner kroner årlig.

– Hvorfor har de ikke gått i dialog med kommunene som dette kommer til å ramme spesielt, spør LO-lederen.

Den tre måneder lange høringsfristen er for kort når det kommer midt i ferien mener rådmann i Hammerfest Leif Vidar Olsen.

Rådmann i Hammerfest Leif Vidar Olsen

Rådmann i Hammerfest Leif Vidar Olsen er bekymret for det nye forslaget til regjeringen, og mener høringsfristen er for kort når den kommer i ferien.

Foto: Allan Klo / NRK

– To tredjedeler av våre utgifter er knyttet til lønn. Da snakker vi om et anslag på 120 millioner kroner som vi må ta ned på lønn, og det er 200 årsverk. Videre må vi ta ned 60 millioner på annen drift. Det betyr at vi mest sannsynlig at vi må legge ned barnehager, og slå sammen skoler, sier Olsen.

– Hundre kommuner kan bli rammet

Rådmannen er mildt sagt forundret over regjeringens fremgangsmåte.

– Det er jo håpløst å sende en så viktig sak ut på høring hvor man er nødt til å uttale seg i ferien, når mange er borte. Det her betyr masse for sikkert hundre kommuner i Norge, sier en bekymret rådmann,

Gerd Kristiansen mener de korte fristene er en bevisst strategi fra regjeringshold.

– De kjører ut høringene sine med så kort frist, at høringen blir et spill for galleriet, sier Kristiansen som tror forslaget går gjennom om støttepartiene er med på dette. LO-lederen tror dette vil få konsekvenser for regjeringen.

– At de ikke hører på de det angår tror jeg kommer til å koste denne regjeringa dyrt.

Forsvarer forslaget

Statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet mener det nye forslaget er godt, og er noe næringslivet ønsker.

– Eiendomsskatt tynger bedriftene, også i tider med underskudd. Regelen har skapt vanskelige avgrensninger og uforutsigbarhet. Dette er et forslag til løsning, skriver Næsje i en kommentar til NRK.

Han innrømmer at forslaget innebærer betydelige tap av skatteinntekter for en rekke kommuner. I høringsnotatet påpekes det at de største utslagene vil være i kommuner med store industrianlegg, for eksempel Aukra, Lindås, Hammerfest, Tysvær og Øygarden. Departementet vet ikke nøyaktig hvilke utslag det får for kommunene.

– Det er nettopp derfor dette sendes det på høring i god tid, slik at regjeringen får vurdert eventuelle konsekvenser for kommuneøkonomi og bedrifter, skriver Næsje som med andre ord har en ganske annerledes oppfatning enn LO-sjefen.