DIREKTE: Regjeringen legger fram langtidsplanen for Forsvaret

Se regjeringen legge frem langtidsplanen for det norske forsvaret.

Nettsending om forsvarets framtid

I dag kommer svaret på hvor mye regjeringen vil øke forsvarsbudsjettene med de kommende årene.Det blir også kjent hvor baser og anlegg skal legges ned for å gi rom for nytt og kostbart utstyr.

Kilder har tidligere denne uken sagt til NRK at regjeringen trolig vil gi 15 milliarder mindre enn de foreslåtte 180 milliarder kronene Forsvaret trenger for å holde nivået oppe.

Det er i Hæren at de er mest usikre på framtiden.

Usikkerhet i Finnmark

Lekkasjer i forkant av dagens framlegg har skapt usikkerhet i Finnmark.

Blant annet har sjef for Brigade Nord, Eldar Berli i forkant sagt, at han frykter at utsettelse av viktige beslutninger om Hæren kan føre til at helt nødvendige investeringer også legges på is.

Det kan også se ut til at Heimevernets befalsutdanning ved Garnisonen i Porsanger trolig blir flytta til Trøndelag.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen anbefalte i sitt fagmilitære råd, at det må bli en styrkning både med et jegerkompani ved grensevakten i Sør-Varanger, og et stridskompani på Garnisonen i Porsanger.

Jegerkompaniet i Sør-Varanger skal ifølge VG ha tyngre våpen enn det dagens grensejegere har. De får panserbrytende våpen og lette mobile luftvernsystemer.

Det er i tråd med hva som ble kjent tidligere i uka om at hovedoppgaven til det norske forsvaret vil være å holde NATOs nordflanke og ha kontroll på Russlands aktivitet i nordområdene, i Barentshavet og Norskehavet.