Regjeringa gransker Troms

Regjeringa vil undersøke om Troms fylkeskommune har brukt penger ulovlig på å pusse opp Pollfjelltunnelen i Lyngen kommune i 2012. De statlige pengene skal ikke gå til lovpålagt drift, men daværende fylkesrådsleder i Troms, Pia Svensgaard, sier til NRK de ikke fikk tilbakemelding fra regjeringa om at tildelingen var i strid med retningslinjene.