Elever opplever mer mobbing enn før – i dag legger regjeringa fram nye regler for skolen

I 2002 ville statsminister Kjell Magne Bondevik sette en stopper for mobbing. I dag føler stadig flere elever at de blir mobbet på skolen.

Tom pult i klasserommet

Regjeringen vil ha strengere tiltak mot mobbing i skolen, og legger i dag fram sitt forslag til eget regelverk. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at i snitt har 6,2 prosent av norske elever blitt mobba de siste fem årene. Illustrasjonsfoto.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

I 2002 sa daværende statsminister, Kjell Magne Bondevik at han ville ha slutt på all mobbing i løpet av to år. På tross av løftet fra Bondevik er mobbing fortsatt et vanlig fenomen i den norske skolen.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at i snitt har 6,2 prosent av norske elever blitt mobba de siste fem årene.

Finnmark ligger over landsgjennomsnittet, med 7,3 prosent. I Alta kommune har elever svart i en undersøkelse at de opplever mobbing mye mer enn andre elever.

– Det viser at vi har en jobb å gjøre for trivselen til elevene, sier Tove Kristensen Knudsen som er skolefaglig ansvarlig i Alta kommune.

Erna Solberg og Torbjørn Røe Isaksen

I dag legger statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fram endringer i regelverket mot mobbing. Tidligere har forslaget inneholdt blant annet dagbøter for skoler som ikke følger opp mobbing.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Opplever mer mobbing

– Vi har en vei å gå i Alta kommune for få slutt på mobbing. Om vi noen gang kommer dit det vil jeg ikke spekulere i, men det er viktig å ha et mål om en null mobbing, sier Tove Kristensen Knudsen.

Tilstandsrapporten for grunnskolene i Alta kommune i Vest-Finnmark viser at elevene ikke trives like godt på skolen som elever i resten av fylket og landet.

Resultat fra fjorårets Elevundersøkelse viser at 7,5 prosent av elevene i 10. klasse i Altaskolen har opplevd mobbing 2–3 ganger eller oftere, langt over landsgjennomsnittet på 4,2 prosent.

– Vi har utfordringer i skolen, men vi kan ikke gjøre den jobben alene, vi må gjøre den sammen, sier Knudsen.

Nei til mobbing i Leikanger

Regjeringa legger i dag frem et nytt regelverk mot mobbing.

Foto: Sigrid Skjerdal / NRK

Vil lovfeste tiltak mot mobbing

I dag legger statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fram endringer i regelverket mot mobbing.

Målet er å styrke arbeidet mot mobbing, og å styrke rettighetene til barn som blir mobba.

I høringsforslaget i april i fjor, kom det forslag om å lovfeste hva skolene skal gjøre når barn blir mobbet, og gi dagbøter til skoler som ikke følger opp.

Ann Kristin Kjemsaas

Ann Kristin Kjemsaas jobber som trivselskontakt i Hammerfest kommune, og er en barn og voksne kan snakke med om mobbing.

Foto: privat

Ann Kristin Kjemsaas jobber som trivselskontakt i Hammerfest kommune.
Som et ledd i kampen mot mobbing, har kommunen opprettet en egen stilling som skal være et kontaktledd for elever og voksne som møter på problematikken.

Hun tror ikke lovendringene fra regjeringa vil påvirke arbeidet de gjør i det daglige, men er likevel glad for arbeidet som blir lagt ned og for at det blir satt mål om å bli kvitt mobbing i skolen.

– Det er viktig at regjeringen setter søkelyset på mobbing. Så kan man ha ulike meninger om de praktiske grepene myndighetene vil sette inn, sier Kjemsaas.

Skolen stempler foreldre som «for krevende» ved varsling av mobbing