Refser Mattilsynet etter fugledød

Mattilsynet må treffe tiltak for å hindre at søppel fra fiskeindustrien dreper sjøfugl. Det er nærmest skandaløst at de skylder på ressursmangel, sier Dag Gjerstad i Norsk Ornitologisk Forening i Finnmark. Han reagerer sterkt på at Mattilsynet i et intervju med NRK sier at de ikke har hatt mulighet til å prioritere saken. Gjerstad mener det svært lite som skal til for å stoppe dumpingen av brukt fiskeutstyr.

Måke med linekrok i nebbet i Øst-Finnmark
Foto: Anders Faugstad Mæland