Realiserer E69 Skarvbergtunnelen

Arbeidet med Skarvbergtunnelen i Porsanger kommune starter i første periode av nasjonaltransportplan. Prosjektet fullfinansieres og har en kostnadsramme på 765 millioner kroner.

– Dette er et viktig prosjekt for turisme i hele Finnmark, og for Nordkapp som destinasjon, sier statsråd Frank Bakke-Jensen (H).

Ordfører Kristina Hansen i Nordkapp kommune sier hun er veldig glad for nyheten, og at den nye tunnelen vil bety mye for lokalsamfunnet.