NRK Meny
Normal

Reagerer på forslag om samisk ambassade i Oslo: – Viser at de ikke forstår politikk

Arbeiderpartiet på Sametinget går hardt ut mot NSR sitt forslag om å lage en egen samisk ambassade i Oslo.

Vibeke Larsen

Parlamentarisk leder i Arbeiderpartiets sametingsgruppe, Vibeke Larsen mener et forslag om en egen samisk ambassade vil splitte befolkningen i Norge.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Landets største samiske organisasjon og parti på Sametinget, Norske Samers Riksforbund (NSR), mener regjeringen og Stortinget overser samene i Norge og ønsker dermed å komme tettere på makta i Oslo, med en egen ambassade.

Men Arbeiderpartiets sametingsgruppe mener dette viser en manglende politisk forståelse.

– Forslaget viser at de ikke forstår politikk eller den politiske dynamikken, sier parlamentarisk leder, Vibeke Larsen.

Samisk og norsk flagg, Stortinget

Norske Samers Riksforbund mener samene blir oversett i Norge av regjeringen og Stortinget. Derfor kommer de nå til å foreslå for Sametinget at det opprettes en egen ambassade i Oslo, slik at det blir lettere å påvirke viktige avgjørelser.

Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

– Skaper kløft i befolkningen

Målet med en egen samisk ambassade skal være å få «politisk tilstedeværelse for å styrke dialogen med sentrale myndigheter».

Arbeiderpartiet mener en slik ambassade vil skape splittelse i Norges befolkning.

– Forslaget i seg selv er med på å skape kløft og ikke bro mellom to folk som bor i samme land. Jeg er ikke enig i at Sametinget skal ha en egen samisk ambassade i Oslo, for både samer og nordmenn bor i Norge, sier Larsen.

Hun føler ikke Sametinget er distansert fra regjering og storting.

– Man kan gjerne ha flere møter og omgås politikere som setter de store rammene for samepolitikken på en bedre måte, men det er ikke behov for en ambassade.

Landsmøte NSR

Landsmøte til NSR var samlet i Alta i helgen, hvor blant annet forslaget om en samisk ambassade ble vedtatt.

Foto: Robin Mortensen

Mener Sametinget blir glemt

– Det er i overkant sarkastisk til å komme fra en politiker som har frontet tanken om Sametingets representasjon både i Brussel og New York tidligere, så jeg ville tro hun hadde god forståelse for behovet for en tilstedeværelse også i vår hovedstad, svarer Aili Keskitalo i NSR til Larsen.

Aili Keskitalo

NSR sin nåværende Sametingspresident og framtidige kandidat, Aili Keskitalo mener en samisk ambassade er nødvendig for å forkorte avstanden mellom Sametinget og norske myndigheter.

Foto: Máret Eli Buljo / NRK

Keskitalo påpeker at Sametinget allerede har hatt et kontor i Oslo tidligere, men at de nå blir glemt av norske myndigheter. Dermed er en egen ambassade nødvendig.

– Dette viser blant annet statsbudsjettet hvor midler til samiske formål får en real nedgang. Så det er kanskje behov for en sterkere tilstedeværelse i Oslo for at dem skal huske at vi finnes.

– Landsmøtet landet på å bruke ordet «ambassade» fordi de ønsket å synliggjøre at vi representerer et eget folk.

– Blir helt feil

Anne Karin Olli

Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Anne Karin Olli (H) tror ikke regjeringen verken vil gi penger eller tillatelse til en samisk ambassade i hovedstaden.

Foto: Stortinget

Forslaget høster også kritikk fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– En ambassade er en offisiell delegasjon i en annen stat, og samene er en del av storsamfunnet og dermed en del av Norge. Da blir det helt feil å opprette en egen ambassade, sier statssekretær Anne Karin Olli (H).

At Sametinget blir glemt av myndighetene, vil hun ikke vedkjenne seg.

– Jeg vil påstå at jeg er oftere i Sametinget enn noen av NSR sine medlemmer. Jeg er der på hvert plenumsmøte og der er alltid noen fra departementet. Så jeg er ikke enig i begrunnelsen heller, sier Olli.