Reagerer på at Ap-politiker snakker på vegne av alle i distriktene

Otto Andersen i Alta Arbeiderparti ønsker å flytte distriktene øst i Alta til Hammerfest, da han mener at Alta kommune ikke gjør nok for beboerne der. Frp reagerer på at Andersen påberoper seg retten til å fri til Hammerfest på vegne av distriktene.

Rut A. Olsen

Rut A. Olsen reagerer på at Otto Andersen på vegne av alle i distriktene kontaktet ordførerne i nabokommunene.

Foto: Knut Åserud / FFK

«Vi vil gjerne bli en del av den nye storkommunen Hammerfest/Kvalsund. Er det mulig?»

Det skrev Otto Andersen i Alta Arbeiderparti på vegne av distriktene i Alta kommune til ordfører i Hammerfest Alf E. Jakobsen og ordfører i Kvalsund Terje Wikstrøm.

Andersen mener distriktene i Alta blir forsømt og stemoderlig behandlet av Alta kommune, og at kystkulturen på småstedene i Altafjorden passer bedre sammen med Hammerfest og Kvalsund.

Hammerfest

Andersen håper på at distriktene i Alta skal kunne bli en del av Hammerfest.

Foto: Atle Markeng / NRK

– Han har ikke legitimitet hos befolkningen

– Vi har en kystkultur som sentrale Altafolk ikke har kjennskap til. Jeg føler at de ikke ser potensialet som ligger her, sier han til iFinnmark, som først omtalte saken.

Til NRK forteller han at Alta kommune har ligget veldig passivt, og at de ikke investerer nødvendig infrastruktur for vekst i distriktene.

Rut A. Olsen i Alta Frp er enig med Andersen i at Alta Arbeiderparti har forsømt østkanten av kommunen, men reagerer på at Andersen foreslår overgang til Hammerfest på vegne av distriktene.

– Det forundrer meg når Andersen sier dette, for det første opplever jeg ikke at han har legitimitet i befolkningen for å sette seg og skrive et brev til Alf Jakobsen på vegne av oss alle.

Mener Andersen ikke har legitimitet

Hun tror ikke at Hammerfest skal klare å gagne distriktene på noen som helst måte. Hun mener disse uttalelsene er en reaksjon på noe helt annet.

– Jeg tenker at Andersen skal være så ærlig og resignere, og innse at Alta Arbeiderparti ikke bryr seg om distriktet hans, og kommer aldri til å gjøre det. Andersens hovedproblem er at Ap ikke nominere han som distriktsrepresentant høyt oppe på listen, og det syns jeg ikke er god nok grunn til å forsøke å presse alle oss andre inn i Hammerfest kommune, da må han heller ta et oppgjør internt i eget parti.