Raskere Heimvern

Torsdag 23. juni iverksettes et nytt logistikkonsept til understøttelse av Heimevernet (HV). Sivile aktører får nå ansvaret for lagring og forsyning av HV-materiell i freds- og krisetid. Det gir HV en høyere beredskap, raskere reaksjonsevne og større utholdenhet, ifølge en pressemelding fra Forsvarets logistikk-organisasjon.