Raser mot Miljødirektoratet om Repparfjorden

Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet er ikke blid over at direktoratet fortsatt sier ja til gruvedrift i Repparfjorden i Finnmark.

Lars Haltbrekken og Repparfjorden

Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet er ikke overrasket over at Miljødirektoratet står på sitt om Repparfjorden.

Foto: Fotomontasje: Dan Robert Larsen / NRK

– Miljødirektoratet står fast på sin fatale beslutning om at det er riktig å bruke Repparfjorden som avfallsplass for gruveindustrien, sier leder av Naturvernforbundet Lars Haltbrekken til NRK.

Direktoratet ga i desember i fjor gruveseslkapet Nussir tillatelse til sjødeponi i Repparfjorden i Kvalsund i Finnmark.

Nå har de vurdert klagene som kom inn etter utslippstillatelsen, og de har ikke ombestemt seg, skriver High North News.

Det overrasker ikke Haltbrekken – men:

– Det er vanvittig at Miljødirektoratet som er et direktorat som er satt til å ta vare på miljøet, sier at det er ok å bruke Repparfjorden som avfallsplass for gruveindustrien, sier han.

Fem av klager er vurdert av direktoratet, blant annet fra Naturvernforbundet. To av klagene, begge fra lokallag i SV regionalt, er avvist, mens de andre tre er videresendt til behandling hos Klima- og miljødepartementet (KLD).

«Strenge krav»

NRK kom i kveld i kontakt med avdelingsdirektør i industri- og havavdelingen i Miljødirektoratet, Signe Nåmdal. Hun hadde ikke anledning til å kommentere saken.

NRK har i kveld også forsøkt å kontakte seksjonsleder Harald Sørby i Miljødirektoratet, uten å nå frem.

Direktoratet har tidligere sagt til NRK at de har satt «strenge krav» til søknaden fra Nussir ASA om gruvevirksomhet i Kvalsund og deponering i Repparfjorden.

– Vi mener det er miljømessig forsvarlig å gi tillatelse til gruvedrift med de strenge kravene vi stiller, sa Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, til NRK i desember.

Frykter det verste

Lars Haltbrekken håper at departementet vil se på blant annet hans eget forbunds klage med nye øyne, men frykter det ikke vil skje.

– Vi frykter at det vil skje det samme som i Førdefjorden. At klima- og miljøministeren sier at det er helt ok å bruke fjorden som avfallsplass. Vi har klaget saken inn for ESA-domstolen og jeg regner med at vi blir å vinne saken til slutt, sier han.