NRK Meny
Normal

Rapport tror 930 ansatte følger med flyttelasset til Alta, tillitsvalgt tviler

De fleste ansatte i Hammerfest vil bli med dersom akuttsykehuset flyttes til Alta. Det antas i rapporten som ser på endring i sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Tillitsvalgt ved sykehuset tviler på at de får med seg så mange av sykehusets ansatte.

Kirurger i arbeid på Hammerfest sykehus

Rapport antar at de ansatte følger med dersom akuttsykehuset i Hammerfest flyttes til Alta.

Foto: Rolf Jakobsen / NRK

– Jeg blir jo litt forundra når jeg hører at de antar at et så stort antall av de ansatte ved Finnmarkssykehuset bare skal pakke tingene sine og flytte til Alta. Og jeg lurer på hvor de får den informasjonen fra, sier Liz-Iren Hanse, tillitsvalgt og lege i spesialisering på medisinsk avdeling ved Finnmarkssjukehuset.

Liz-Iren Hansen

Lege og tillitsvalgt, Liz-Iren Hanse.

Foto: Privat

Hansen tror ikke de ansatte ved sjukehuset i Hammerfest vil flytte på seg så lett som rapporter antyder.

Vil flytte når arbeidsplassene forsvinner

Det er Oslo Economics som har utarbeidet rapporten på oppdrag fra Alta kommune. Den tar for seg hva en eventuell flytting vil bety for næringsliv og befolkningsutvikling i Hammerfest. Der blir det konkludert med at 75 % av arbeidsplassene ved det nåværende sykehuset vil forsvinne. Til sammen 930 arbeidstakere vil måtte flytte fra Hammerfest til Alta. Videre står det at dersom sykehuset flytter, antas det at også de fleste ansatte flytte etter. Dermed vil ikke utfordringen være arbeidsledighet, men heller nedgang i folketallet i Hammerfest.

Vi har gjort en antagelse om at de fleste vil flytte. Det har vi gjort for å kunne beregne hva det vil koste at disse menneskene flytter, sier Finn Gjerull Rygh som er partner i Oslo Economic.

Finn Gjerull Rygh

Finn Gjerull Rygh, partner i Oslo Economic.

Foto: NRK

Rygh mener det er naturlig at mange vil flytte, fordi det ikke vil være så mange attraktive arbeidsplasser igjen innenfor helsesektoren dersom sykehuset flyttes fra Hammerfest til Alta.

Det blir ikke sykehus uten fagpersonell

Lege og tillitsvalgt, Liz-Iren Hanse, er ikke enig med rapporten. Hun tror det ikke vil være så lett å få de ansatte til å pakke tingene sine og flytte.

– Det her er snakk om en stor kunnskapsbedrift, og da sier det seg selv at de ansatte er en veldig viktig del av foretaket. Fjerner man de ansatte så står man ikke igjen med et sykehus.

Finn Gjerull Rygh understeker også at det er viktig å få med fagpersonell i en eventuell flytting, og rapporten sier at den faglige kvaliteten på de tilsatte er avgjørende for behandlingskvaliteten ved et sykehus.

hammerfest sykehus

Helseminister Bent Høie har sett rapporten fra Oslo Economics, men står fast ved at akuttsykehuset i Vest-Finnmark fortsatt skal ligge i Hammerfest.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Vil råde kommunen til å kreve ny utredning

Lege Liz Iren Hansen har jobbet på sykehuset i Hammerfest i nesten to år. Hun ser ikke for seg at hun følger med på lasset ved eventuell flytting.

– Jeg blir nok ikke å flytte til Alta. Jeg har leilighet her og trives godt på sykehuset i Hammerfest, til tross for at vi har en gammel bygningsmasse.

Finn Gjerull Rygh sier de ikke har gått detaljert inn på hvordan de skal få fagpersoner med seg. Men han tror Finnmarkssykehuset vil få en utfordring om det blir flytting.

Oslo Econmics gir likevel Alta kommunestyre rådet om å presse på for å få helsemyndighetene til å utrede ny sykehusstruktur i Vest-Finnmark.

Helseminister Bent Høie har sett rapporten fra Oslo Economics, men står fast ved at akuttsykehuset i Vest-Finnmark fortsatt skal ligge i Hammerfest.